Het aantal mensen dat een toelating krijgt voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) is aanmerkelijk hoger dan door het kabinet voorzien. De instroom van gehandicapten en ouderen is respectievelijk 13 procent en 5 procent hoger dan in het Zorgakkoord becijferd.

Eén en ander blijkt uit een doorrekening van onderzoeks- en adviesbureau HHM. De financiële gevolgen van de grotere toestroom zijn volgens de onderzoekers beperkt. De kosten voor de gehandicaptenzorg komen 1 procent hoger uit dan in het Zorgakkoord voorzien. De kosten voor de ouderenzorg vallen ondanks de hogere instroom zelfs 5 procent lager uit. Lees het hele artikel op Skipr.nl.