Verschillende eigen bijdragen voor langdurige zorg gaan de komende jaren omlaag. Dit laat het ministerie van VWS weten in een persbericht. De ministerraad heeft hiermee ingestemd. Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en minister Bruno Bruins voor Medische Zorg sturen een brief hierover aan de Tweede Kamer.

Onder andere de volgende maatregelen worden getroffen:

  • Voor mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben aan huis, of zelf in een verpleeghuis verblijven terwijl hun partner thuis woont, wordt het percentage van hun inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage verlaagd van 12,5 naar 10%. Deze maatregel gaat al in per 1 januari 2018.  Hiermee gaan ruim dertigduizend mensen erop vooruit, vooral mensen met een middeninkomen. Zij betalen 30 tot 150 euro minder per maand.
  • De vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage aan langdurige zorg wordt gehalveerd van 8 naar 4% van het vermogen. Deze maatregel wordt in 2019 van kracht.
  • Het ministerie van VWS gaat met gemeenten overleggen over een eenvoudig en transparant abonnementstarief van 17,50 per vier weken, voor huishoudens die gebruik maken van ondersteuning vanuit de gemeente.

Lees het volledige bericht van het ministerie van VWS.