Kabinet stimuleert nieuwe woonzorgvormen voor ouderen met een pgb

Woonzorginitiatieven voor ouderen komen moeilijk van de grond. Dit zijn vernieuwende initiatieven die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen ondersteunen. Initiatiefnemers zijn ouderen zelf of sociaal ondernemers.  

Het kabinet wil ouderen stimuleren langer thuis te blijven wonen. Reden om deze initiatieven te gaan helpen met de financiering. Daarvoor is vanaf dit voorjaar de zogenoemde ‘stimuleringsregeling’ ingesteld. Vanaf 2020 kunnen ook ouderen met een pgb gebruik maken van deze regeling.

Groeiende behoefte

Het kabinet stelt vast dat er een groeiende behoefte is aan nieuwe vormen van wonen voor ouderen. Een gemeenschap waarbij zorg en ondersteuning mogelijk is. Bijvoorbeeld door de bouw van een hofje of de transformatie van een oud schoolgebouw in appartementen voor een groep ouderen. Dit samenwonen voorkomt vereenzaming en biedt gezelligheid. Het vermindert wellicht het inschakelen van zorgverleners, doordat de bewoners elkaar kunnen helpen. De banken, pensioenfondsen en investeerders stellen maar beperkt middelen ter beschikking. Met name ouderen met lagere en middeninkomens hebben hier last van. De overheid gaat daarom nieuwe initiatieven met een garantiestelling of lening helpen bij de financiering.

Stimuleringsregeling

De regeling bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Subsidie om de haalbaarheid van het initiatief te toetsen;
  2. Borgstelling door de overheid voor 90% van leningen van banken voor de planontwikkelfase;
  3. Borgstelling voor een lening van 15% van de stichtingskosten bij de bouwfase en de financiering in de nafase.

Voorwaarden

Het initiatief moet:

  • vernieuwend en kleinschalig zijn;
  • een oplossing bieden voor toegankelijk wonen en benodigde zorg;
  • beschikbaar zijn voor mensen met een laag- of middeninkomen;
  • levensloopbestendig zijn (geschikt voor zowel mensen die fit en mobiel zijn, als mensen die dat niet zijn of denken minder fit en mobiel te worden door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte of een handicap) of gemakkelijk aan te passen aan veranderende omstandigheden;
  • bestaan uit minimaal 5, maximaal 40 wooneenheden.

Het kan gaan om zowel huur- als koopwoningen of een combinatie daarvan.

Gunstige regeling

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Ook het aantal ouderen met een zorgindicatie zal stijgen. Wij vinden het belangrijk dat ouderen met een beperking kunnen kiezen voor een pgb-woonzorginitiatief, dat aansluit bij hun wensen en behoeften. Daar zijn middelen voor nodig waarover ouderen met lagere of middeninkomens niet of nauwelijks beschikken. We zijn daarom blij dat startende pgb-woonzorginitiatieven voor deze doelgroep vanaf 2020 ook een beroep kunnen doen op de stimuleringsregeling.

Lees voor algemene informatie verder op de website van Rijksoverheid. Voor persoonlijke vragen over dit onderwerp: neem contact op met je eigen gemeente.

Meer weten?

Kijk op rijksoverheid.nl:

Ook kun je contact op met jouw eigen gemeente.