De Helpdesk Zorgaanbieders is overgegaan naar het Juiste Loket. Zorgverleners en zorgaanbieders die na de veranderingen in de zorg vragen hebben over de Jeugdwet, Wmo, Zvw of Wlz kunnen zich vanaf 1 april 2017 ook wenden tot het ‘Juiste Loket’.

Laatste levensfase

Daarnaast kunnen mensen er ook terecht voor vragen over de organisatie en financiering van palliatieve zorg. De medewerker van het ‘Juiste Loket’ kan je bijvoorbeeld vertellen welke instantie verantwoordelijk is voor welke vorm van palliatieve zorg en hoe deze zorg wordt bekostigd. Ook kun je knelpunten in de palliatieve zorg melden.

Informatie

Het Juiste Loket wordt bemenst door Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Hierbij werken Per Saldo en Ieder(in) samen met het ministerie van VWS. Voor meer informatie kijk op de pagina Meldpunt Juiste Loket.