Regelgeving aanpassen

Per Saldo pleit er dan ook voor de regelgeving zo aan te passen dat zorgkantoren de vordering neer kunnen leggen bij diegene die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de schuld. Of dit nu een zorgaanbieder of de ouders van de budgethouder zijn. Tevens zijn wij van mening dat bij het terugvorderen van een schuld, die is ontstaan toen het kind minderjarig was, goed gekeken moet worden naar de situatie waarin dit heeft kunnen gebeuren. In die gevallen dat de ouders niet hebben voldaan aan de verantwoording van het pgb, waardoor de schuld is ontstaan, bijvoorbeeld door de complexiteit van het systeem, vraagt dat om een coulantere houding bij de terugvordering.

Wettelijke regels

Per Saldo heeft al veel langer bij VWS aangedrongen op maatregelen om dit schrijnende probleem aan te kunnen pakken. De wettelijke regels lijken echter zo te zijn dat zorgkantoren er niet omheen kunnen deze vordering bij de (inmiddels meerderjarige) budgethouder neer te leggen.

Staatssecretaris Van Rijn heeft, naar aanleiding van de verhalen die door De Monitor naar buiten kwamen, aangekondigd actie te zullen ondernemen tegen deze ‘onwenselijke situatie’. Hij gaat in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om te komen tot een definitieve oplossing. Totdat die er ligt, kiezen steeds meer zorgkantoren ervoor om de schulden van de jongeren voorlopig in de koelkast te zetten. Op dit moment zou het gaan om zo’n 20 ‘bevroren’ dossiers.

Budgethoudersportaal

Onder het mom ‘voorkomen is beter dan genezen’ moet er volgens Per Saldo vooral gewerkt worden aan het goed regelen aan de voorkant, niet aan het repareren achteraf. “Wij pleiten al jaren voor een toegankelijk, eenvoudig en solide pgb”, zegt Aline Molenaar, directeur. “Zo zouden alle nieuwe budgethouders, of hun ouders in het geval van minderjarigen, goed toegerust moeten zijn voor hun ‘taak’. Die ondersteuning, die Per Saldo geeft door middel van voorlichting, advies en trainingen, is heel erg belangrijk. Dat zou wat ons betreft standaard moeten zijn bij iedere pgb-toekenning.

Maar ook de verstrekkers, zoals gemeenten en zorgkantoren, moeten nog beter ondersteund worden om hun taak goed te kunnen uitvoeren. Zij moeten die vinger aan de pols houden van de budgethouder. Loopt alles goed of is er nog extra hulp nodig. Kortom; als de toegang scherper is, het systeem eenvoudiger én we rusten de budgethouders goed toe om hun taak uit te kunnen voeren dan kunnen veel problemen worden voorkomen. Het nieuwe budgethoudersportaal is daarvoor een hele grote stap in de goede richting. Ik ben ervan overtuigd dat we daarmee de schrijnende voorbeelden uit ‘De Monitor’ in de toekomst nauwelijks meer zullen zien.”