Hoe doet uw gemeente het als het gaat om volwaardig meedoen? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is op zoek naar 25 gemeenten die vooroplopen bij de invulling van het VN-verdrag Handicap. Samen met de Alliantie VN-verdrag – bestaande uit Ieder(in), Per Saldo, Mind-LPGGz, Coalitie voor Inclusie en de LFB – selecteert de VNG 25 koplopers die als voorbeeld kunnen dienen voor andere gemeenten.

U kunt uw gemeente nomineren door uiterlijk 21 maart 2018 een e-mail te sturen naar post@iederin.nl of door te bellen met Ieder(in) 030-720 00 00. Gemeenten kunnen zichzelf ook als koploper aanmelden bij de VNG.

Wanneer koploper?

Aan de hand van de volgende punten wordt bepaald welke gemeenten tot de koplopers behoren:

  • toegankelijkheid en inclusie staan hoog op de agenda
  • er is sprake van een innoverende aanpak
  • de initiatieven dragen bij aan een inclusieve en diverse samenleving

Bij de selectie wordt gestreefd naar geografische spreiding en diversiteit van de thema’s.

Leren van elkaar

De VNG start het Koploper-programma VN-verdrag, om een extra impuls te geven aan de al lopende initiatieven van gemeenten die zich richten op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. De VNG wil het mogelijk maken dat koplopers en andere gemeenten bij elkaar ‘in de keuken’ kunnen kijken en zo van elkaar kunnen leren.

Meer info

Voor meer informatie en toelichting op de criteria, lees Koplopers VN Verdrag achtergrondartikel.