Inventarisatie jeugdigen met psychische problemen

Werk jij met jeugdigen met een (vermoeden van een) psychische stoornis? En is het de verwachting dat zij vanwege de beperkingen langdurig toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben? Doe dan mee aan het onderzoek Jeugd-GGz in de Wlz.

Vanuit het ministerie van VWS is aan bureau HHM de opdracht gegeven om het aantal jeugdigen, kinderen en jongeren onder de 18 jaar, met psychische problemen die mogelijk in aanmerking komen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) in beeld te brengen.

Passende zorg nodig

Het gaat om een specifieke groep jeugdigen en we weten niet hoe groot deze groep is. Dit moeten we wel weten om deze groep vanuit de Wlz voldoende passende zorg te kunnen bieden. Daarom ondersteunen Mind en wij dit onderzoek.

Het gaat om thuiswonende kinderen en jongeren onder de 18 jaar:

  • met een (vermoeden van een) psychische stoornis én
  • waarbij het perspectief is dat zij langdurig 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid nodig hebben.

Zij zullen vermoedelijk nog ontwikkelingen doormaken, maar naar verwachting blijft een behoefte aan toezicht/nabijheid van zorg bestaan.

Voor zorgverleners

Wij vragen zorgverleners die werken met jeugdigen die voldoen aan deze criteria de vragenlijst in te vullen, zodat we kunnen inventariseren om hoeveel kinderen en jongeren het gaat. De privacy van de jeugdigen is in dit onderzoek uiteraard gewaarborgd. Je kunt de lijst tot en met 14 februari 2020 invullen.