Interview Zorgvisie over niet-geleverde zorg

Op 29 oktober 2020 is een interview met Aline Molenaar verschenen op zorgvisie.nl. Deze site is niet voor iedereen toegankelijk. Hieronder vind je het volledige artikel.

Aline Molenaar, directeur van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb), pleit voor het doorbetalen van niet-geleverde zorg door corona. ‘Als we dit niet regelen, dreigen aanbieders en zorgverleners in de problemen te komen en mantelzorgers om te vallen. Wij willen zorgverleners niet kwijt omdat ze buiten hun schuld om geen zorg kunnen geven.’ Wanneer je een pgb krijgt, ga je op zoek naar een goede, deskundige zorgverlener die de zorg kan geven die je nodig hebt’, legt Molenaar uit. ‘Eenmaal zo’n topper gevonden, wil je die niet kwijt. Daarom vragen wij VWS om toestemming om ook zorg, die vanwege coronamaatregelen niet geleverd, door te betalen.’

Sluitpost

Molenaar had verwacht dat 2020 het jaar van de verlichting van de administratieve lasten rondom het pgb zou worden. Nu zit ze tot over haar oren in het werk om budgethouders onder de aandacht te krijgen bij VWS als het gaat om de coronamaatregelen. ‘Budgethouders zijn constant de sluitpost’, zegt ze niet zonder emotie in haar stem. ‘Als het gaat om persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorgverleners, als het gaat om voorrang op testen, toegang tot sneltests, en nu is er weer onduidelijkheid over hoe we continuïteit van de pgb-zorg kunnen waarborgen.’

Voorjaar

Doorbetalen van niet-geleverde zorg was dit voorjaar wel mogelijk. Eind mei besloot VWS dat de budgethouder de zorg mocht doorbetalen als door corona de zorg niet geleverd kon worden. Doorbetalen kon met terugwerkende kracht sinds de uitbraak van de corona-epidemie. Zo kon dagbesteding overeind blijven en konden budgethouders voorkomen dat hun gespecialiseerde wijkverpleger ander werk moest zoeken.

Zorg nog steeds gestopt

De regeling liep voor pgb’s in de Wmo, jeugdwet en zorgverzekeringswet op 1 juli af, en in de langdurige zorg op 1 augustus. Terwijl de coronamaatregelen in sommige gevallen zorg nog steeds blokkeren. ‘Budgethouders zijn hele kwetsbare mensen’, zegt Molenaar. ‘Sommige van hen zitten nog altijd in zelfquarantaine omdat ze het risico niet willen lopen het virus te krijgen.’ Andere voorbeelden zijn zorgverleners die tien dagen thuis moeten blijven omdat iemand in hun omgeving corona heeft of omdat ze op de uitslag van een test wachten.

Trage besluitvorming

Molenaar ergert zich aan de trage besluitvorming van het kabinet. ‘Wij hebben deze zomer gelijk gezegd: laten we afspraken maken voor hoe we hier in een tweede golf mee omgaan. Maar daar is niet naar geluisterd. Sterker nog: terwijl we nu midden in die tweede golf zitten, is er geen enkele duidelijkheid. Ondertussen zijn mensen bang dat ze hun plekje op de dagbesteding kwijtraken, omdat ze er tijdelijk niet heengaan. Zorgverleners komen in de problemen omdat ze regelmatig inkomsten mislopen als ze voorzichtig zijn en bij een risico op besmetting tijdelijk thuisblijven.’

Regulier zorg

In de reguliere zorg zijn wel afspraken gemaakt over doorbetalen van door corona niet-geleverde zorg. Zorgorganisaties kunnen bij zorgverzekeraars doorbetaling aanvragen. Terwijl budgethouders voor het grootste deel van de zorgverleners opdrachtgever of werkgever zijn, gelden deze regelingen (nog) niet.

Dovemansoren

‘In de Wlz lijkt dit nu wel te gaan lukken’, vertelt Molenaar. ‘Maar voor ondersteuning vanuit de Wmo- en Jeugdwet en verpleging vanuit de zorgverzekeringswet is er nog niet eens een gesprek over. Gemeenten zeggen dat ze deze problemen niet herkennen. Vaak weten consulenten niet eens dat er afspraken over zijn gemaakt. Ze konden daardoor geen juiste informatie verstrekken en ook geen signalen bijhouden. Er wordt soms gedaan alsof dit minder zware problematiek is, maar het gaat hier ook om mensen met bijvoorbeeld een dwarslaesie die thuis verzorgd worden. Als we dit niet regelen, dreigen aanbieder en zorgverleners in de problemen te komen en mantelzorgers om te vallen.’ (Bron: zorgvisie.nl, 29 oktober 2020)