Op woensdag 21 december staat het pgb-trekkingsrecht op de agenda van de Tweede Kamer. Per Saldo heeft voorafgaand aan het debat, een brief naar alle Kamerleden van de commissie VWS gestuurd om aan te dringen op een snelle invoering (1-1-2018) van het budgethouders-portaal, waarbij de regie weer bij de budgethouder zelf komt te liggen. VNG liet onlangs in de media weten dat zij de SVB gevraagd heeft om het nieuwe portaal te gaan bouwen. In de brief spreekt Per Saldo duidelijk de voorkeur uit voor zorgverzekeraar DSW. Bij alle keuzes die gemaakt worden moet het belang van de budgethouder altijd centraal staan. De eisen die budgethouders aan het portaal hebben gesteld en die verwerkt zijn in het pakket van eisen kunnen volgens ons het beste worden gerealiseerd door DSW, natuurlijk afgestemd met verstrekkers en de SVB.

Uitvoering pgb

Hieronder volgen enkele hoofdpunten uit de brief die betrekking hebben op de dienstverlening van gemeenten en de uitvoering van de trekkingsrechten.

Gemeenten

De dienstverlening van gemeenten is nog steeds niet goed. Per Saldo ontvangt veel klachten over het pgb van gemeenten. De meldingen hebben vooral betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Onterechte doorverwijzen naar de Wlz. Gevolg is dat mensen veel tijd en energie kwijt zijn  met een indicatietraject terwijl er geen toegang is tot de Wlz.
  • Te veel gemeenten zien het pgb niet als een gelijkwaardige financieringsmogelijkheid.Zo lijkt het beleid van gemeenten zoals Gouda, Amersfoort en gemeenten in Zeeland zo geformuleerd dat beschermd wonen met een pgb niet mogelijk is.
  • Ook zijn er tal van gemeenten (Almere, Steenwijkerland, enzovoort) die een aftrek gebruikelijke zorg hanteren

Uitvoering trekkingsrechten

Verder besteedt de brief onder andere aandacht aan knelpunten in de uitvoering van trekkingsrechten die snel opgelost moeten worden, zoals:

  • Het feit dat werkgevers nog steeds geen transitievergoeding kunnen betalen.
  • Correctie van foutieve betalingen is zeer moeilijk voor elkaar te krijgen.
  • Geen duidelijk overzicht van de daadwerkelijke betalingen.

Trainingsprogramma

VWS heeft mogelijk gemaakt dat de VNG en Per Saldo aan de slag gaan met een trainingsprogramma voor onder andere Wmo-consulenten, om hen goed te informeren over het pgb. Het trainingsprogramma dat al is gestart voor medewerkers van de SVB is erg succesvol.

Meer informatie

Na het debat van woensdag 21 december komt er een nieuwsbericht over de resultaten op de website.

Lees meer in de Brief Per Saldo over Trekkingsrecht