Inbreng voor vervolgdebat over het nieuwe pgb-portaal

Op 12 december 2018 heeft de Kamer gedebatteerd over het nieuwe pgb-portaal. Naar aanleiding van dit debat is een vervolg debat gepland zodat Kamerleden hier verder met de minister over kunnen doorspreken. Wij hebben een brief geschreven aan de Kamerleden om ze een aantal punten mee te geven.

Om te beginnen hebben we nog een keer het doel van het nieuwe portaal aangehaald. Het doel was om budgethouders zo goed mogelijk te ondersteunen bij het werken met een persoonsgebonden budget (pgb). Nu een eerste versie van het portaal er is en gebruikers enthousiast zijn, moeten zo snel mogelijk ook zo veel mogelijk budgethouders hier gebruik van kunnen maken.

Testen of portaal werkt

Tijdens het vorige debat hebben een aantal Kamerleden benadrukt dat zij zeker willen weten dat het nieuwe portaal werkt. Om dit te testen zijn er twee opties gegeven. Ten eerste een integrale acceptatietest. Bij integrale acceptatietesten wordt de werkelijkheid nagebootst. Dit gebeurt zonder dat de budgethouders ├ęcht gebruik kunnen maken van het portaal. De andere optie is een aantal nieuwe budgethouders van andere verstrekkers te laten aansluiten. Naar onze mening is dat de optie die de voorkeur verdient. Een beperkt aantal budgethouders van zorgkantoor Zilveren Kruis (zij hebben aangegeven mee te willen doen met het nieuwe portaal) kan daadwerkelijk worden aangesloten en hun gegevens geconverteerd naar het nieuwe portaal. Op deze manier wordt getoetst aan de werkelijkheid. Alleen hierdoor kom je te weten of het nieuwe systeem daadwerkelijk werkt bij andere verstrekkers.

Wij hebben de Kamer gevraagd om er voor te zorgen dat nu in goed tempo, zorgvuldig, verder wordt gegaan met de uitrol van het systeem. Daarnaast vragen we welke testen de minister nu daadwerkelijk wil gaan doen. En hebben wij gevraagd om er op aan te dringen om voor 1 april 2019 over te gaan tot het laten aansluiten van een beperkt aantal nieuwe budgethouders op het nieuwe portaal. Op deze manier kan daadwerkelijk getest worden of het portaal ook werkt voor andere verstrekkers dan DSW en Westland.

Verkorting pgb-keten

De samenwerking met de SVB verloopt momenteel niet goed. Ook de problemen van de SVB begin dit jaar hebben ervoor gezorgd  dat ons vertrouwen in de SVB wederom is afgenomen. Naar onze mening zou de pgb-keten verkort kunnen worden. Wij hebben daarom aan de Kamer gevraagd of zij aan de minister willen vragen om te laten onderzoeken of het verkorten van de pgb-keten tot meer duidelijkheid en minder bureaucratie voor budgethouders leidt. Oftewel, kan de SVB niet uit het pgb-systeem gehaald worden?

Overige punten

Tijdens het vorige debat hebben een aantal Kamerleden gevraagd of de broncode van het nieuwe portaal openbaar gemaakt kon worden. Wij zijn voorstander van het op zeer korte termijn openbaar maken van de broncode. Dit komt de transparantie en de (door) ontwikkeling ten goede.

Tot slot hebben wij nog een opmerking gemaakt over de softwaretoets die het ICTU aan het uitvoeren is op het nieuwe portaal. Wij vragen wat de toegevoegde waarde is van een softwaretoets van het ICTU, deze toets kan als een vertragend middel werken.