Haal drempels weg rondom de toegang

De toegang tot zorg en ondersteuning vanuit de Wmo verloopt nog altijd bijzonder moeizaam. Er worden drempels opgeworpen, waardoor mensen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Wij vinden dat bij het in kaart brengen van de hulpvraag de persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren van het individu, plus de beperking die de persoon en zijn directe omgeving daarbij ondervinden, het vertrekpunt moeten vormen. Daar waar sprake is van maatwerk zal ook een maatwerkvoorziening toegekend moeten worden.

Zorg voor reële pgb-tarieven

Iemand die ervoor kiest zelf zijn zorg en/of ondersteuning in te kopen wordt nu nog regelmatig geconfronteerd met tarieven die ontoereikend zijn: hij kan zijn hulp er eenvoudigweg niet van betalen. De maximale tarieven die uitbetaald mogen worden, zijn lager dan marktconforme tarieven en zijn ontoereikend om kwalitatief goede hulp mee in te kopen of bijvoorbeeld als ‘goed werkgever’ loonsverhogingen te kunnen volgen. Dit maakt dat budgethouders steeds meer moeite krijgen een marktconform tarief te betalen aan hun zorgverleners.

Zorg voor administratieve lastenverlichting

Een structurele daling van de administratieve lasten is een belangrijk streven van elke budgethouder. Nu kiezen een aantal mensen voor ‘zin’, omdat ze de administratieve lasten bij een pgb te hoog vinden. Wanneer de administratieve lasten verminderen, zou dit een positieve invloed kunnen hebben op de keuzevrijheid van mensen met een zorg- en/of ondersteuningsvraag. Daarnaast vragen we aandacht voor de steekproefsgewijze huisbezoeken. Door het handhavende karakter heeft dit enorm veel impact op de budgethouder en/of de vertegenwoordiger.

Zorg voor een warme overdracht bij verhuizingen

Ook vragen wij aandacht voor de knelpunten rondom verhuizen met een hulpvraag. Omdat gemeenten vrij zijn in het toekennen van zorg en ondersteuning kan het zijn dat je door een verhuizing naar een andere gemeente ineens veel minder hulp krijgt. Indicaties die door de ene gemeente worden afgegeven hoeven namelijk bij een verhuizing niet verplicht worden overgenomen door de andere gemeente. Wat we daarnaast ook tegen komen is dat hulpmiddelen en mee te nemen woningaanpassingen niet worden overgenomen door de nieuwe gemeente. Er moeten duidelijke regels komen om een warme overdracht voor iedereen mogelijk te maken bij verhuizing. Ook is het van groot belang dat mensen de keuzevrijheid hebben om voor een pgb te kiezen bij hulpmiddelen, waarbij ook de service en het onderhoud goed geregeld worden.

Brief Per Saldo Algemeen overleg 15 maart 2018