Inbreng van Per Saldo aan debat passend onderwijs

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 31 januari 2019 over passend onderwijs. Per Saldo heeft een korte brief aan de Tweede Kamer gestuurd ter voorbereiding op dit Algemeen Overleg.  

De juiste ondersteuning op elk niveau

Ieder kind heeft het recht om te leren en om zich te kunnen ontwikkelen. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, en in eigen tempo. Het ene kind heeft daarbij meer ondersteuning nodig dan het andere kind. Deze ondersteuning zou mogelijk moeten zijn op alle niveaus, en zou zich niet moeten beperken tot de lagere niveaus (leerwegondersteunend onderwijs op het VMBO).

Regelmatig krijgt Per Saldo signalen over het ontbreken van juiste ondersteuning op hogere niveaus. Hierdoor moeten kinderen op een lager niveau onderwijs volgen om wel de juiste ondersteuning te krijgen, ook als zij makkelijk een hoger niveau aan zouden kunnen.

In februari volgt een langere brief ter voorbereiding op het algemeen overleg onderwijs en zorg dat 21 februari 2019 op de agenda staat. In die brief gaan we specifiek in op de op punten uit de onderwijs-zorg brief die minister Slob en minister De Jonge naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.