BIT-advies

Dat de ontwikkeling van het nieuwe portaal al vergevorderd is en de ervaringen van de eerste gebruikers (van DSW zorgkantoor en de gemeente Westland) erg positief zijn, is niet te rijmen met het behoorlijk negatieve BIT-advies welke laatst is uitgekomen. Wij benadrukken daarom dat het onderzoek door BIT al geruime tijd terug is uitgevoerd en dat de conclusies geen reëel beeld geven van de huidige situatie.

Het BIT-advies brengt naar onze mening schade toe aan het beeld van het pgb en veroorzaakt onnodige onrust bij budgethouders. Wij zijn tevreden over hoe het portaal werkt en wij hebben vertrouwen in een zorgvuldige uitrol.

Overdracht ICTU

Momenteel gaat de samenwerking met DSW erg goed. We zijn tevreden over de manier van bouwen, over het testen en accepteren van de gebouwde functionaliteiten die de budgethouder te zien krijgt. DSW moet het beheer en de doorontwikkeling echter overdragen aan het ICTU. Wij hebben zorgen over de overdracht aan het ICTU en dan met name over de doorontwikkeling.

Wij hebben daarom aan Kamerleden verzocht om aan de minister te vragen hoe het ICTU de doorontwikkeling vorm gaat geven en hoe Per Saldo hier, namens de budgethouders, bij betrokken wordt.

Het nieuwe portaal en de agenda pgb

Naast het nieuwe portaal is het ministerie van VWS al een aantal maanden bezig met het formuleren van de ‘agenda pgb’. Wij zijn door de minister betrokken bij het opstellen van de agenda pgb. De functionaliteiten van het nieuwe portaal sluiten goed aan bij de punten uit de agenda pgb. Zo staat bijvoorbeeld in de agenda pgb dat de administratieve lasten voor budgethouders zo laag mogelijk moeten worden gehouden en dat fraude en oneigenlijk gebruik tegen gegaan moeten worden. Het portaal draagt hier aan bij. Ook staat in de agenda pgb dat een budgethouder goed toegerust moet zijn. Wij zouden graag een rol op ons nemen om budgethouders voor te lichten en toe te rusten met betrekking tot het nieuwe portaal.

Wij zijn van mening dat het van belang is om betrokken te blijven bij de ontwikkeling van het portaal, nadat deze aan het ICTU is overgedragen, om de koppeling te kunnen blijven maken met de agenda pgb en het belang van de budgethouders niet uit het oog te verliezen.

Aansluiten andere budgethouders

Wij vinden het belangrijk dat snel een tweede groep budgethouders de mogelijkheid krijgt om aan te sluiten op het nieuwe portaal. Door budgethouders snel te laten aansluiten op het nieuwe portaal kunnen we ervaring opdoen en een plan van aanpak opstellen voor de overgang van de overige budgethouders.

We hebben met elkaar een mooi systeem ontwikkeld en we begrijpen dat dit systeem veilig moet zijn en dat zorgvuldigheid voor snelheid gaat, maar we moeten budgethouders wel zo snel mogelijk de kans geven om van dit mooie instrument gebruik te maken.

Meer informatie

Het debat vindt plaats in de Thorbeckezaal en is live te volgen op woensdag 12 december 2018 van 14:00 uur tot 17:00 uur. Bekijk de Agenda voor het Algemeen Overleg van 12 december 2018.

Brief Per Saldo Algemeen overleg 12 december 2018