In ouderinitiatieven toezichthouder niet verplicht

Goed nieuws voor ouderinitiatieven. De Tweede Kamer nam op 10 november 2020 een motie aan waardoor zij niet verplicht zijn een onafhankelijk toezichthouder aan te stellen. In de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza), die op 1 juli 2021 in werking treedt, wordt voor hen een uitzondering gemaakt.

In een eerder nieuwsbericht van 2 juli 2020, dat je op deze pagina kunt downloaden, lees je de verdere achtergrond. We maakten daarin melding van de nadelige gevolgen die de Wtza voor ouderinitiatieven heeft. Bepaalde verplichtingen gaan voor hen naar verhouding veel te ver.

Geld voor de zorg

Zoals de eis van het instellen van een onafhankelijk intern toezichthouder. Dit staat totaal niet in verhouding tot de grootte van ouderinitiatieven. Met meer dan 10 personen in dienst zouden zij aan dezelfde eisen moeten voldoen als grote instellingen met duizenden medewerkers. Goed nieuws dus dat dit nu is voorkomen. Het bespaart veel tijd en onnodige kosten. Geld dat beter aan de zorg kan worden besteed.

Lobby

We hebben hier met onze lobby zwaar op ingezet en zijn blij met dit resultaat. Dit kwam mede tot stand door de goede samenwerking met het Netwerk Ouder(woon) initiatieven, een netwerk van samenwerkende organisaties van ouderinitiatieven.

Meer informatie over de motie

Alle partijen, behalve het CDA, hebben 10 november 2020 voor de motie van Bergkamp (D66), Dik-Faber (CU) en Veldman (VVD) gestemd. Lees verder.