• Adviseert en ondersteunt budgethouders, ouders, familie, verwanten die een wooninitiatief willen oprichten of al hebben opgericht en dit financieren met een pgb
  • Adviseert zorgondernemers van wooninitiatieven, gefinancierd vanuit het pgb

De pgb-regeling is veelomvattend. Zeker nu vanaf 2015 een pgb mogelijk is in vier wetten, met vier verschillende regelingen.
Naast advies en ondersteuning komt Per Saldo Wonen op voor de collectieve belangen van alle budgethouders en voert zij een actieve lobby richting politiek en instanties.