In deze brochure gaan we in op de consequenties die de veranderingen in de zorg hebben op mensen

  • met een pgb-Wmo, verstrekt door de gemeente
  • met een beperking op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg
  • die in een wooninitiatief wonen of willen gaan wonen

Voor veel gemeenten is het begrip ‘wooninitiatief’ een onbekend fenomeen. Al snel na de invoering van de nieuwe wetten bereikten Per Saldo allerlei vragen van bestaande en startende wooninitiatieven. Krijgen zij ook van de gemeente de zorg zij nodig hebben? Zijn er (grote) verschillen tussen gemeenten? Hoe kunnen bewoners, ouders, naasten voldoende duidelijk maken wat een wooninitiatief is, waarom bewoners daar beter af zijn dan bijvoorbeeld in een grote instelling of thuis? Hoe komen bewoners en hun vertegenwoordigers op voor hun belangen?

Per Saldo ondersteunt hen daarin, deze brochure kan daarbij als wegwijzer dienen.

Deze brochure dient twee doelen:

  • het informeren van ouders en naasten van bewoners van wooninitiatieven met een pgb-Wmo over de nieuwe wettelijke regeling en hoe deze zijn beslag krijgt in de praktijk
  • het adviseren van ouders en naasten over de manier waarop zij voor hun eigen belang kunnen opkomen bij hun gemeente, c.q. hun centrumgemeente

Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door het Kansfonds.nl

Wooninitiatief met pgb-wmo van de gemeente