• Inspiratiewijzer
    Publicatie met tien voorbeelden uit de praktijk. Aan de hand van zes thema’s laten tien wooninitiatieven zien hoe zij  kosten besparen. De thema’s zijn: visie, wonen, zorg, dagbesteding, samenwerking en  fundraising. U kunt de Inspiratiewijzer op deze pagina downloaden (alleen voor abonnees).
  • Adviestraject
    Wooninitiatieven die hun wooninitiatief aan een analyse willen onderwerpen om te onderzoeken of kostenbesparingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn, kunnen een aanvraag indienen bij fonds NSGK voor het volgen van een adviestraject ‘Toekomstbestendig Wooninitiatief’. Adviseurs van Per Saldo maken samen met het wooninitiatief een stappenplan en begeleiden hen, indien gewenst, in de uitvoering daarvan.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door NSGK.

Inspiratiewijzer Toekomstbestendig wooninitiatief