Publicatie met 10 voorbeelden uit de praktijk. Aan de hand van 6 thema’s laten 10 wooninitiatieven zien hoe zij kosten besparen. De thema’s zijn:

  1. visie
  2. wonen
  3. zorg
  4. dagbesteding
  5. samenwerking
  6. fondsen werven

Je kunt de Inspiratiewijzer op deze pagina downloaden (alleen voor abonnees).

Inspiratiewijzer Toekomstbestendig wooninitiatief