In een ouder- en wooninitiatief hebben ouders en hun kinderen, jongvolwassenen en ouderen zelf de touwtjes in handen. Ze hebben eigen regie over hun zorg en ondersteuning. Het kleinschalige initiatief staat midden in de maatschappij of juist achteraf, in elk geval op een plaats of in een buurt waar zij zelf voor kiezen.

Brochure Ouder- of wooninitiatief starten en in stand houden

Je leest hierin in het kort wat er allemaal bij komt kijken als je kiest voor kleinschalig wonen met een pgb.

Brochure Toolkit Wonen

Voor wie is de Toolkit Wonen?

We hebben de Toolkit Wonen gemaakt voor ouders of vertegenwoordigers die zich oriënteren op een woonzorgvorm voor hun kind en zelf een ouderinitiatief willen opstarten.

Daarnaast is de Toolkit ook handig voor bijvoorbeeld:

 • bewoners met een beperking die zélf een kleinschalig pgb-initiatief willen opzetten (bewonersinitiatief);
 • familie van mensen met dementie die een pgb-initiatief willen opzetten (familie-initiatief).
 • ouders of vertegenwoordigers die zich oriënteren op een pgb-initiatief van een zorgondernemer en op zoek zijn naar informatie over bijvoorbeeld zeggenschap over zorg en wonen (ondernemersinitiatief).

We hebben het in de Toolkit over ‘ouder- en wooninitiatief’. Voor de leesbaarheid korten we dat verderop in de teksten af tot ‘kleinschalig initiatief’ of ‘initiatief’. Natuurlijk kun je daar ook ‘bewonersinitiatief’ of ‘familie-initiatief’ lezen.

In de Toolkit spreken we de lezer aan met ‘je’, wie die lezer ook is. Dus ook een ouderpaar of initiatiefgroep spreken we aan met ‘je’.

Wat is het doel van de Toolkit?

De Toolkit is dus voor ouders en vertegenwoordigers, bewoners en familie. We willen zorgen dat de lezers:

 • een bewuste keuze kunnen maken voor een van de beschreven woonzorgvormen;
 • hier informatie vinden over alles wat erbij komt kijken als je een initiatief gaat oprichten;
 • in staat zijn om een ouderinitiatief in stand te houden.

Opbouw Toolkit

De Toolkit is opgebouwd in 4 procesfasen.

 1. Oriëntatiefase: waar gaat mijn kind wonen?
 2. Opstartfase: wat is nodig om een initiatief op te starten en hoe doe ik dat?
 3. Realisatiefase: wat komt er allemaal bij kijken als je de gemaakte plannen daadwerkelijk gaat uitvoeren?
 4. Instandhoudingsfase: wat kun je doen om het initiatief gezond te houden en het voortbestaan van het initiatief te garanderen?

De fases zijn onderverdeeld in thema’s:

 • De organisatie: Welke rechtsvormen zijn er? Hoe vorm je een bestuur? Hoe stel je een huishoudelijk reglement op?
 • De zorg: Hoe regel je de zorg, welke mogelijkheden zijn er? Hoe stel je een zorgteam samen dat goed aansluit bij de bewoners?
 • Het wonen: Welke eisen stel je aan de woning? Kies je voor nieuwbouw of voor een bestaande woning, voor huren of kopen? Wat komt er allemaal bij kijken?
 • Het geld: Hoe stel je begrotingen op? Bij welke fondsen kun je subsidie aanvragen, hoe regel je de financiën als het initiatief eenmaal geopend is? We hebben ook praktische rekenmodellen voor je klaarstaan.

Als je een initiatief gaat opzetten, krijg je te maken met allerlei wet- en regelgeving. Ook daar hebben we een uitgebreid overzicht van gemaakt.

Tot slot: Op Vind een wooninitiatief kun je ouder- en wooninitiatieven in Nederland vinden. Ook kun je er jullie initiatief registreren en een oproep plaatsen als je bewoners zoekt of mede-initiatiefnemers. Verder kun je er vragen stellen aan andere initiatieven.

Altijd de meest actuele informatie

De wet- en regelgeving in zorg en wonen verandert voortdurend. Wij zorgen ervoor dat de informatie in de Toolkit Wonen altijd up-to-date is. Ook over de gevolgen van het coronavirus voor ouder- en wooninitiatieven:

Aan de slag met een ouder- of wooninitiatief

Wooninitiatief

Vind een ouder- of wooninitatief

Wil je een ouder- of wooninitiatief starten, zoek je medeoprichters of wil je gewoon eerst oriënteren op het aanbod van initiatieven? Ga verder naar 'Vind een ouder- of wooninitiatief'.

Wet- en regelgeving

Wanneer je een ouder- of wooninitiatief start, krijg je te maken met allerlei wetten en regels. Hier vind je ze allemaal in een overzicht.