Voorlichting op maat

We maken een programma dat we afstemmen op jouw doelgroep. Samen kijken we welke informatie of training je wenst en wat wij kunnen bieden. Ook kunnen we de tijd en plaats aanpassen aan jouw wensen.

Het kan bijvoorbeeld gaan over:

 • wat je als organisatie of instantie moet weten over het persoonsgebonden budget (pgb) in de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • hoe je als ouderinitiatief of wooninitiatief zorgt dat je bewoners de eigen regie houden, of hoe je je voorbereidt op de toekomst;
 • hoe je als wooninitiatief voor mensen met een pgb-Wmo kunt lobbyen bij de gemeente.

Waar en voor wie?

De voorlichting op maat geven we waar jij dat wilt. Dat kan bij ons in Utrecht, maar ook op een andere plek in Nederland.

We geven voorlichting op maat aan bijvoorbeeld:

 • ouderinitiatieven en wooninitiatieven
 • Wmo-adviesraden
 • lokale afdelingen van patiĆ«ntenorganisaties
 • ouderenverenigingen
 • gemeenten en wijkteams
 • gehandicaptenplatforms
 • mantelzorgorganisaties
 • zorgkantoren
 • welzijnsorganisaties
 • zorgverzekeraars
 • ouderraden in het speciaal onderwijs

Door wie?

Onze voorlichters hebben een uitgebreide kennis van het pgb. Ze weten alles wat nodig is over de verschillende wetten. Daarnaast zijn ze ook persoonlijk betrokken bij het pgb. Hun ervaring maakt de voorlichting die ze geven nog waardevoller. Want naast de theoretische kennis weten onze voorlichters ook wat het pgb betekent in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie en contact

Stuur een mail naar [email protected] dan nemen we contact met je op.