Onderwerpen

We praten je onder andere bij over:

  • Ben je pgb-vaardig? 10 punten vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hoe hiermee om te gaan?
  • Er komt een nieuw budgethoudersportaal (2.0). Filmpje over hoe het werkt en de ervaringen tot nu toe.
  • Pgb via jouw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet): wat zijn de laatste ontwikkelingen?
  • GGz: met psychische problemen toch een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen? Over het hoe en wanneer.
  • Wmo en ‘beschermd wonen’, wat merk jij van de actuele ontwikkelingen?
  • Eigen bijdrage in 2020
  • Tarieven Wlz 2020
  • Wil je van zorgverzekeraar wisselen? Waar kun je op letten?
  • Nieuwe Wet zorg en dwang (Wdz), wat moet je erover weten met een pgb in de thuissituatie?

En verder...

Deze ledenbijeenkomst is bedoeld voor budgethouders en hun vertegenwoordigers met een pgb uit alle wetten (Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet). Voor professionals hebben we speciale voorlichtingsbijeenkomsten over het onderwerp.

Data en plaatsen

DagDatumPlaatsTijdNog plek?
donderdag20-02-2020Eindhoven19.30-22.00VOL
donderdag05-03-2020Eindhoven19.30-22.00Ja

Kosten

De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 15,00 per persoon.
Als je voor een automatische incasso kiest ontvangt u € 2,50 korting.

Aanmelden

Alleen leden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst

Aanmelden