Het formulier ‘zorgbeschrijving bij zorgovereenkomst’

Zorgkantoren hebben een formulier voor u gemaakt waar u de zorg op kunt beschrijven. Bij iedere zorgovereenkomst moet u een zorgbeschrijving invullen. Het formulier zorgbeschrijving is niet bij ieder zorgkantoor hetzelfde, maar bevat ongeveer dezelfde vragen.

  1. Welke zorg krijgt u van de zorgverlener en hoe vaak?
  2. Waarom is deze zorg nodig, en wat gebeurt er als u deze zorg niet krijgt?

Het formulier zorgbeschrijving vindt u op de website van het zorgkantoor van uw regio.

Tips voor het maken van een zorgbeschrijving

  • De zorg die wordt beschreven in een zorgbeschrijving moet overeenkomen met de zorg en de uren die u heeft afgesproken in de zorgovereenkomst.
  • De ruimte die het formulier zorgbeschrijving biedt zou voldoende moeten zijn om de zorg in te kunnen beschrijven. Het hoeft dus niet te uitgebreid, maar ook niet te kort. ‘De zorgverlener geeft begeleiding’ is niet voldoende.
  • Bekijk van tevoren de vergoedingenlijst om te zien wat wel en niet uit het persoonsgebonden budget mag worden vergoed.
  • Houd in gedachte dat de beschrijving moet gaan over de taken van de zorgverlener, en niet over de bezigheden van de budgethouder. Door zinnen te laten beginnen met ‘de zorgverlener…’ begint u de beschrijving meteen goed.

Voorbeelden van een beschrijving

Voorbeeld 1

Welke zorg krijgt u van de zorgverlener en hoe vaak?

De zorgverlener geeft mij persoonlijke verzorging. De zorgverlener wast mij, kleedt mij aan en poetst mijn tanden, elke ochtend een half uur. De zorgverlener zorgt er ook voor dat ik de juiste dosering medicijnen op de juiste tijd krijg, drie keer per dag 5 minuten.

Waarom is deze zorg nodig, en wat gebeurt er als u deze zorg niet krijgt?

Zonder deze zorg vervuil ik. Ik kan mezelf niet aankleden en tandenpoetsen kan ik niet zonder hulp. Ook kan ik niet goed onthouden wanneer ik welke medicijnen moet nemen, zonder hulp neem ik teveel of juist te weinig medicijnen in.

Voorbeeld 2

Welke zorg krijgt u van de zorgverlener en hoe vaak?

De zorgverlener geeft mij individuele begeleiding. De zorgverlener voorkomt dat ik de straat op loop zonder te kijken bij het naar buiten gaan, op dinsdag en woensdag een half uur. De zorgverlener maakt met mij een planning voor de dag, iedere ochtend een kwartier.

Waarom is deze zorg nodig, en wat gebeurt er als u deze zorg niet krijgt?

Zonder de begeleiding op straat kan het zijn dat ik het verkeer niet zie, en zomaar oversteek. Dat is gevaarlijk voor mij en voor andere verkeersdeelnemers. De planning moet dagelijks gemaakt worden omdat ik zonder planning onrustig word en in paniek kan raken. Met de planning heb ik overzicht en rust.

Beoordeling door het zorgkantoor

De zorgbeschrijving kunt u samen met de zorgovereenkomst opsturen aan het zorgkantoor. U hoeft de zorgbeschrijving niet aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te sturen. Het zorgkantoor laat u weten of de door u beschreven zorg goedgekeurd is. Bij een goedgekeurde zorgbeschrijving kunt u de zorgverlener uitbetalen.

Is uw zorgbeschrijving afgewezen door het zorgkantoor? Soms mag u de zorgbeschrijving aanpassen. Het kan zijn dat de zorg onduidelijk beschreven staat, of dat het zorgkantoor niet begrijpt wat u bedoelt. Als het zorgkantoor de zorgbeschrijving definitief afwijst, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit als u het niet met het zorgkantoor eens bent.

Contact

Heeft u vragen over uw zorgbeschrijving of wilt u dat een pgb-consulent uw persoonlijk plan bekijkt voor het geven van tips en advies? Neem dan contact op met Per Saldo.