Pgb-coronamaatregelen

Als budgethouder moet je niet alleen goed voor jezelf zorgen om gezond te blijven, maar ook instaan voor de veiligheid van jouw zorgverleners. Je bent immers zelf werkgever of opdrachtgever. Budgethouders nemen in deze situatie een bijzondere positie in. Op sterk aandringen van Per Saldo zijn er daarom maatregelen getroffen speciaal in het belang van budgethouders.

Vanaf het moment dat de gevolgen van het coronavirus duidelijk zijn geworden, zijn wij gaan kijken naar de gevolgen voor budgethouders. Het ministerie van VWS kondigde allerlei maatregelen aan voor de zorg, maar hield daarbij onvoldoende rekening met de consequenties voor budgethouders. De afspraken die we zijn overeengekomen met het ministerie en de verstrekkers hebben we voor alle duidelijkheid gerangschikt per wet.

 • Staat jouw vraag er niet bij? Laat het ons weten door te bellen of een e-mail te sturen.
 • Onder nieuws vind je de meest actuele berichten.

Meest actuele nieuwsberichten over corona

Wat heb je nodig? Kun je je zorg en/of ondersteuning goed regelen? Waar loop je tegenaan? Wat baart je zorgen richting de toekomst? Laat het ons weten via onze vragenlijst.

Wmo en Jeugdwet (pgb van de gemeente)

Mag mijn zorgverlener extra uren werken?

De afspraak is dat dit tijdens de coronacrisis mag. Je kunt dit doen door een speciaal hiervoor bestemd formulier in te vullen. Lees ons nieuwsbericht van 19 mei 2020, over hoe hiermee om te gaan.

Mijn zorgverlener kan als gevolg van het coronavirus niet komen werken, kan ik een nieuwe zorgverlener inzetten?

Ja, je mag een vervangende zorgverlener inzetten. Dit mag een formele of informele zorgverlener zijn. Het is van belang dat je hierover eerst contact opneemt met jouw gemeente, bijvoorbeeld telefonisch, om de mogelijkheden te bespreken. Je hoeft vervolgens niet te wachten tot de nieuwe overeenkomst met de vervangende zorgverlener is goedgekeurd, de zorgverlener mag meteen aan de slag.

Ik wil in verband met het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag ik mijn zorgverlener die hierdoor niet kan komen werken toch doorbetalen?

Ja, dat mag. Bespreek eerst met jouw zorgverlener of dit nodig is. Heeft je zorgverlener vervangende werkzaamheden gevonden, dan is doorbetaling niet nodig. Als er geen oplossing is, kun je jouw zorgverleners die als gevolg van het coronavirus op dit moment geen zorg kunnen leveren, toch doorbetalen. Zo wordt voorkomen dat zorgverleners tijdens de coronacrisis in financiële problemen komen en kan de zorg ook na de crisis gewoon doorgaan.

De voorwaarde hierbij is dat je zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Dit is belangrijk, de gemeente kan hier achteraf om vragen. Ook jouw zorgverleners of de zorginstelling moeten op de declaratie of factuur aangeven welke zorg wel geleverd is en welke niet.

Mag ik al mijn zorgverleners die als gevolg van het coronavirus niet kunnen werken toch doorbetalen, ook de zelfstandigen en de zorginstellingen?

Ja, dit geldt voor alle zorgverleners.
NB Kan je zorgverlener volgens de richtlijnen wel komen werken maar zegt hij zelf af, dan mag je niet doorbetalen.

Mag ik mijn zorgverlener doorbetalen als hij corona heeft?

Ja, doorbetalen mag als corona het onmogelijk maakt om te komen werken. Is er sprake van een andere ziekte dan corona, dan geldt de gebruikelijke procedure bij ziekte.

Mijn zorgverlener heeft een arbeidsovereenkomst voor (maximaal) 3 dagen per week, en is inmiddels langer dan 6 weken ziek thuis vanwege corona. Hij/zij krijgt dus geen geld meer van de SVB. Wat nu?

Je kunt zorgverleners met een arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 dagen per week weer zelf gaan betalen als zij langer dan 6 weken ziek zijn. Je moet deze kosten bijhouden op het registratieformulier als ‘niet-geleverde zorg’. Zie volgende vraag.

Is er een formulier om niet-gewerkte uren op bij te houden?

Ja, voor de Wmo en Jeugdwet is dat dit formulier in Pdf en dit formulier in Word. Hierop houd je bij welke zorg wel betaald, maar niet geleverd is. Dat is voor de eigen administratie. Stuur het formulier nog niet op. Ná de corona-maatregelen wordt gevraagd de gegevens op het formulier door te geven.

Als ik niet-geleverde zorg moet doorbetalen, maar ook vervangende zorg moet regelen, kom ik in de problemen met mijn budget. Is daar een oplossing voor?

Om te voorkomen dat je te weinig budget hebt om jouw zorgverlener én de vervangende zorgverlener uit te kunnen betalen gaat de gemeente jouw budget ophogen. Je kunt contact opnemen met jouw gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

Ik ben zorgaanbieder en stuur facturen en/of declaraties voor niet-geleverde zorg. Het ministerie van VWS heeft budgethouders verzocht deze te betalen. Wat moet ik doen als een budgethouder toch niet betaalt?

Budgethouders kunnen facturen en declaraties indienen zoals ze gewend zijn, ook als het om niet-geleverde zorg gaat. Van zorgaanbieders wordt gevraagd duidelijk op de facturen en declaraties te zetten of de zorg wel of niet geleverd is. Nú doorbetalen betekent dat zorgverleners ook na de coronacrisis weer zoveel mogelijk aan het werk kunnen.

Wil de budgethouder niet betalen omdat de zorg niet geleverd is, en dreigt de zorgverlener hierdoor in financiële problemen te komen? Ga in gesprek met de budgethouder en wijs erop dat het belangrijk is om door te betalen, zodat er nu en in de toekomst zorg beschikbaar is. Kom je er niet uit? Stel dan voor om samen met de verstrekker – de gemeente – in gesprek te gaan.

De dagbesteding is gesloten. Mag ik de niet-geleverde zorg toch doorbetalen?

Ja, dit mag. Bespreek eerst met de dagbesteding de mogelijkheden. Misschien valt de zorg op een andere manier te leveren, bijvoorbeeld in de vorm van individuele begeleiding of op afstand via beeldbellen. Als dit niet kan, kun je de dagbesteding die als gevolg van het coronavirus geen zorg kan leveren toch doorbetalen. Zo wordt voorkomen dat zorginstellingen tijdens de coronacrisis financieel in de problemen raken, en kan de zorg ook na de crisis doorgaan.

De voorwaarde hierbij is dat je zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Dit is belangrijk, de gemeente kan hier achteraf om vragen. Zorgverleners of zorginstellingen dienen op de declaratie of factuur ook aan te geven welke uren wel zijn geleverd en welke niet.

Voorbeeld: de dagbesteding biedt nu de helft van de dag vervangende zorg via Skype. Dan dient de dagbesteding voor die uren ‘vervangende zorg’ aan te geven op de declaratie of factuur, en voor de andere uren ‘niet geleverd’.

Om te voorkomen dat je budget tekort komt door het doorbetalen van niet-geleverde zorg, bijvoorbeeld omdat je vervangende zorg moet regelen en die ook moet uitbetalen, kan de gemeente het budget ophogen. Je kunt hiervoor contact opnemen met jouw gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

Kunnen budgethouders vervoerders doorbetalen als zij hun diensten niet hebben geleverd, bijvoorbeeld naar de dagbesteding

Ja, dat kan als je als budgethouder een contract met je vervoerder hebt. Je kunt de vervoerder dan doorbetalen voor ‘niet-geleverde zorg’. Je moet deze kosten bijhouden in de registratie voor niet-geleverde zorg. Noteer de kosten op het registratieformulier. Lees ook het nieuwsbericht ‘Niet-geleverde zorg bijhouden’.

Ik doe mijn administratie in het PGB Portaal (PGB2.0), is daar iets veranderd met de coronacrisis?

In het portaal zelf is niets veranderd, maar er is een apart proces om zorgverleners met corona(klachten) ziek te melden. Meld zorgverleners met een arbeidsovereenkomst die niet komen werken vanwege corona(maatregelen) ziek bij de SVB. Zij krijgen dan gewoon betaald. Ook moeten budgethouders bijhouden welke zorg niet geleverd is. Dit kan niet in het PGB Portaal, maar moet met een apart formulier. Lees het nieuwsbericht ‘Niet-geleverde zorg bijhouden’. Of ga direct naar de contactpagina van de SVB: PGB Contact.

Als ik besmet zou raken met het virus kan dat grote gevolgen hebben voor mijn gezondheid. Kan ik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) krijgen voor mijn zorgverleners?

Als u of uw zorgverlener volgens de richtlijnen van het RIVM beschermde materialen nodig heeft, kunt u die aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw regiocoördinator. Het overzicht van regiocoördinatoren kunt u hier vinden.

Wij ontvangen regelmatig signalen dat het aanvragen van beschermende materialen niet bij iedereen lukt. Bijvoorbeeld omdat de budgethouder zelf (nog) geen corona heeft. Er is nog steeds een tekort aan beschermende materialen en dat maakt de verdeling lastig. We blijven erop hameren dat budgethouders moeten worden meegenomen in de landelijke verdeling van beschermende materialen, ook als deze slechts uit voorzorg nodig zijn. Blijf het nieuws hierover in de gaten houden, zoals het nieuwsbericht van 8 mei 2020.

Moet ik bij niet-geleverde zorg toch mijn eigen bijdrage betalen?

Minister De Jonge van VWS heeft op 24 april 2020 laten weten dat de eigen bijdrage, het abonnementstarief, van de Wmo in de maanden april en mei 2020 niet wordt geïnd. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten, behalve cliënten met de voorzieningen beschermd wonen en opvang. Van het CAK ontvang je bericht over dit besluit en zij zorgen ook voor de administratieve afhandeling. Lees verder in het nieuwsbericht hierover.

Hoe declareer ik extra kosten?

Kijk voor deze en meer vragen op de website van de SVB.

Wlz

Mag mijn gecontracteerde zorgverlener extra uren werken tijdens de coronacrisis?

Ja, het is mogelijk om jouw zorgverlener extra uren in te zetten. Om te voorkomen dat dit een tekort in jouw budget oplevert kun je extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. Je kunt hiervoor het formulier ‘extra kosten als gevolg van corona’ gebruiken. Dit formulier vind je op de website van jouw zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt het aangevraagde extra budget en laat je zo snel mogelijk weten of het bedrag wordt toegekend.

Houd er wel rekening mee dat het maximale aantal uren dat gewerkt mag worden door een naaste nog steeds 40 uur per week is. Voor een werknemer met een arbeidsovereenkomst dien je de arbeidstijdenwet te volgen. Dat betekent:

 • maximaal 60 uur per week;
 • gemiddeld maximaal 48 uur per week, voor een periode van 16 weken;
 • uitzonderingen voor nachtdiensten.

Verder:

 • Bestaande regels hiervoor zijn niet veranderd door de coronacrisis.
 • Lees meer over werktijden en rusttijden in de brochure ‘Arbeidstijdenwet’ van de rijksoverheid.
 • Voor zzp’ers met een overeenkomst van opdracht gelden de regels van de Arbeidstijdenwet niet. Lees daarover meer op de website van de rijksoverheid.
 • Bij vragen kun je altijd contact opnemen met het zorgkantoor.

Mijn gecontracteerde zorgverlener kan als gevolg van het coronavirus niet komen werken, kan ik een nieuwe zorgverlener inzetten?

Het belangrijkste is dat de zorg door blijft gaan. Je mag een vervangende zorgverlener inzetten, neem hiervoor contact op met het zorgkantoor. Je kunt een nieuwe overeenkomst opstellen en een zorgbeschrijving invullen. Deze stuur je allebei op naar het zorgkantoor. Je hoeft niet te wachten tot dit is goedgekeurd, de vervangende  zorgverlener mag meteen aan de slag.

Ik wil in verband met het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag ik mijn zorgverlener die hierdoor niet kan komen werken toch doorbetalen?

Ja, dit mag. Bespreek eerst met jouw zorgverlener of dit nodig is. Heeft je zorgverlener vervangende werkzaamheden gevonden, dan is doorbetaling niet nodig. Als er geen oplossing is, kun je jouw zorgverleners die als gevolg van het coronavirus op dit moment geen zorg kunnen leveren toch doorbetalen. Zo wordt voorkomen dat zorgverleners tijdens de coronacrisis in financiële problemen komen, en kan de zorg ook na de crisis doorgaan.

De voorwaarde hierbij is dat je zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Er komt een formulier om dit bij te houden, tot die tijd moet je dit zelf bijhouden. Dit is verplicht, het zorgkantoor kan dit achteraf bij je opvragen. Zodra het formulier er is, kun je dat vinden op de website van het zorgkantoor. Wij houden het nieuws hierover dagelijks bij.

Het is de bedoeling dat ook jouw zorgverlener op de declaratie of factuur duidelijk aangeeft welke uren wel zijn geleverd (in de vorm van vervangende zorg, bijvoorbeeld digitaal) en welke uren niet.

Mag ik al mijn zorgverleners die als gevolg van het coronavirus niet kunnen werken toch doorbetalen, ook de zelfstandigen en de zorginstellingen?

Ja, dit geldt voor alle zorgverleners.

NB Kan je zorgverlener volgens de richtlijnen wel komen werken maar zegt hij zelf af, dan mag je niet doorbetalen.

Mag ik mijn zorgverlener doorbetalen als hij corona heeft?

Ja, doorbetalen mag als corona het onmogelijk maakt om te komen werken. Is er sprake van een andere ziekte dan corona, dan geldt de gebruikelijke procedure bij ziekte.

Mijn zorgverlener heeft een arbeidsovereenkomst voor (maximaal) 3 dagen per week, en is inmiddels langer dan 6 weken ziek thuis vanwege corona. Hij/zij krijgt dus geen geld meer van de SVB. Wat nu?

Je kunt zorgverleners met een arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 dagen per week weer zelf gaan betalen als zij langer dan 6 weken ziek zijn. Je moet deze kosten bijhouden als ‘niet-geleverde zorg’. Noteer de kosten op het registratieformulier.  Zie volgende vraag.

Is er een formulier om niet-gewerkte uren op bij te houden?

Ja, voor de Wlz is dat dit formulier in Pdf en dit formulier in Word. Meer informatie op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Dat is voor de eigen administratie. Stuur het formulier nog niet op. Ná de corona-maatregelen wordt gevraagd de gegevens op het formulier door te geven.

Als ik niet-geleverde zorg moet doorbetalen, maar ook vervangende zorg moet regelen, kom ik in de problemen met mijn budget. Is daar een oplossing voor?

Om je zorgverlener én de vervangende zorgverlener uit te kunnen betalen, kun je tijdens de coronacrisis extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. Hiervoor kun je het formulier ‘extra kosten als gevolg van corona’ gebruiken. Dit formulier vind je op de website van je zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt zo snel mogelijk het aangevraagde extra budget en laat weten of het bedrag wordt toegekend.

Ik ben zorgaanbieder en stuur facturen en/of declaraties voor niet-geleverde zorg. Het ministerie van VWS heeft budgethouders verzocht deze te betalen. Wat moet ik doen als een budgethouder toch niet betaalt?

Budgethouders kunnen facturen en declaraties indienen zoals ze gewend zijn, ook als het om niet-geleverde zorg gaat. Van zorgaanbieders wordt gevraagd duidelijk op de facturen en declaraties te zetten of de zorg wel of niet geleverd is. Nú doorbetalen betekent dat zorgverleners ook na de coronacrisis weer zoveel mogelijk aan het werk kunnen.

Wil de budgethouder niet betalen omdat de zorg niet geleverd is, en dreigt de zorgverlener hierdoor in financiële problemen te komen? Ga in gesprek met de budgethouder en wijs erop dat het belangrijk is om door te betalen, zodat er nu en in de toekomst zorg beschikbaar is. Kom je er niet uit? Stel dan voor om samen met de verstrekker – het zorgkantoor – in gesprek te gaan.

Ik doe mijn administratie in het PGB Portaal (PGB2.0), is daar iets veranderd met de coronacrisis?

In het portaal zelf is niets veranderd, maar er is een apart proces om zorgverleners met corona(klachten) ziek te melden. Meld zorgverleners met een arbeidsovereenkomst die niet komen werken vanwege corona(maatregelen) ziek bij de SVB. Zij krijgen dan gewoon betaald. Ook moeten budgethouders bijhouden welke zorg niet geleverd is. Dit kan niet in het PGB Portaal, maar moet met een apart formulier. Lees het nieuwsbericht ‘Niet-geleverde zorg bijhouden’. Of ga direct naar de contactpagina van de SVB: PGB Contact.

De dagbesteding is gesloten. Mag ik de niet-geleverde zorg toch doorbetalen?

Ja, dit mag. Bespreek eerst met de dagbesteding de mogelijkheden. Misschien valt de zorg op een andere manier te leveren, bijvoorbeeld in de vorm van individuele begeleiding of op afstand via beeldbellen. Als dit niet kan, kun je de dagbesteding die als gevolg van het coronavirus geen zorg kan leveren toch doorbetalen. Zo wordt voorkomen dat zorginstellingen tijdens de coronacrisis omvallen, en kan de zorg ook na de crisis doorgaan.

De voorwaarde hierbij is dat je zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Er komt een formulier om dit bij te houden, tot die tijd kun je het zelf bijhouden. Dit is verplicht, het zorgkantoor kan dit achteraf bij je opvragen. Zodra het formulier er is, kunt je dat vinden op de website van het zorgkantoor. Wij houden het nieuws hierover dagelijks bij. Het is de bedoeling dat ook je zorgverlener of de zorginstelling op de declaratie of factuur duidelijk aangeeft welke uren wel zijn geleverd (in de vorm van vervangende dagbesteding, bijvoorbeeld via internet) en welke uren niet.

Om te voorkomen dat je budget tekort komt door het doorbetalen van niet-geleverde zorg, bijvoorbeeld omdat je vervangende zorg thuis moet regelen en die ook moet uitbetalen, kun je tijdens de coronacrisis extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. Hiervoor kun je het formulier ‘extra kosten als gevolg van corona’ gebruiken. Dit formulier vind je op de website van jouw zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt het aangevraagde extra budget zo snel mogelijk en laat je weten of het bedrag wordt toegekend.

Kunnen budgethouders vervoerders doorbetalen als zij hun diensten niet hebben geleverd, bijvoorbeeld naar de dagbesteding

Ja, dat kan als je als budgethouder een contract met je vervoerder hebt. Je kunt de vervoerder dan doorbetalen voor ‘niet-geleverde zorg’. Je moet deze kosten bijhouden in de registratie voor niet-geleverde zorg. Noteer de kosten op het registratieformulier. Lees ook het nieuwsbericht ‘Niet-geleverde zorg bijhouden’.

Als ik besmet zou raken met het virus kan dat grote gevolgen hebben voor mijn gezondheid. Kunnen mijn zorgverleners persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)  aanvragen?

Als u of uw zorgverlener volgens de richtlijnen van het RIVM beschermde materialen nodig heeft, kunt u die aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw regiocoördinator. Het overzicht van regiocoördinatoren kunt u hier vinden.

Wij ontvangen regelmatig signalen dat het aanvragen van beschermende materialen niet bij iedereen lukt. Bijvoorbeeld omdat de budgethouder zelf (nog) geen corona heeft. Er is nog steeds een tekort aan beschermende materialen en dat maakt de verdeling lastig. We blijven erop hameren dat budgethouders moeten worden meegenomen in de landelijke verdeling van beschermende materialen, ook als deze slechts uit voorzorg nodig zijn. Blijf het nieuws hierover in de gaten houden, zoals het nieuwsbericht van 8 mei 2020.

Hoe declareer ik extra kosten?

Kijk voor deze en meer vragen op de website van de SVB.

Zvw

Mag mijn zorgverlener extra uren werken?

Dit mag helaas niet zomaar. Als je extra zorg nodig hebt, kun je een herindicatie aanvragen bij een wijkverpleegkundige. Verzekeraars en indicatiestellers hebben afspraken gemaakt over de manier waarop deze indicaties worden gesteld. Zie ook de richtlijnen voor indicatiestelling tijdens de coronacrisis, opgesteld door V&VN.

We proberen meer flexibiliteit in deze periode voor elkaar te krijgen bij de zorgverzekeraars. Hierover voeren we dagelijks gesprekken met de beleidsmakers. We adviseren je het nieuws hierover bij te houden op onze website.

Mijn zorgverlener kan als gevolg van het coronavirus niet komen werken, kan ik een nieuwe zorgverlener inzetten?

De zorg moet door blijven gaan. Als je als gevolg van het coronavirus zonder zorgverlener komt te zitten, neem dan direct contact op met jouw zorgverzekeraar. Je kunt dan samen met de zorgverzekeraar de mogelijkheden voor vervangende zorg bespreken.

Ik wil in verband met het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag ik mijn zorgverlener die hierdoor niet kan komen werken toch doorbetalen?

Ja, dit mag. Bespreek eerst met jouw zorgverlener of dit nodig is. Heeft je zorgverlener vervangende werkzaamheden gevonden, dan is doorbetaling niet nodig. Als er geen oplossing is, kun je jouw zorgverleners die als gevolg van het coronavirus op dit moment geen zorg kunnen leveren toch doorbetalen. Zo wordt voorkomen dat zorgverleners tijdens de coronacrisis in financiële problemen raken, en kan de zorg ook na de crisis doorgaan.

De voorwaarde hierbij is dat je zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Ook de zorgverlener moet dit aangeven op de declaratie of factuur.

Mag ik al mijn zorgverleners die als gevolg van het coronavirus niet kunnen werken toch doorbetalen, ook de zelfstandigen en de zorginstellingen?

Ja, dit geldt voor alle zorgverleners.

NB Kan je zorgverlener volgens de richtlijnen wel komen werken maar zegt hij zelf af, dan mag je niet doorbetalen.

Mag ik mijn zorgverlener doorbetalen als hij corona heeft?

Ja, doorbetalen mag als corona het onmogelijk maakt om te komen werken. Is er sprake van een andere ziekte dan corona, dan geldt de gebruikelijke procedure bij ziekte.

Mijn zorgverlener heeft een arbeidsovereenkomst voor (maximaal) 3 dagen per week, en is inmiddels langer dan 6 weken ziek thuis vanwege corona. Hij/zij krijgt dus geen geld meer van de SVB. Wat nu?

Je kunt de zorgverleners met een arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 dagen per week weer zelf gaan betalen als zij langer dan 6 weken ziek zijn. Je moet deze kosten bijhouden als ‘niet-geleverde zorg’. Noteer de kosten op het registratieformulier, zie volgende vraag.

Is er een formulier om niet-gewerkte uren op bij te houden?

Ja, voor de Zvw is dat dit formulier in Pdf, dit formulier in Excel en dit formulier in Word. Meer informatie op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Dat is voor de eigen administratie. Stuur het formulier nog niet op. Ná de corona-maatregelen wordt gevraagd de gegevens op het formulier door te geven.

Kunnen budgethouders vervoerders doorbetalen bij niet-geleverde diensten?

Ja, dat kan als je als budgethouder een contract met je vervoerder hebt. Je kunt de vervoerder dan doorbetalen voor ‘niet-geleverde zorg’. Je moet deze kosten bijhouden in de registratie voor niet-geleverde zorg. Noteer de kosten op het registratieformulier. Lees ook het nieuwsbericht ‘Niet-geleverde zorg bijhouden’.

Als ik niet-geleverde zorg moet doorbetalen kom ik in de problemen met mijn budget. Is daar een oplossing voor?

Als je vervangende zorg of extra zorg nodig hebt, is het van belang contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar. De zorg moet kunnen doorgaan. Ons advies is de mogelijkheden met jouw zorgverzekeraar te bespreken. Wij proberen meer maatregelen voor elkaar te krijgen bij de zorgverzekeraars. Hierover voeren we dagelijks gesprekken met de beleidsmakers. We adviseren je het nieuws hierover bij te houden op onze website.

Ik ben zorgaanbieder en stuur facturen en/of declaraties voor niet-geleverde zorg. Het ministerie van VWS heeft budgethouders verzocht deze te betalen. Wat moet ik doen als een budgethouder toch niet betaalt?

Budgethouders kunnen facturen en declaraties indienen zoals ze gewend zijn, ook als het om niet-geleverde zorg gaat. Van zorgaanbieders wordt gevraagd duidelijk op de facturen en declaraties te zetten of de zorg wel of niet geleverd is. Nú doorbetalen betekent dat zorgverleners ook na de coronacrisis weer zoveel mogelijk aan het werk kunnen.

Wil de budgethouder niet betalen omdat de zorg niet geleverd is, en dreigt de zorgverlener hierdoor in financiële problemen te komen? Ga in gesprek met de budgethouder en wijs erop dat het belangrijk is om door te betalen, zodat er nu en in de toekomst zorg beschikbaar is. Kom je er niet uit? Stel dan voor om samen met de verstrekker – de zorgverzekeraar – in gesprek te gaan.

Ik doe mijn administratie in het PGB Portaal (PGB2.0), is daar iets veranderd met de coronacrisis?

In het portaal zelf is niets veranderd, maar er is een apart proces om zorgverleners met corona(klachten) ziek te melden. Meld zorgverleners met een arbeidsovereenkomst die niet komen werken vanwege corona(maatregelen) ziek bij de SVB. Zij krijgen dan gewoon betaald. Ook moeten budgethouders bijhouden welke zorg niet geleverd is. Dit kan niet in het PGB Portaal, maar moet met een apart formulier. Lees het nieuwsbericht ‘Niet-geleverde zorg bijhouden’. Of ga direct naar de contactpagina van de SVB: PGB Contact.

Als ik besmet zou raken met het virus kan dat grote gevolgen hebben voor mijn gezondheid. Kan ik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) krijgen voor mijn zorgverleners?

Als u of uw zorgverlener volgens de richtlijnen van het RIVM beschermde materialen nodig heeft, kunt u die aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met uw regiocoördinator. Het overzicht van regiocoördinatoren kunt u hier vinden.

Wij ontvangen regelmatig signalen dat het aanvragen van beschermende materialen niet bij iedereen lukt. Bijvoorbeeld omdat de budgethouder zelf (nog) geen corona heeft. Er is nog steeds een tekort aan beschermende materialen en dat maakt de verdeling lastig. We blijven erop hameren dat budgethouders moeten worden meegenomen in de landelijke verdeling van beschermende materialen, ook als deze slechts uit voorzorg nodig zijn. Blijf het nieuws hierover in de gaten houden, zoals het nieuwsbericht van 8 mei 2020.

Hoe declareer ik extra kosten?

Neem daarover contact op met je zorgverzekeraar.

Ouder- en wooninitiatieven

Mogen wooninitiatieven ook dagbesteding in onderaannemerschap doorbetalen als deze dagbesteding is gesloten in verband met het coronavirus?

Ja, als de dagbesteding is gesloten vanwege het coronavirus moet deze doorbetaald worden tijdens de crisis. De budgethouder kan een formulier Extra Kosten in verband met corona invullen om extra budget aan te vragen voor de extra of vervangende zorg die nu door het ouder-/wooninitiatief moet worden geleverd. Dit formulier kun je aanvragen bij het zorgkantoor (Wlz). Voor Wmo, Jeugdwet en Zvw: bel je gemeente of zorgverzekeraar.

De voorwaarde hierbij is dat de budgethouder en de zorgaanbieder bijhouden welke zorg niet is geleverd, maar wel is betaald. Dit is verplicht, het zorgkantoor of de gemeente kan dit achteraf opvragen. Ook op de factuur of declaratie moet duidelijk worden aangegeven of het gaat om niet-geleverde zorg.

Hoe kunnen collectieve uren niet-geleverde zorg van ouder-/wooninitiatieven aangeleverd/bijgehouden worden?

Voor collectieve uren geldt dezelfde regeling als voor individuele uren. Niet-geleverde zorg voor collectieve uren moeten bijgehouden worden op het formulier niet-geleverde zorg. Lees daarvoor dit nieuwbericht.

Hoe voorkomen we dat ouder-/wooninitiatieven omvallen door leegstand?

Op deze vraag hebben we nog geen antwoord gekregen van de betrokken ministeries.
Lees dit nieuwsbericht.

Kunnen ouder-/wooninitiatieven extra kosten, bijvoorbeeld extra hygiënemaatregelen, inhuren van extra personeel, in verband met ziekte ander personeel, beschermingsmaterialen, ergens declareren?

Op deze vraag hebben we nog geen antwoord gekregen van het ministerie van VWS. Lees dit nieuwsbericht.

Bij Fokus wordt gewerkt met verschillende hulpen, waardoor bewoners bang zijn voor een verhoogde kans op besmetting. Kunnen mensen die in een Fokuswoning wonen en tijdelijk iemand in huis hebben genomen voor 1 op 1 zorg, hiervoor tijdelijk een pgb krijgen?

We hebben op deze vraag nog geen antwoord gekregen van het ministerie van VWS. Lees dit nieuwsbericht.

Omgaan met corona

Wat is corona?

De symptomen van het coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken er amper iets van de merken. Anderen worden ernstig ziek. De incubatietijd, de tijd tussen besmetting en de ziekte, varieert van 2 tot 12 dagen. Voor de zekerheid gaat het RIVM uit van maximaal 14 dagen. Het belangrijkste advies: blijf thuis bij de volgende klachten. Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts.

 • Lees er ook meer over op de website van het RIVM.

Hoe kan ik besmetting voorkomen?

De belangrijkste besmettingsweg is via kleine druppeltjes, welke worden verspreid vanuit een hoestend persoon. Het risico om besmet te worden vanuit een persoon zonder luchtweg symptomen (hoesten, benauwdheid) is zeer laag.

Hoe kan ik besmetting van mijn zorgverlener voorkomen?

Als budgethouder ben je werkgever/opdrachtgever en sta je in voor de veiligheid van jouw zorgverleners.

 • Hebben jij en jouw zorgverlener geen verschijnselen van corona (hoesten bijvoorbeeld), dan kan de zorgverlener blijven komen, mits daarbij de afstand van 1,5 meter in acht genomen kan worden. Het RIVM adviseert niet meer dan 3 bezoekers te ontvangen.
 • Als jij en/of je zorgverlener verschijnselen hebben van corona dan kan het nodig zijn beschermende materialen te gebruiken (PBM’s) zoals: handschoenen, schoenbeschermers, halter- of doucheschort, schort lange mouwen, een pak met capuchon, veiligheidsbril, mondneusmasker.
 • De V&VN heeft voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten een handreiking opgesteld over wat te doen als zij besmettingsgevaar ervaren. Met aanwijzingen voor in de praktijk.
 • Voor meer informatie kijk je op de website van de rijksoverheid.
 • Lees ook onze nieuwsberichten van 17 april 2020, 21 april 2020 en 8 mei 2020.
 • Lees verder onder vraag: ik ben budgethouder, wordt getest op corona…

Ik heb ziekteverschijnselen, wat moet ik doen?

Corona is een meldingsplichtige ziekte A, dat betekent dat je verplicht bent jouw klachten vast te stellen en hier melding van maken. Je meldt je verschijnselen wanneer er sprake is van:

 • koorts >38 ℃ (+ hoesten / verkoudheid);
 • of: koortsig gevoel bij ouderen boven de 70 jaar.

In dat geval:

 • neem je contact op met jouw huisarts;
 • woon je in een groep, dan laat je het de huisarts weten als er meer kwetsbare bewoners/bewoners met ademhalingsondersteuning zorg ontvangen in jouw woning;
 • geef aan welke (intensieve) zorg of ondersteuning je nodig hebt;
 • geef aan of je een medische indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie hebt, om aan te geven dat je tot de risicogroep behoort;
 • mocht het mogelijk zijn, zoek alvast contact met je eigen netwerk of zij je extra kunnen ondersteunen.

Wanneer kan ik of mijn zorgverlener worden getest op corona?

Vanaf 18 mei 2020 kunnen zorgverleners die aan kwetsbare mensen thuis zorg verlenen worden getest op corona. Het gaat om:
– mantelzorgers;
– vrijwilligers in palliatieve zorg;
– pgb-gefinancierde (in)formele zorgverleners niet in dienst van of in opdracht werkend voor
een zorginstelling of -aanbieder.
Lees hierover meer op de website van de rijksoverheid.

Voor testen van jezelf als budgethouder: heb je klachten dan kun je je laten testen. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Lees hierover ook op de website van de rijksoverheid.

Ik ben budgethouder en wordt getest op corona, ik blijf thuis, waar moet ik rekening mee houden?

 • Bespreek dit met je zorgverleners, zodat zij zich hierop kunnen voorbereiden. Als je getest bent op corona krijg je beschermingsmiddelen (handschoenen, mondkapjes) die jouw zorgverleners kunnen dragen. Je ontvangt van de huisarts een recept voor een ‘korte-termijn-pakket PBM’. Het ministerie van VWS stelt deze pakketten voor elke budgethouder die (positief) test per 19 mei 2020 gratis ter beschikking.
 • Lees meer over de actuele stand van zaken rondom PBM het nieuwsbericht van 20 mei 2020.
 • Jouw zorgverleners kunnen deze beschermingsmiddelen gebruiken, totdat de testuitslag bekend is. Blijk je geen corona te hebben, dan zijn de beschermingsmiddelen niet meer nodig. Heb je wél corona, dan krijg je van de apotheek een uitgebreider pakket beschermingsmiddelen voor jouw zorgverleners.
  Kijk voor meer informatie over het gebruik en de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen op de website van het RIVM: veelgestelde vragen over beschermingsmiddelen in de zorg buiten het ziekenhuis.
 • Het RIVM heeft instructievideo’s gemaakt over het gebruik van mondmaskers en handschoenen: Instructievideo gebruik mondmaskers, Instructievideo gebruik handschoenen.
 • Je kunt met je zorgverleners bespreken hoe de hoogstnoodzakelijke zorg in zo min mogelijk contactmomenten kan plaatsvinden.
  Onder hoogstnoodzakelijke zorg wordt verstaan: verpleegkundige handelingen en handelingen rondom ademhalingsondersteuning, helpen bij voeding- en vochtinname, toiletgang en minimale persoonlijke verzorging. Het is bijvoorbeeld onveilig om als verzorgende langdurig in een afgesloten doucheruimte te bevinden met iemand die corona besmet is.
 • Je houdt je koorts bij en je informeer bij verergering van klachten je huisarts.
 • Je ventileert de ruimte waarin je verblijft optimaal.
 • Je zorgt voor goede hygiëne van jezelf en jouw leefomgeving. Lees hiervoor de hygiëneadviezen voor de thuiszorg.van het RIVM.
 • Je zorgt ervoor dat je zorgverleners hun beschermende materialen in een speciaal daarvoor bestemde afvalbak kunnen deponeren.
 • Lees ook de richtlijnen van het RIVM voor medewerkers in de thuiszorg.

Ik ben zorgverlener en ik laat me testen, waar moet ik rekening mee houden?

Zorgverleners met klachten die op corona kunnen duiden (hoesten, niezen, koorts, kortademigheid), kunnen zich laten testen bij de GGD. De GGD-arts stelt vragen om te bepalen of je mogelijk corona hebt en neemt zo nodig de test af. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 • Uitgangspunt van het testbeleid is dat het geen zin heeft om te testen als er geen klachten zijn die kunnen duiden op corona.
 • Zorgverleners zonder klachten werken dus gewoon door.
 • Zorgverleners met klachten blijven thuis totdat de uitslag van hun test bekend is. Blijkt uit de test dat de zorgverlener geen corona heeft, dan kan hij/zij weer aan het werk.
 • Blijkt uit de test dat de zorgverlener corona heeft, dan gaat een periode van quarantaine in van minstens 7 dagen na start van de symptomen én minimaal 24 uur klachtenvrij.

Ik heb corona, wanneer ben ik weer beter?

Je bent genezen als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten meer hebt gehad. Dan kun je anderen niet meer besmetten. Je draagt het virus niet meer bij je. Bij twijfel: raadpleeg de huisarts.

Het feit dat je genezen bent, betekent niet dat de richtlijnen van de overheid en RIVM niet meer voor jou gelden, zoals de 1,5 meter afstand bewaren met anderen. Houd je dus ook dan aan de geldende regels.

Als er digitale corona-oplossingen komen, zijn deze toegankelijk voor iedereen?

De minister zegt dat hij informatieveiligheid, privacy, grondrechten en nationale veiligheid uiterst belangrijk vindt. ‘Ik zorg voor voldoende checks op dit proces. Want snelheid en zorgvuldigheid moeten blijven samengaan.’ Lees hierover meer op de website van Ieder(in).

Handige websites

Adressen

Informatie over corona

Informatie allerlei

Media

 • Trouw, gehandicapte kinderen in de knel door corona
 • Nieuwsuur, Kamer heeft twijfels over versoepeling
 • Nieuwsuur, ‘Als blinde op anderhalve meter in de bus, hoe doe je dat?’
 • De Gelderlander, interview Dick Cochius, ‘Corona werpt mensen met beperking weer terug’
 • Trouw, kwetsbare mensen zeggen thuiszorg af uit angst
 • Via LinkedIn, Noordhollands Dagblad, interview met Rivka Smit, ‘Door dat rotvirus ben ik terug bij af’
 • NOS, acute geldproblemen bij kleine woonzorginstellingen door corona
 • NRC Next, ingezonden brief Nelleke Cools, moeder zoon met beperking
 • STER zend commercial uit over mensen met verstandelijke beperking (VGN)
 • NPO 1, Feiten en fabels over het coronavirus, met antwoorden op vragen.
 • NPOstart, NPO1, Op 1, 21 april 2020, Rick Brink en Dick Cochius pleiten voor beschermingsmiddelen voor de verplegers van mensen met een beperking. Fragment terug te kijken op NPOstart.
 • Krant, wie zelf hulp inkoopt in de penarie (Trouw).
 • Tv-uitzending: van de Monitor ‘Overleeft mijn kind corona?’ over kinderen met ernstig meervoudige beperkingen.

Ondersteuning

Pgb

 • Per Saldo, nieuws over corona en pgb
 • SVB, met informatie voor budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners

Wet- en regelgeving

Zorgverleners vinden

Mogelijke manieren, zijn:

 • In je directe omgeving, zoals buurtinitiatieven. Dit kan bijvoorbeeld via Facebook of de app Nextdoor voor buurtgenoten. Er is ook een speciale website om mensen die hulp nodig hebben en mensen die willen helpen bij elkaar te brengen.
 • Plaatselijke of regionale instellingen.
 • Clientondersteuning, voor iemand die met je meedenkt
 • Het Rode Kruis heeft de actie Ready2Help. Bel 070 – 445 58 88 als je hulp nodig hebt. Je kunt hier ook terecht voor advies of een luisterend oor.

Slim Lijstje Pgb en corona