Klik op deze pagina op ‘in dit artikel’ en ga rechtstreeks door naar het onderwerp dat je wilt lezen.

Pgb-coronamaatregelen

Als budgethouder moet je niet alleen goed voor jezelf zorgen om gezond te blijven, maar ook instaan voor de veiligheid van jouw zorgverleners. Je bent immers zelf werkgever of opdrachtgever. Je neemt in deze situatie een bijzondere positie in. Op sterk aandringen van Per Saldo zijn er daarom maatregelen getroffen speciaal in het belang van jou, houder van een pgb.

Het ministerie van VWS kondigde allerlei maatregelen aan voor de zorg, maar hield daarbij onvoldoende rekening met de consequenties voor budgethouders. Wij zijn hier wel direct naar gaan kijken. De afspraken die we zijn overeengekomen met het ministerie en de verstrekkers hebben we voor alle duidelijkheid gerangschikt per wet.

 • Klik op de linker balk met ‘in dit artikel’ en ga door naar de informatie die aansluit bij jouw situatie.
 • Staat jouw vraag er niet bij? Laat het ons weten door te bellen of een e-mail te sturen.
 • Onder nieuws vind je de meest actuele coronaberichten.
 • Deze tekens1 geven de laatst toegevoegde informatie aan.

Onze nieuwsberichten over corona 2021

Onze nieuwsberichten over corona 2020

Wmo en Jeugdwet (pgb van de gemeente)

Kan ik veilig gebruik maken van Wmo-vervoer en vervoer in het kader van jeugdhulp?

Vervoerders hebben eigen protocollen opgesteld, zodat zij mensen veilig kunnen vervoeren. Deze protocollen zijn gemaakt in samenwerking met het RIVM. Als je twijfelt over je veiligheid, bespreek dit dat met je vervoersaanbieder.

Mag ik na 1 juli 2020 niet-geleverde zorg doorbetalen3?

Je mag van 1 oktober 2020 tot 31 december 2021 niet-geleverde zorg doorbetalen als sprake is van:

1. een besmetting met Covid-19 van de budgethouder of diens zorgverlener, werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht;

2. een noodzakelijke quarantaine van de budgethouder of diens zorgverlener in verband met Covid-19;

3. een besmetting met Covid-19 op de dagbesteding; of

4. een dagbesteding niet overeenkomstig de maatregelen in verband met Covid-19 de zorg kan verlenen;

5. mei 2021 wordt bekend dat met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 je niet-geleverde zorg mag doorbetalen als de zorgverlener onder werktijd gevaccineerd wordt;

6. mei 2021 wordt bekend dat je met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 zorg ook mag doorbetalen als dit komt doordat er geen mondkapje gebruikt kan worden.

Mag mijn zorgverlener extra uren werken?

Je kunt tot en met 31 december 2021 een aanvraag voor extra kosten doen als je toch nog extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen én je niet uitkomt met je budget. Dus als het binnen je budget past, kun je geen extra kosten corona aanvragen. Je gemeente beslist of je hier nog recht op hebt.

Mijn zorgverlener kan als gevolg van het coronavirus niet komen werken, kan ik een nieuwe zorgverlener inzetten?

Ja, je mag een vervangende zorgverlener inzetten. Dit mag een formele of informele zorgverlener zijn. Het is van belang dat je hierover eerst contact opneemt met jouw gemeente, bijvoorbeeld telefonisch, om de mogelijkheden te bespreken. Je hoeft vervolgens niet te wachten tot de nieuwe overeenkomst met de vervangende zorgverlener is goedgekeurd, de zorgverlener mag meteen aan de slag.

Ik wil in verband met het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag ik mijn zorgverlener die hierdoor niet kan komen werken toch doorbetalen?

De huidige maatregelen maken dat in de meeste gevallen de zorg en ondersteuning weer geleverd kan worden. Mits er 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Ook kan iedereen met klachten getest worden op COVID-19 en zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Lees ook dit nieuwsbericht.

Mag ik mijn zorgverlener doorbetalen als hij corona heeft?

Je mag van 1 oktober 2020 tot 31 december 2021 niet-geleverde zorg doorbetalen als sprake is van:

1. een besmetting met Covid-19 van de budgethouder of diens zorgverlener, werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht;

2. een noodzakelijke quarantaine van de budgethouder of diens zorgverlener in verband met Covid-19;

3. een besmetting met Covid-19 op de dagbesteding; of

4. een dagbesteding niet overeenkomstig de maatregelen in verband met Covid-19 de zorg kan verlenen.

Lees dit nieuwsbericht.

Mijn zorgverlener heeft een arbeidsovereenkomst voor (maximaal) 3 dagen per week, en is inmiddels langer dan 6 weken ziek thuis vanwege corona. Hij/zij krijgt dus geen geld meer van de SVB. Wat nu?

De normale voorwaarden gelden weer. De zorgverlener krijgt niet meer uitbetaald voor niet-geleverde zorg. Lees ook dit nieuwsbericht.

Wat valt onder extra kosten?

Extra kosten vanwege corona zijn kosten voor extra zorg of vervangende zorg. Het is nog altijd mogelijk om extra budget aan te vragen. De regeling is verlengd tot en met 31 december 2021.

Denk hierbij aan kosten:

  • die een zorgaanbieder maakt gedurende de periode dat de coronamaatregelen gelden;
  • van duurdere vervangende zorg;
  • die noodzakelijk zijn om de benodigde zorg te kunnen blijven geven die voldoet aan de RIVM-richtlijnen.

De zorg kan bijvoorbeeld tijdelijk duurder worden, omdat jouw zorgaanbieder het uurtarief verhoogt om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen. Wil je meer weten? Neem dan contact op met je gemeente.

Het formulier voor het aanvragen van extra vergoeding kun je hier downloaden.

Onze aanvulling

Voor het gebruik van persoonlijke beschermende middelen zijn aparte afspraken gemaakt. Extra informatie hierover staat in eerder berichten van ons:

Als ik besmet zou raken met het virus kan dat grote gevolgen hebben voor mijn gezondheid. Kunnen mijn zorgverleners uit voorzorg persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen?

 • Er is geen tekort meer aan persoonlijke beschermingsmaterialen.
 • Ook het preventief aanvragen hiervan is nu mogelijk. Hier vind je een factsheet van de overheid over de beschermende materialen die nu beschikbaar zijn. In dit overzicht lees je ook waar je deze kunt aanvragen.
 • Ook medische mondneusmaskers mogen door iedereen gebruikt worden, maar deze kunnen niet uit het pgb worden vergoed. Lees hierover meer in dit nieuwsbericht In dit schema vind je een overzicht van welk masker in welke situatie nodig is.

Ik ben zorgaanbieder en stuur facturen en/of declaraties voor niet-geleverde zorg. Het ministerie van VWS heeft budgethouders verzocht deze te betalen. Wat moet ik doen als een budgethouder toch niet betaalt?

Budgethouders in de Wmo, Jeugdwet en Wlz mogen van 1 oktober 2020 tot 31 december 2021 niet-geleverde zorg doorbetalen als sprake is van:

1. een besmetting met Covid-19 van de budgethouder of diens zorgverlener, werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht;

2. een noodzakelijke quarantaine van de budgethouder of diens zorgverlener in verband met Covid-19;

3. een besmetting met Covid-19 op de dagbesteding; of

4. een dagbesteding niet overeenkomstig de maatregelen in verband met Covid-19 de zorg kan verlenen.

Wij zijn al langere tijd in gesprek met het ministerie van VWS hierover. Er is wat ons betreft nog teveel onduidelijk, want wat valt bijvoorbeeld onder ‘noodzakelijke quarantaine’? Houd ons nieuws hierover in de gaten.

Lees dit nieuwsbericht.

Van zorgaanbieders wordt gevraagd duidelijk op de facturen en declaraties te zetten of de zorg wel of niet geleverd is. Nú doorbetalen betekent dat zorgverleners ook na de coronacrisis weer zoveel mogelijk aan het werk kunnen.

Wil de budgethouder niet betalen omdat de zorg niet geleverd is, en dreigt de zorgverlener hierdoor in financiële problemen te komen? Ga in gesprek met de budgethouder en wijs erop dat het belangrijk is om door te betalen, zodat er nu en in de toekomst zorg beschikbaar is. Kom je er niet uit? Stel dan voor om samen met de verstrekker – de gemeente – in gesprek te gaan.

De dagbesteding is gesloten. Mag ik de niet-geleverde zorg toch doorbetalen?

Je mag van 1 oktober 2020 tot 31 december 2021 niet-geleverde zorg doorbetalen als sprake is van:

1. een besmetting met Covid-19 van de budgethouder of diens zorgverlener, werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht;

2. een noodzakelijke quarantaine van de budgethouder of diens zorgverlener in verband met Covid-19;

3. een besmetting met Covid-19 op de dagbesteding; of

4. een dagbesteding niet overeenkomstig de maatregelen in verband met Covid-19 de zorg kan verlenen.

Wij zijn al langere tijd in gesprek met het ministerie van VWS hierover. Er is wat ons betreft nog teveel onduidelijk, want wat valt bijvoorbeeld onder ‘noodzakelijke quarantaine’? Houd ons nieuws hierover in de gaten en houd goed bij welke niet-geleverde zorg – ook van vervoer – je uitbetaalt.

Lees dit nieuwsbericht.

Als de dagbesteding minder budgethouders tegelijk kan ontvangen omdat 1,5 meter afstand gehouden moet worden kan de dagbesteding het uurtarief ophogen. Je krijgt deze verhoging van het uurtarief vergoed via het EKC-formulier.

Kunnen budgethouders vervoerders doorbetalen als zij hun diensten niet hebben geleverd, bijvoorbeeld naar de dagbesteding

Je mag van 1 oktober 2020 tot 31 december 2021 niet-geleverde zorg doorbetalen als sprake is van:

1. een besmetting met Covid-19 van de budgethouder of diens zorgverlener, werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht;

2. een noodzakelijke quarantaine van de budgethouder of diens zorgverlener in verband met Covid-19;

3. een besmetting met Covid-19 op de dagbesteding; of

4. een dagbesteding niet overeenkomstig de maatregelen in verband met Covid-19 de zorg kan verlenen.

Wij zijn al langere tijd in gesprek met het ministerie van VWS hierover. Er is wat ons betreft nog teveel onduidelijk, want wat valt bijvoorbeeld onder ‘noodzakelijke quarantaine’? Houd ons nieuws hierover in de gaten en houd goed bij welke niet-geleverde zorg – ook van vervoer – je uitbetaalt.

Lees dit nieuwsbericht.

Tot hoe lang duren bovenstaande ‘coronamaatregelen’?

Het uitbetalen van niet-geleverde zorg is niet meer mogelijk. Wat wel wordt verlengd is de mogelijkheid om extra kosten aan te vragen via het EKC-formulier. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor duurdere, vervangende zorg, of voor kosten die de dagbesteding moet maken om cliënten te beschermen tegen het coronavirus. Dit kan tot en met december 2020. Het bericht van de VNG over de verlenging kun je hier vinden.

Ik doe mijn administratie in het PGB Portaal (PGB2.0), is daar iets veranderd met de coronacrisis?

In het portaal zelf is niets veranderd, maar er is een apart proces om zorgverleners met corona(klachten) ziek te melden. Meld zorgverleners met een arbeidsovereenkomst die niet komen werken vanwege corona(maatregelen) ziek bij de SVB. Zij krijgen dan gewoon betaald. Ook moeten budgethouders bijhouden welke zorg niet geleverd is. Dit kan niet in het PGB Portaal, maar moet met een apart formulier. Lees het nieuwsbericht ‘Niet-geleverde zorg bijhouden’. Of ga direct naar de contactpagina van de SVB: PGB Contact.

Moet ik bij niet-geleverde zorg toch mijn eigen bijdrage betalen?

Minister De Jonge van VWS heeft op 24 april 2020 laten weten dat de eigen bijdrage, het abonnementstarief, van de Wmo in de maanden april en mei 2020 niet wordt geïnd. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten, behalve cliënten met de voorzieningen beschermd wonen en opvang. Van het CAK ontvang je bericht over dit besluit en zij zorgen ook voor de administratieve afhandeling. Lees verder in het nieuwsbericht hierover.

Hoe declareer ik extra kosten?

Kijk voor deze en meer vragen op de website van de SVB.

Ik ben een zorgprofessional werkzaam voor een pgb-houder. Kom ik ook in aanmerking voor de bonus?

Ja, vanaf 1 maart 2021 kun je voor pgb-zorgverleners een zorgbonus van € 1000,–  aanvragen. Deze is bedoeld voor zorgverleners die in de coronatijd tussen 1 maart en 1 september 2020 veel voor je hebben betekend.

Budgethouders met een pgb uit de Wmo en de Jeugdwet kunnen tot en met 12 april 2021 een aanvraag indienen bij de SVB. Dit kan voor zorgverleners met een arbeidsovereenkomst of met een overeenkomst van opdracht. De zorgverlener moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze vind je op de website van de SVB. Na het beantwoorden van een aantal vragen hierover kom je bij het aanvraagformulier.

Ik ben informeel zorgverlener, kom ik in aanmerking voor de zorgbonus?

Nee, zorgverleners met een familieovereenkomst en zorgverleners die vertegenwoordiger zijn en het pgb beheren komen niet in aanmerking voor de bonus. Niet omdat zij geen extra werk hebben verricht, maar omdat bij deze zorgverleners niet onafhankelijk kan worden beoordeeld wie voor een bonus in aanmerking komt. Dit is één van de voorwaarden voor het aanvragen van de bonus door de werkgever of opdrachtgever.

Wij vinden dat ook informele zorgverleners waardering verdienen. Juist zij hebben veel opgevangen in coronatijd. Daar blijven we aandacht voor vragen. Lees meer in ons nieuwsbericht hierover.

Heb je een zorgbonus aangevraagd voor je zorgverlener(s)?

Je ontvangt rond 15 mei 2021 een bericht van de SVB. In de brief staat of je zorgverlener de zorgbonus van € 1.000,- netto krijgt. Bijna 16.000 zorgverleners krijgen rond 28 mei 2021 de zorgbonus op hun rekening. Ze hoeven hierover geen belasting te betalen en het niet op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting over 2021.
Meer informatie vind je op svb.nl/nettozorgbonus.

Er wordt een tweede zorgbonus uitgekeerd.
Komen mijn zorgverleners daarvoor in aanmerking4?

Ja, ook voor pgb-zorgverleners kan de tweede zorgbonus aangevraagd worden. Dit kan alleen voor zorgverleners die worden betaald met een pgb van het zorgkantoor of van de gemeente. De bonus kan worden aangevraagd vanaf 15 juni tot en met dinsdag 27 juli. Rond 12 juni ontvangt u een brief hierover van de SVB. De voorwaarden voor de zorgbonus zijn ongeveer hetzelfde als bij de eerste bonus:

 • De zorgverlener moet een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021.
 • De zorgverlener heeft een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht met de budgethouder.
 • De maximum uurtarieven zijn niet hoger dan € 39,50 bij arbeidsovereenkomsten en € 89,90 bij een overeenkomst van opdracht.
 • Je moet als budgethouder zonder invloed van anderen kunnen bepalen of er een uitzonderlijke prestatie tegen corona is geleverd.

Het bedrag dat zorgverleners krijgen is nog niet bekend. De verwachting is dat dit in oktober duidelijk wordt. De bonus wordt waarschijnlijk eind dit jaar uitgekeerd.

Net als bij de eerste zorgbonus kan de tweede zorgbonus niet aangevraagd worden zorgverleners met een overeenkomst met partner of familielid. Wij vinden dat ook familieleden en mantelzorgers beloond moeten worden voor de extra zorg die zij hebben moeten leveren tijdens de coronacrisis. Wij blijven ons hiervoor inzetten.

Lees meer op de website van Rijksoverheid.

Wlz (pgb van het zorgkantoor)

Mag ik na 1 juli 2020 niet-geleverde zorg doorbetalen5?

Je mag van 1 oktober 2020 tot 31 december 2021 niet-geleverde zorg doorbetalen als sprake is van:

1. een besmetting met Covid-19 van de budgethouder of diens zorgverlener, werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht;

2. een noodzakelijke quarantaine van de budgethouder of diens zorgverlener in verband met Covid-19;

3. een besmetting met Covid-19 op de dagbesteding; of

4. een dagbesteding niet overeenkomstig de maatregelen in verband met Covid-19 de zorg kan verlenen;

5. mei 2021 wordt bekend dat met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 je niet-geleverde zorg mag doorbetalen als de zorgverlener onder werktijd gevaccineerd wordt;

6. mei 2021 wordt bekend dat je met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 zorg ook mag doorbetalen als dit komt doordat er geen mondkapje gebruikt kan worden.

Mijn dagbesteding moet extra kosten maken om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Kunnen deze kosten uit het pgb worden betaald?

Ja, dat kan. De dagbesteding kan deze kosten bij de budgethouders in rekening brengen door bijvoorbeeld het uurtarief te verhogen. Denk hierbij aan kosten voor het veilig inrichten van de dagbesteding zodat afstand houden mogelijk is, of een hoger uurtarief omdat de dagbesteding minder cliënten tegelijk kan ontvangen. Deze kosten kunt u aanvragen met het EKC-formulier. Lees hierover meer op de website van de SVB. Let op, de dagbesteding moet op de factuur aangeven welk deel van de rekening bedoeld is voor deze meerkosten.

Mag mijn gecontracteerde zorgverlener extra uren werken tijdens de coronacrisis?

Je kunt tot en met 31 december 2021 een aanvraag voor extra kosten doen als je toch nog extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen én je niet uitkomt met je budget. Dus als het binnen je budget past, kun je geen extra kosten corona aanvragen. Het zorgkantoor beslist of je hier nog recht op hebt.

Verder:

 • Lees ook de informatie van de SVB hierover.
 • Bestaande regels hiervoor zijn niet veranderd door de coronacrisis.
 • Lees meer over werktijden en rusttijden in de brochure ‘Arbeidstijdenwet’ van de rijksoverheid.
 • Voor zzp’ers met een overeenkomst van opdracht gelden de regels van de Arbeidstijdenwet niet. Lees daarover meer op de website van de rijksoverheid.
 • Bij vragen kun je altijd contact opnemen met het zorgkantoor.

Mijn gecontracteerde zorgverlener kan als gevolg van het coronavirus niet komen werken, kan ik een nieuwe zorgverlener inzetten?

Het belangrijkste is dat de zorg door blijft gaan. Je mag een vervangende zorgverlener inzetten, neem hiervoor contact op met het zorgkantoor. Je kunt een nieuwe overeenkomst opstellen en een zorgbeschrijving invullen. Deze stuur je allebei op naar het zorgkantoor. Je hoeft niet te wachten tot dit is goedgekeurd, de vervangende  zorgverlener mag meteen aan de slag.

Mijn zorgverlener heeft een arbeidsovereenkomst voor (maximaal) 3 dagen per week, en is inmiddels langer dan 6 weken ziek thuis vanwege corona. Hij/zij krijgt dus geen geld meer van de SVB. Wat nu?

De normale voorwaarden gelden weer. De zorgverlener krijgt niet meer uitbetaald voor niet-geleverde zorg. Nieuw: lees dit nieuwsbericht.

Als ik vervangende zorg moet regelen, kom ik in de problemen met mijn budget. Is daar een oplossing voor?

Om je zorgverlener én de vervangende zorgverlener uit te kunnen betalen kun je tot en met 31 december 2021 extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. Hiervoor kun je het formulier ‘extra kosten als gevolg van corona’ gebruiken. Dit formulier vind je op de website van je zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt zo snel mogelijk het aangevraagde extra budget en laat weten of het bedrag wordt toegekend.

Wat valt onder extra kosten?

Extra kosten vanwege corona (EKC) zijn kosten voor extra zorg of vervangende zorg.

Denk hierbij aan kosten:

 • die een zorgaanbieder maakt gedurende de periode dat de coronamaatregelen gelden;
 • die noodzakelijk zijn om de benodigde zorg te kunnen blijven geven die voldoet aan de RIVM-richtlijnen.

De zorg kan bijvoorbeeld tijdelijk duurder worden, omdat jouw zorgaanbieder het uurtarief verhoogt om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen. Wil je meer weten? Neem dan contact op met je zorgkantoor.

Onze aanvulling

Voor het gebruik van persoonlijke beschermende middelen zijn aparte afspraken gemaakt. Extra informatie hierover staat in eerder berichten van ons:

Hoe bepaal ik het uurtarief bij de extra zorgvraag die het gevolg is van corona bij een vast maandbudget?

Het vaste maandbudget is vastgesteld op basis van een overeengekomen aantal uren x een vastgesteld tarief. Berekening van de kosten voor extra geleverde zorg baseert je op hetzelfde tarief. Kom je er niet uit, bel Per Saldo.

Als ik besmet zou raken met het virus kan dat grote gevolgen hebben voor mijn gezondheid. Kunnen mijn zorgverleners uit voorzorg persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen?

 • Er is geen tekort meer aan persoonlijke beschermingsmaterialen. Ook het preventief aanvragen hiervan is nu mogelijk.
 • Hier vind je een factsheet van de overheid over de beschermende materialen die nu beschikbaar zijn. In dit overzicht lees je ook waar je deze kunt aanvragen.
 • Ook medische mondneusmaskers mogen door iedereen gebruikt worden, maar deze kunnen niet uit het pgb worden vergoed. Lees hierover meer in dit nieuwsbericht In dit schema vind je een overzicht van welk masker in welke situatie nodig is.

Ik ben zorgaanbieder en stuur facturen en/of declaraties voor niet-geleverde zorg. Het ministerie van VWS heeft budgethouders verzocht deze te betalen. Wat moet ik doen als een budgethouder toch niet betaalt?

Budgethouders in de Wmo, Jeugdwet en Wlz mogen van 1 oktober 2020 tot 31 december 2021 niet-geleverde zorg doorbetalen als sprake is van:

1. een besmetting met Covid-19 van de budgethouder of diens zorgverlener, werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht;

2. een noodzakelijke quarantaine van de budgethouder of diens zorgverlener in verband met Covid-19;

3. een besmetting met Covid-19 op de dagbesteding; of

4. een dagbesteding niet overeenkomstig de maatregelen in verband met Covid-19 de zorg kan verlenen.

Wij zijn al langere tijd in gesprek met het ministerie van VWS hierover. Er is wat ons betreft nog teveel onduidelijk, want wat valt bijvoorbeeld onder ‘noodzakelijke quarantaine’? Houd ons nieuws hierover in de gaten.

Lees dit nieuwsbericht.

Wil de budgethouder niet betalen omdat de zorg niet geleverd is, en dreigt de zorgverlener hierdoor in financiële problemen te komen? Ga in gesprek met de budgethouder en wijs erop dat het belangrijk is om door te betalen, zodat er nu en in de toekomst zorg beschikbaar is. Kom je er niet uit? Stel dan voor om samen met de verstrekker – het zorgkantoor – in gesprek te gaan.

Tot hoe lang duren bovenstaande ‘coronamaatregelen’?

De maatregelen gelden van maart tot en met mei 2020, en zijn verlengd tot en met juni 2020. Vanaf 1 juli 2020 is de mogelijkheid verlengd om extra kosten aan te vragen via het EKC-formulier. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor duurdere, vervangende zorg, of voor kosten die de dagbesteding moet maken om cliënten te beschermen tegen het coronavirus. Een aanvraag kan worden gedaan tot en met 31 december 2021.

Voor meer informatie, ga naar de website van de SVB.

Ik doe mijn administratie in het PGB Portaal (PGB2.0), is daar iets veranderd met de coronacrisis?

In het portaal zelf is niets veranderd, maar er is een apart proces om zorgverleners met corona(klachten) ziek te melden. Meld zorgverleners met een arbeidsovereenkomst die niet komen werken vanwege corona(maatregelen) ziek bij de SVB. Zij krijgen dan gewoon betaald. Ook moeten budgethouders bijhouden welke zorg niet geleverd is. Dit kan niet in het PGB Portaal, maar moet met een apart formulier. Lees het nieuwsbericht ‘Niet-geleverde zorg bijhouden’. Of ga direct naar de contactpagina van de SVB: PGB Contact.

Mijn dagbesteding is nog niet (volledig) open, wat kan ik doen?

De dagbesteding moet inmiddels open zijn. Als dat niet zo is en heb je daardoor problemen, dan kun je contact opnemen met Per Saldo.

De kosten van de dagbesteding zijn verhoogd door corona. Wat kan ik doen?

Als de dagbesteding minder budgethouders tegelijk kan ontvangen omdat 1,5 meter afstand gehouden moet worden, kan de dagbesteding het uurtarief ophogen. Je krijgt deze verhoging van het uurtarief vergoed via het EKC-formulier. Kijk hiervoor op de website van de SVB.

Mijn zorgverlener kan als gevolg van het coronavirus niet komen werken, kan ik een nieuwe zorgverlener inzetten?

Ja, je mag een vervangende zorgverlener inzetten. Dit mag een formele of informele zorgverlener zijn. Het is van belang dat je hierover eerst contact opneemt met jouw gemeente, bijvoorbeeld telefonisch, om de mogelijkheden te bespreken. Je hoeft vervolgens niet te wachten tot de nieuwe overeenkomst met de vervangende zorgverlener is goedgekeurd, de zorgverlener mag meteen aan de slag.

Ik wil in verband met het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag ik mijn zorgverlener die hierdoor niet kan komen werken toch doorbetalen?

De huidige maatregelen maken dat in de meeste gevallen de zorg en ondersteuning weer geleverd kan worden. Mits er 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Ook kan iedereen met klachten getest worden op COVID-19 en zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Lees ook dit nieuwsbericht.

Ik ben een zorgprofessional werkzaam voor een pgb-houder. Kom ik ook in aanmerking voor de bonus?

Ja, vanaf 1 maart 2021 kun je voor pgb-zorgverleners een zorgbonus van € 1000,–  aanvragen. Deze is bedoeld voor zorgverleners die in de coronatijd tussen 1 maart en 1 september 2020 veel voor je hebben betekend.

Budgethouders met een pgb uit de Wlz kunnen tot en met 12 april 2021 een aanvraag indienen bij de SVB. Dit kan voor zorgverleners met een arbeidsovereenkomst of met een overeenkomst van opdracht. De zorgverlener moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze vind je op de website van de SVB. Na het beantwoorden van een aantal vragen hierover kom je bij het aanvraagformulier.

Ik ben informeel zorgverlener, kom ik in aanmerking voor de zorgbonus?

Nee, zorgverleners met een familieovereenkomst en zorgverleners die vertegenwoordiger zijn en het pgb beheren komen niet in aanmerking voor de bonus. Niet omdat zij geen extra werk hebben verricht, maar omdat bij deze zorgverleners niet onafhankelijk kan worden beoordeeld wie voor een bonus in aanmerking komt. Dit is één van de voorwaarden voor het aanvragen van de bonus door de werkgever of opdrachtgever.

Wij vinden dat ook informele zorgverleners waardering verdienen. Juist zij hebben veel opgevangen in coronatijd. Daar blijven we aandacht voor vragen. Lees meer in ons nieuwsbericht hierover.

Heb je een zorgbonus aangevraagd voor je zorgverlener(s)?

Je ontvangt rond 15 mei 2021 een bericht van de SVB. In de brief staat of je zorgverlener de zorgbonus van € 1.000,- netto krijgt. Bijna 16.000 zorgverleners krijgen rond 28 mei 2021 de zorgbonus op hun rekening. Ze hoeven hierover geen belasting te betalen en het niet op te geven bij de aangifte inkomstenbelasting over 2021.
Meer informatie vind je op svb.nl/nettozorgbonus.

Er wordt een tweede zorgbonus uitgekeerd.
Komen mijn zorgverleners daarvoor in aanmerking?6

Ja, ook voor pgb-zorgverleners kan de tweede zorgbonus aangevraagd worden. Dit kan alleen voor zorgverleners die worden betaald met een pgb van het zorgkantoor of van de gemeente. De bonus kan worden aangevraagd vanaf 15 juni tot en met dinsdag 27 juli. Rond 12 juni ontvangt u een brief hierover van de SVB. De voorwaarden voor de zorgbonus zijn ongeveer hetzelfde als bij de eerste bonus:

 • De zorgverlener moet een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021.
 • De zorgverlener heeft een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht met de budgethouder.
 • De maximum uurtarieven zijn niet hoger dan € 39,50 bij arbeidsovereenkomsten en € 89,90 bij een overeenkomst van opdracht.
 • Je moet als budgethouder zonder invloed van anderen kunnen bepalen of er een uitzonderlijke prestatie tegen corona is geleverd.

Het bedrag dat zorgverleners krijgen is nog niet bekend. De verwachting is dat dit in oktober duidelijk wordt. De bonus wordt waarschijnlijk eind dit jaar uitgekeerd.

Net als bij de eerste zorgbonus kan de tweede zorgbonus niet aangevraagd worden zorgverleners met een overeenkomst met partner of familielid. Wij vinden dat ook familieleden en mantelzorgers beloond moeten worden voor de extra zorg die zij hebben moeten leveren tijdens de coronacrisis. Wij blijven ons hiervoor inzetten.

Lees meer op de website van Rijksoverheid.

Ik heb een aanvraag voor zorg ingediend bij het CIZ. Krijg ik in coronatijd een huisbezoek?

Nu de coronabesmettingen weer toenemen en er nieuwe maatregelen zijn afgekondigd, heeft het CIZ het beleid rondom huisbezoeken aangepast. Lees verder op de website van CIZ. Alleen als het gaat om urgente aanvragen waar het écht niet anders kan en er geen alternatieven mogelijk zijn, zoals videobellen wordt er vanaf begin november wel weer een huisbezoek afgelegd. Lees verder op de website van CIZ.

Zvw (pgb van de zorgverzekeraar)

Mag ik mijn zorgverlener doorbetalen bij niet-geleverde zorg7?

Je mag in de volgende gevallen doorbetalen:

  • Jij of je zorgverlener is besmet met het coronavirus.
  • Jij of je zorgverlener moet in quarantaine.
  • Mei 2021 wordt bekend dat met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 je niet-geleverde zorg mag doorbetalen als de zorgverlener onder werktijd gevaccineerd wordt.
  • Mei 2021 wordt bekend dat je met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 zorg ook mag doorbetalen als dit komt doordat er geen mondkapje gebruikt kan worden.

Je mag niet doorbetalen als je zorgverlener niet komt werken omdat jij of hij/zij bang is om corona te krijgen.

Lees ook deze nieuwsberichten:

Wat moet ik doen voor het uitbetalen van de uren niet-geleverde zorg?

Elke keer dat je niet-geleverde zorg betaalt, moet je dit in je administratie zetten. Dit kan op de volgende manieren:

   • Je vult het formulier in van je zorgverzekeraar om de niet-geleverde uren bij te houden. Het ‘registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met corona’ vind je op de website van je zorgverzekeraar.
   • Je bewaart de uitslag van een positieve test samen met een afspraakbevestiging van deze test.
   • Heb je geen bevestiging of uitslag op papier gekregen dan kan je samen met je zorgverlener op papier zetten dat er sprake was van corona of kans op besmetting met corona en bewaart deze goed.

Je zorgverzekeraar kan deze bewijzen altijd bij je opvragen.

Mag mijn zorgverlener extra uren werken?

Dit mag helaas niet zomaar. Als je extra zorg nodig hebt, kun je een herindicatie aanvragen bij een wijkverpleegkundige. Verzekeraars en indicatiestellers hebben afspraken gemaakt over de manier waarop deze indicaties worden gesteld. Zie ook de richtlijnen voor indicatiestelling tijdens de coronacrisis, opgesteld door V&VN.

We proberen meer flexibiliteit in deze periode voor elkaar te krijgen bij de zorgverzekeraars. Hierover voeren we dagelijks gesprekken met de beleidsmakers. We adviseren je het nieuws hierover bij te houden op onze website.

Mijn zorgverlener kan als gevolg van het coronavirus niet komen werken, kan ik een nieuwe zorgverlener inzetten?

De zorg moet door blijven gaan. Als je als gevolg van het coronavirus zonder zorgverlener komt te zitten, neem dan direct contact op met jouw zorgverzekeraar. Je kunt dan samen met de zorgverzekeraar de mogelijkheden voor vervangende zorg bespreken.

Door hogere kosten door corona kom ik in de problemen met mijn budget. Is daar een oplossing voor?

Als je – duurdere – vervangende zorg of extra zorg nodig hebt, is het van belang contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar. De zorg moet kunnen doorgaan. Ons advies is de mogelijkheden met jouw zorgverzekeraar te bespreken. Wij proberen meer maatregelen voor elkaar te krijgen bij de zorgverzekeraars. Hierover voeren we dagelijks gesprekken met de beleidsmakers. We adviseren je het nieuws hierover bij te houden op onze website.

Ik doe mijn administratie in het PGB Portaal (PGB2.0), is daar iets veranderd met de coronacrisis?

In het portaal zelf is niets veranderd, maar er is een apart proces om zorgverleners met corona(klachten) ziek te melden. Meld zorgverleners met een arbeidsovereenkomst die niet komen werken vanwege corona(maatregelen) ziek bij de SVB. Zij krijgen dan gewoon betaald. Ook moeten budgethouders bijhouden welke zorg niet geleverd is. Dit kan niet in het PGB Portaal, maar moet met een apart formulier. Lees het nieuwsbericht ‘Niet-geleverde zorg bijhouden’. Of ga direct naar de contactpagina van de SVB: PGB Contact.

Hoe declareer ik extra kosten?

Neem daarover contact op met je zorgverzekeraar.

Ik ben een zorgprofessional werkzaam voor een pgb-houder. Kom ik ook in aanmerking voor de bonus?

De zorgbonus is wel geregeld voor zorgmedewerkers voor budgethouders in Wmo, Jeugdwet en Wlz, helaas niet voor de Zvw. Dat betekent dat de bonus niet kan worden aangevraagd voor zorgverleners die alleen met een pgb van de Zorgverzekeraar worden uitbetaald.

Wij vinden dat ook de zorgverleners in de Zvw beloond moeten worden voor het harde werk dat zij hebben geleverd. We blijven hier aandacht voor vragen. Lees hierover meer in ons nieuwsbericht over de zorgbonus.

Ik ben informeel zorgverlener, kom ik in aanmerking voor de zorgbonus?

Nee, zorgverleners met een familieovereenkomst en zorgverleners die vertegenwoordiger zijn en het pgb beheren komen niet in aanmerking voor de bonus. Niet omdat zij geen extra werk hebben verricht, maar omdat bij deze zorgverleners niet onafhankelijk kan worden beoordeeld wie voor een bonus in aanmerking komt. Dit is één van de voorwaarden voor het aanvragen van de bonus door de werkgever of opdrachtgever.

Wij vinden dat ook informele zorgverleners waardering verdienen. Juist zij hebben veel opgevangen in coronatijd. Daar blijven we aandacht voor vragen. Lees meer in ons nieuwsbericht hierover.

Er wordt een tweede zorgbonus uitgekeerd.
Komen mijn zorgverleners daarvoor in aanmerking8?

Voor zorgverleners die worden betaald met een pgb van de zorgverzekeraar is de zorgbonus nog steeds niet geregeld. Per Saldo vindt dat dit veel te lang duurt en blijft hier aandacht voor vragen.

Net als bij de eerste zorgbonus kan de tweede zorgbonus ook niet aangevraagd worden zorgverleners met een overeenkomst met partner of familielid. Wij vinden dat ook familieleden en mantelzorgers beloond moeten worden voor de extra zorg die zij hebben moeten leveren tijdens de coronacrisis.

Wij blijven ons voor jullie inzetten!

Ouder- en wooninitiatieven

Welke bewoners van kleinschalige wooninitiatieven komen in aanmerking voor de boosterprik?

 • Bewoners van instellingen, dus ook van kleinschalige woonvormen, die jonger zijn dan 18 jaar krijgen nog geen boosterprik. De vaccins die hiervoor worden gebruikt, zijn door de EMA nog niet goedgekeurd voor gebruik bij mensen onder de 18 jaar.
 • En bewoners tussen de 18 en 60 jaar kunnen niet zelf een afspraak maken bij de GGD, omdat ze nog geen persoonlijke uitnodiging hebben gekregen.
 • Hoe je de boosterprik kunt regelen voor jouw bewoners is nu bekend en staat op verschillende websites.

Hoe vraag je als ouder- en wooninitiatief de boosterprik voor jouw bewoners aan?

 • Als de vaccinatie voor jouw bewoners minimaal 6 maanden geleden is gedaan, kun je een groepsafspraak maken voor de boosterprik.
 • Het initiatief meldt de bewoners aan via het aanmeldformulier op www.vaccinatie-instellingen.nl bij de centrale GGD. Dit kan vanaf 18 november 2021.
 • Daarna neemt de regionale GGD contact op om een afspraak te maken. De mobiele bewoners krijgen op een GGD-locatie allemaal tegelijk de boosterprik.
 • Afhankelijk van de regio starten de GGD-en met prikken tussen 24 november 2021 en uiterlijk 1 januari 2022.
 • Er is toestemming van je bewoners nodig voor de boosterprik en het opvragen van medische gegevens bij de huisarts. De GGD controleert vooraf of er toestemming is gegeven.
 • Het toestemmingsformulier en een uitnodiging voor je bewoners staat op de website van de RIVM.
 • Op deze site vind je ook uitleg over de aanpak voor kleinschalige woonvormen.

Ons wooninitiatief (of de dagbesteding) staat op omvallen. We krijgen minder inkomsten omdat we onder geen enkele regeling vallen. Wat kunnen we nog doen?

Wij kunnen mogelijk iets voor jullie betekenen. Graag willen we met je bespreken wat jouw situatie precies is en voor welke regelingen je niet in aanmerking komt. Als je dit ook wilt, neem dan telefonisch contact met ons op!

Worden bewoners en zorgverleners van ouder- en wooninitiatieven met voorrang gevaccineerd?

Lees hiervoor de informatie onder het hoofdstuk ‘Vaccinatie en pgb’.

Hoe kan ik in coronatijd verantwoord op bezoek bij mijn kind in een ouder-/wooninitiatief?

10 organisaties, waaronder Per Saldo, hebben hiervoor samen een handreiking gemaakt: ‘Bezoek en logeren in de gehandicaptenzorg’. Deze sluit aan bij de tijdelijke wet maatregelen covid-19, waarin het recht op bezoek is vastgelegd. In de handreiking is een nuancering aangebracht op hoe we willen omgaan met bezoek bij een (verdenking van een) besmetting. Met verwijzingen naar de meest recente richtlijnen. De handreiking kun je na de handige websites downloaden.

Mijn ouder-/wooninitiatief zit in financiële nood. Hoe kan ik ze helpen?

Je ouder-/wooninitiatief kan contact opnemen met het zorgkantoor om voor de regeling in aanmerking te komen. Vraag aan je ouder-/wooninitiatief wat jij kan doen om ze te helpen.

Mijn ouder-/wooninitiatief zit in financiële nood. Ben ik verplicht om via de EKC-regeling te helpen?

Je ouder-/wooninitiatief kan je niet verplichten om te helpen. Maar het is ook in jouw belang dat de zorg kan blijven doorgaan.

Mag een deel van mijn pgb (tijdelijk) worden ingezet voor het betalen van de huur?

Nee, je pgb mag ook nu niet worden gebruikt voor het betalen van de huur. Het pgb is namelijk alleen bedoeld voor je zorg en/of ondersteuning. Je ouder-/wooninitiatief kan wel afspraken maken met de verhuurder.

Hoe kan mijn ouder-/wooninitiatief financiële nood op tijd voorkomen?

Je kunt je als ouder-/wooninitiatief pas melden bij het zorgkantoor als je ook andere stappen hebt ondernomen om financiële nood te voorkomen. Je kunt hierbij denken aan het vragen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst en/of het pensioenfonds, in gesprek gaan met je bank om uitstel van je betalingen (bv. aflossingen, rente) aan te vragen en afspraken met de verhuurder.

Kun je hiermee de financiële problemen toch niet voorkomen?

Meld je dan bij het zorgkantoor. Op basis van de financiële gegevens van je ouder-/wooninitiatief kun je samen met het zorgkantoor afspraken maken om de zorg aan de bewoners door te kunnen laten gaan.

Wat wordt bedoeld met financiële nood?

Je bent als ouder-/wooninitiatief in financiële nood als:
(1) Je uitstel van betaling hebt aangevraagd (die mogelijk is toegekend) vanwege betalingsproblemen. Het moet in ieder geval gaan om financiële nood door de coronacrisis.
(2) Uitstel van betalingen je nog geen ruimte biedt om aan je financiële verplichtingen te kunnen voldoen, waardoor de zorg en/of ondersteuning voor je bewoners niet meer door kan gaan.
Alle zorgkantoren werken met deze regels.

Wanneer komt mijn ouder-/wooninitiatief in aanmerking voor de tegemoetkoming?

Je kunt zelf de beoordeling maken of je voor tegemoetkoming in aanmerking komt. De zorgkantoren hebben de volgende punten benoemd:
1. De woningen/kamers zijn leeg komen te staan tijdens de coronaperiode (1 maart 2020 – 1 september 2020) door het overlijden van 1 of meerdere bewoners.
2. De lege kamer/woning kon tijdens deze periode niet worden opgelost door de komst van nieuwe bewoners.
3. Het ouder-/wooninitiatief moet kunnen laten zien wat er al is gedaan om financiële nood te voorkomen.
4. Het ouder-/wooninitiatief moet een financieel overzicht aanleveren waaruit blijkt welk financieel tekort voortkomt uit het overlijden van de bewoner(s):
a. Liquide middelen (saldo bankrekening(en)).
b. Verwachte inkomsten komende periode (bv. inschatting tot eind 2020).
c. Verwachte uitgaven komende periode, uitgesplitst in:

  • i. vaste lasten (bv. huur/aflossing, rente, belastingen, salarissen);
  • ii. variabele lasten.

d. Aangeven wat het financiële tekort is dat uit bovenstaande gegevens volgt.
e. Het financieel tekort dat voortkomt uit het overlijden van bewoners(s) uitsplitsen in:

  • i. zorgkosten;
  • ii. huurkosten.

Je kunt gebruik maken van een formulier dat hiervoor is gemaakt. Vraag dit op bij het zorgkantoor. Kun je de informatie op een andere manier geven? Dan is dit ook mogelijk.

Kan ik de tegemoetkoming van het zorgkantoor krijgen zonder dat mijn bewoners hier last van hebben?

Het zorgkantoor kan een ouder-/wooninitiatief niet ondersteunen zonder de hulp van een budgethouder. De ondersteuning verloopt via het pgb en bij voorkeur het pgb van één bewoner. Neem daarom eerst contact op met het zorgkantoor over wat je moet doen. Daarna kun je jouw bewoners informeren over de situatie en de oplossing. Je moet de financiële nood onderbouwen. Daarna kan het zorgkantoor de hoogte van de financiële ondersteuning bepalen en via het pgb van je bewoner(s) toekennen.

Waarom ontvangen zorg in natura-initiatieven een andere compensatie dan pgb-gefinancierde initiatieven?

Zorg in natura-initiatieven ontvangen een andere vergoeding voor hun verlies aan inkomsten dan pgb-gefinancierde initiatieven. Deze vergoeding is gebaseerd op de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een pgb-initiatief valt niet onder deze beleidsregel van de NZa en daarom gaat de vergoeding op een andere manier. Bij de pgb-initiatieven kan de niet geleverde zorg van bewoners die tijdelijk elders verblijven volledig uit het pgb van deze bewoners worden betaald.

Mogen wooninitiatieven ook dagbesteding in onder-aannemerschap doorbetalen als deze dagbesteding is gesloten in verband met het coronavirus?

Je mag van 1 oktober 2020 tot 31 december 2021 niet-geleverde zorg doorbetalen als sprake is van:

1. een besmetting met Covid-19 van de budgethouder of diens zorgverlener, werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht;

2. een noodzakelijke quarantaine van de budgethouder of diens zorgverlener in verband met Covid-19;

3. een besmetting met Covid-19 op de dagbesteding; of

4. een dagbesteding niet overeenkomstig de maatregelen in verband met Covid-19 de zorg kan verlenen.

Wij zijn al langere tijd in gesprek met het ministerie van VWS hierover. Er is wat ons betreft nog teveel onduidelijk, want wat valt bijvoorbeeld onder ‘noodzakelijke quarantaine’? Houd ons nieuws hierover in de gaten en houd goed bij welke niet-geleverde zorg – ook van vervoer – je uitbetaalt.

Lees dit nieuwsbericht.

Extra Kosten in verband met corona voor de extra of vervangende zorg kun je nog altijd aanvragen bij het zorgkantoor (Wlz). Voor Wmo, Jeugdwet en Zvw: bel je gemeente of zorgverzekeraar. Nieuw: lees dit nieuwsbericht.

Bij Fokus wordt gewerkt met verschillende hulpen, waardoor bewoners bang zijn voor een verhoogde kans op besmetting. Kunnen mensen die in een Fokuswoning wonen en tijdelijk iemand in huis hebben genomen voor 1 op 1 zorg, hiervoor tijdelijk een pgb krijgen?

We hebben op deze vraag nog geen antwoord gekregen van het ministerie van VWS. Mocht je hier vragen over hebben, bel dan even met onze Advieslijn.

Komen onze zorgverleners in aanmerking voor de zorgbonus?

Ja, vanaf 1 maart kan voor pgb-zorgverleners een zorgbonus van € 1000 worden aangevraagd. Deze is bedoeld voor zorgverleners die tussen 1 maart en 1 september 2020 veel voor jullie hebben betekend in coronatijd.

 • Budgethouders met een pgb uit de Wmo, de Jeugdwet of de Wlz  kunnen tot en met 12 april 2021 een aanvraag indienen bij de SVB . Dit kan voor zorgverleners met een arbeidsovereenkomst of met een overeenkomst van opdracht. De voorwaarden om de zorgbonus te kunnen ontvangen vind je op de website van de SVB. Na het beantwoorden van een aantal vragen kom je bij het aanvraagformulier.
 • Helaas is de regeling nog niet van toepassing op de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat de bonus niet kan worden aangevraagd voor zorgverleners die alleen met een pgb van de Zorgverzekeraar worden uitbetaald.
 • Ook zorgverleners met een familieovereenkomst en zorgverleners die vertegenwoordiger zijn en het pgb beheren komen niet in aanmerking voor de bonus. Niet omdat zij geen extra werk hebben verricht, maar omdat bij deze zorgverleners niet onafhankelijk kan worden beoordeeld wie voor een bonus in aanmerking komt. Dit is één van de voorwaarden voor het aanvragen van de bonus door de werkgever of opdrachtgever.

Wij vinden dat ook de andere zorgverleners een blijk van waardering moeten krijgen voor het werk dat zij hebben verricht. Daar blijven we aandacht voor vragen. Lees hierover ook ons nieuwsbericht.

Vaccinatie en pgb, meest gestelde vragen

Wie en wanneer komen in aanmerking voor een boosterprik?

In het algemeen geldt voor het kunnen krijgen van een boosterprik:

 • dat je jouw vaccinatie 6 maanden of langer geleden hebt gekregen, en
 • dat je jouw griepprik 2 weken of langer geleden hebt gekrege

Boosterprik zorgverleners

Alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder kunnen een boosterprik krijgen. De minister geeft aan met ons (Per Saldo) in overleg te gaan over hoe zorgverleners van budgethouders zo snel mogelijk een boosterprik kunnen krijgen. We zijn al in gesprek, hebben een voorstel gedaan en wachten op antwoord van de minister.

Boosterprik in kleinschalige woonvormen

Bewoners van instellingen, dus ook van kleinschalige woonvormen, die jonger zijn dan 18 jaar krijgen nog geen boosterprik. De vaccins die hiervoor worden gebruikt, zijn door de EMA nog niet goedgekeurd voor gebruik bij mensen onder de 18 jaar.

Kleinschalige woonvormen hebben geen eigen medische dienst. Ze kunnen samen met de GGD afspreken wanneer bewoners boven de 18 jaar een boosterprik kunnen krijgen. Kleinschalige woonvormen kunnen zich vanaf 18 november bij hun GGD melden. De GGD start met prikken vanaf 1 januari 2022.

Boosterprik budgethouders

Voor budgethouders zelf geldt de algemene regeling die er voor alle Nederlanders is. Eerst zijn de mensen van 80 jaar en ouder aan de beurt. Ze kunnen vanaf 19 november een boosterprik krijgen. Daarna zijn de 60-plussers aan de beurt en vervolgens iedereen onder de 60 die een boosterprik wil. Mocht er nog informatie komen voor specifieke doelgroepen dan zullen we dit zo snel mogelijk in dit liveblog delen.

De thuiswonende 60-plussers die niet zelf of met iemand naar de GGD-vaccinatielocatie kunnen gaan, kunnen door de huisartsen worden aangemeld bij de GGD. Zij zullen vanaf januari thuis worden geprikt door de GGD.

Mijn zorgverlener komt uit het buitenland, heeft geen burger servicenummer (BSN) en kan nu geen afspraak maken voor een vaccinatie bij de GGD. Wat kan hij doen9?

Jouw zorgverlener kan zich laten inschrijven als niet-ingezetene. Dat kan bij het loket RNI. Dit is voor iedereen die tijdelijk in Nederland komt wonen en werken. Je zorgverlener wordt hiermee een niet-ingezetene van Nederland en ontvangt dan een BSN. Met dat BSN kan hij (op basis van leeftijd) een afspraak maken bij de GGD.

Werkt of woont je zorgverlener langer dan 4 maanden in Nederland, dan moet hij zich inschrijven bij het gemeentehuis van zijn woonplaats. Ook dan ontvangt hij een BSN. Daarmee kan hij (op basis van leeftijd) een afspraak maken bij de GGD. Kijk ook op work in NL.

Op deze website staat verder heel veel informatie voor internationale werknemers, ook over vaccineren. De site is in verschillende talen te bekijken.

Heeft jouw wooninitiatief alleen Wlz-ggz bewoners?

Kleinschalige ouder- en wooninitiatieven waar mensen met een Wlz-ggz wonen, kunnen vanaf 10 mei 2021 hun bewoners laten vaccineren tegen corona. Er komt een arts naar je ouder- of wooninitiatief toe om de bewoners te vaccineren.

Lees voor meer informatie en aanmelding dit nieuwsbericht. Aanmelden kan tot en met maandag 3 mei 2021. Heb je deze datum gemist? Informeer dan voor de mogelijkheden bij de BVKZ.

Wanneer worden budgethouders gevaccineerd?

Dat is afhankelijk van de leeftijd van de budgethouder, en of de budgethouder tot een risicogroep behoort.

Mijn afspraak voor een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin is afgezegd, wat moet ik doen?

Op dit moment hoef je nog niks te doen. Er wordt gewerkt aan een oplossing om de afspraken snel opnieuw in te plannen. Mensen onder de 60 jaar krijgen een ander vaccin.

 • Ben je 60 jaar of ouder? Dan kun je de prik met AstraZeneca veilig krijgen. Meer informatie over vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin lees je op de website van de Rijksoverheid.
 • Kijk ook op deze website van de rijksoverheid met informatie voor ouderen (niet zorgverleners) die online een afspraak kunnen maken.

Krijgen pgb-zorgverleners voorrang op het vaccin tegen het coronavirus?

Ja, pgb-zorgverleners kunnen vanaf eind maart gevaccineerd worden tegen het corona-virus. De pgb-zorgverleners – formeel en informeel – die een uitnodiging krijgen zijn:

• pgb-zorgverleners die dezelfde zorg verlenen als zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, de klinische medisch specialistische revalidatie, instellingen voor gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning;
• pgb-zorgverleners die via een instelling werken, zij krijgen een uitnodiging van deze instelling op het moment dat de instelling aan de beurt is voor vaccinatie;
• pgb-zorgverleners die voor een budgethouder werken, zij krijgen een uitnodiging van de budgethouder waarvoor zij werken.

Dit is het schema dat de overheid aanhoudt voor de volgorde in vaccinaties.

Hoe krijgen mijn zorgverleners de uitnodiging om zich te laten vaccineren?

Budgethouders ontvangen vanaf 24 maart 2021 de uitnodigingen voor vaccinatie van hun zorgverleners. Dit loopt via de SVB, die de uitnodigingen stuurt naar budgethouders met een pgb in de Wlz, Wmo en Jeugdwet, zodat zij de uitnodigingen aan de zorgverleners kunnen doorgeven. Budgethouders met een pgb in de Zvw kunnen zelf een uitnodiging aanvragen. Lees daarvoor dit bericht op de website van de SVB.

 • Zorgverleners die werken als zzp’er kunnen de uitnodiging van de SVB op naam van het bedrijf krijgen. Zij kunnen het beste de informatie van de inschrijving bij de KvK meenemen, waarop ook de naam van de persoon staat vermeld.

Kunnen zorgverleners in pgb-wooninitiatieven ook versneld een vaccin tegen het coronavirus krijgen?

Ja, zij kunnen eerder een vaccin krijgen. Deze zorgverleners vallen onder de groep medewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen.

De uitnodigingen voor de vaccinaties lopen via brancheorganisaties. Omdat pgb-wooninitiatieven hier niet bij zijn aangesloten gebeurt dit niet automatisch. Voor een informatiepakket met uitnodigingen voor het vaccin kan het wooninitiatief via een aanmeldformulier uitnodigingen voor vaccinaties opvragen.

Volg ook ons liveblog.

Worden bewoners van ouder- en wooninitiatieven met voorrang gevaccineerd?

Ja, het vaccineren van bewoners van kleinschalige woon- en ouderinitiatieven is op 25 januari 2021 gestart. Het gaat nu nog uitsluitend om wooninitiatieven met bewoners met een Wlz-indicatie. Bewoners van hetzelfde wooninitiatief met bijvoorbeeld zorg vanuit de gemeente of met een wlz-ggz-indicatie vallen ook onder deze groep. Zo kan iedereen in het wooninitiatief in dezelfde periode worden gevaccineerd.

Is er toch een deel van de bewoners vergeten? Dan kunnen die alsnog gevaccineerd worden. Ouder- en wooninitiatieven die al in aanmerking zijn gekomen voor vaccinatie mogen nu alsnog alle overige bewoners opgeven voor vaccinatie.

Meld het wooninitiatief aan via dit aanmeldformulier en stuur het op naar rivmcovid@thuisvaccinatie.nl.
Voor vragen over vaccinatie via Thuisvaccinatie is het volgende nummer beschikbaar: 0900 12 12 888 (optie 1). Lees ook het nieuwsbericht op de website van het RIVM.

Is naast je bewoners met een Wlz-indicatie een deel van je bewoners nog niet gevaccineerd, bijvoorbeeld omdat ze een pgb in de Wmo hebben?

Wooninitiatieven waarvan een deel van de bewoners vergeten is bij de eerdere vaccinatieronden, mogen nu ook alle overige bewoners opgeven voor vaccinatie. Het gaat om bewoners:

 • met een Wlz-GGz-indicatie;
 • met een Wmo-indicatie.

Je kunt deze bewoners aanmelden bij thuisvaccinatie.nl met het aanmeldformulier thuisvaccinatie door het te mailen naar rivmcovid@thuisvaccinatie.nl. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht op de website van het RIVM. En lees ook ons liveblog, 19 april 2021.

Let op: heb je alleen bewoners  met een (Wlz-)GGz-indicatie lees dan de volgende vraag.

Hoe zit het met bewoners van wooninitiatieven met alleen Wmo-indicaties?

Bewoners van ouder- en wooninitiatieven met een Wmo-indicatie worden gevaccineerd via de huisarts. Wij raden ouder- en wooninitiatieven aan de bewoners alvast aan te melden bij de huisarts en de toestemmingsformulieren voor vaccinatie in orde te maken. Lees hierover ook in ons nieuwsbericht.

Geldt de voorrang voor zorgverleners ook als zij alleen werken voor minderjarige zorgvragers?

Hier wordt geen onderscheid in gemaakt, geldt hetzelfde als vermeld bij vorige vraag.

Geldt de voorrang van zorgverleners ook voor informele zorgverleners?

Ja, het geldt voor zowel formele als informele zorgverleners.

Geldt de voorrang ook voor mantelzorgers/vrijwilligers?10

Nee, mantelzorgers worden op dit moment niet met voorrang gevaccineerd. Hier lijkt wat verwarring over te bestaan, omdat de begrippen (informele) pgb-zorgverleners en mantelzorgers door elkaar worden gehaald. Ben je alleen mantelzorger en word je niet uit het pgb betaald als zorgverlener, dan word je niet met voorrang gevaccineerd. Wij vinden dat ook mantelzorgers voorrang moeten krijgen. Wij blijven hier aandacht voor vragen, samen met andere organisaties als Ieder(in) en Kansplus.

Ik ben onder de 60, rolstoelgebruiker zonder medische indicatie, voel me kwetsbaar, maar zit bij de laatst te vaccineren groep. Kan ik toch voorrang krijgen?

In feite gaat deze vraag over een grotere groep mensen: onder de 60, met een beperking, zonder medische indicatie, met een zekere kwetsbaarheid. Het is inderdaad zo dat de overheid deze knip heeft gemaakt, gedwongen door de schaarste, de beschikbaarheid van het vaccin. Dat wil niet zeggen dat we hierover geen vragen stellen. We wijzen de overheid erop dat mensen in deze doelgroep voorrang verdienen, vanwege deze niet medische kwetsbaarheid.

Wanneer heb je een medische indicatie? Als je een beperking of handicap hebt?

Nee, met een beperking heb je niet automatisch een medische indicatie. Daarvoor zijn de volgende voorwaarden vastgesteld:
– je hebt afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
– je hebt een chronische stoornis van de hartfunctie, diabetes mellitus, chronische nierinsufficiëntie (dialyse en niertransplantatie-patiënten);
– je hebt een afweerstoornis of je wordt behandeld  met immunosuppressiva leidend tot verminderde weerstand tegen luchtweginfecties.
Belangrijk om te weten is dat je huisarts op basis van jouw persoonlijke medische achtergrond kan afwegen of er sprake is van een medische indicatie voor COVID-19 vaccinatie.

Geldt voorrang bij medische indicatie ook voor minderjarigen?

De vaccins zijn tot nu niet getest op kinderen en daarom is het niet mogelijk om kinderen te vaccineren, omdat het risico niet bekend is. Daarover is nader advies gevraagd aan het OMT en de Gezondheidsraad. Zodra we meer weten hoor je het.

Bij een ernstige immuunstoornis of hiv is onvoldoende bekend over de veiligheid en werkzaamheid van het COVID-19 vaccin. Wat moet ik doen als ik deze aandoening heb?

Het advies van je behandelend arts speelt hierin een belangrijke rol. Deze zal een zorgvuldige afweging maken van de voordelen en mogelijke nadelen van een vaccinatie.
Hier vind je algemene informatie over dit punt.

Is mijn zorgverlener verplicht mij te laten zien dat hij is gevaccineerd?

Nee.

De organisatie rondom vaccineren verloopt niet vlekkeloos, gaat dat allemaal wel goed komen? Doet Per Saldo wel genoeg?

Wij voeren een zeer actieve lobby om het belang van budgethouders in beeld te brengen en het goed geregeld te krijgen voor budgethouders. We hebben dagelijks meerdere keren overleggen, met daarnaast wekelijks een crisisoverleg. Het vaccinatiebeleid loopt via meerdere afdelingen van het ministerie van VWS, waarbij ook afstemming nodig is van andere organisaties zoals het RIVM. We begrijpen dat het je wel eens te lang duurt of dat je denkt dat ogenschijnlijk simpele oplossingen allang doorgevoerd hadden kunnen worden. Weet dat we zeer vasthoudend zijn in onze lobby. We laten pas los als er een oplossing is. Dat kan lang op zich laten wachten, dat klopt. We vragen daarom enerzijds je geduld, aan de andere kant jouw inbreng. Als je meer wilt weten of twijfelt of we bepaalde dingen wel goed in beeld hebben, bel of mail ons gerust. Signalen van budgethouders zijn voor ons enorm belangrijk, zodat we weten wat er speelt en waar we voor op kunnen komen.

Door jullie activiteiten lijkt het of jullie het vaccineren aanmoedigen. Op basis waarvan doen jullie dit?

Je laten vaccineren doe je vrijwillig. Om daarin een keuze te kunnen maken, wijzen wij budgethouders de weg naar de informatie op grond waarvan ieder zijn eigen keuze kan maken.

Meer informatie over vaccinaties COVID-19

Kijk op

Kijk voor bijwerkingen bij vaccinaties Covid-19 op de website van Lareb, het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen.

Overige meest gestelde vragen

Wat is corona?

De symptomen van het coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken er amper iets van de merken. Anderen worden ernstig ziek. De incubatietijd, de tijd tussen besmetting en de ziekte, is een week. Het belangrijkste advies: blijf thuis bij de volgende klachten. Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts.

Hoe kan ik besmetting voorkomen?

Als je schreeuwt, niest of hoest, komen er behalve lucht ook heel veel druppeltjes uit je longen, keel of neusholte. Het nieuwe coronavirus verspreidt zich via deze druppels. Als andere mensen die druppels inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.

Hoe zit het met de boosterprik voor budgethouders en zorgverleners?

In het algemeen geldt voor het kunnen krijgen van een boosterprik:

 • dat je jouw vaccinatie 6 maanden of langer geleden hebt gekregen, en
 • dat je jouw griepprik 2 weken of langer geleden hebt gekregen.

Boosterprik zorgverleners

Alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder kunnen een boosterprik krijgen. De minister geeft aan met ons (Per Saldo) in overleg te gaan over hoe zorgverleners van budgethouders zo snel mogelijk een boosterprik kunnen krijgen. We zijn al in gesprek, hebben een voorstel gedaan en wachten op antwoord van de minister.

Boosterprik in kleinschalige woonvormen

Bewoners van instellingen, dus ook van kleinschalige woonvormen, die jonger zijn dan 18 jaar krijgen nog geen boosterprik. De vaccins die hiervoor worden gebruikt, zijn door de EMA nog niet goedgekeurd voor gebruik bij mensen onder de 18 jaar.

Kleinschalige woonvormen hebben geen eigen medische dienst. Ze kunnen samen met de GGD afspreken wanneer bewoners boven de 18 jaar een boosterprik kunnen krijgen. Kleinschalige woonvormen kunnen zich vanaf 18 november bij hun GGD melden. De GGD start met prikken vanaf 1 januari 2022.

Boosterprik budgethouders

Voor budgethouders zelf geldt de algemene regeling die er voor alle Nederlanders is. Eerst zijn de mensen van 80 jaar en ouder aan de beurt. Ze kunnen vanaf 19 november een boosterprik krijgen. Daarna zijn de 60-plussers aan de beurt en vervolgens iedereen onder de 60 die een boosterprik wil. Mocht er nog informatie komen voor specifieke doelgroepen dan zullen we dit zo snel mogelijk in dit liveblog delen.

De thuiswonende 60-plussers die niet zelf of met iemand naar de GGD-vaccinatielocatie kunnen gaan, kunnen door de huisartsen worden aangemeld bij de GGD. Zij zullen vanaf januari thuis worden geprikt door de GGD.

Moet ik thuisblijven als een huisgenoot of (huisgenoot van) mijn zorgverlener positief is getest?

Dan moet iedereen in huis in quarantaine. Ook als je bent gevaccineerd. Dit kan betekenen dat je zorgverlener niet meer kan komen. Tot en met 31 december 2021 mag je niet-geleverde zorg doorbetalen. Dit geldt ook voor de regeling ‘Extra Kosten Corona’. We hebben het ministerie van VWS al gevraagd om niet-geleverde zorg ook na 31 december 2021 te kunnen doorbetalen. We wachten nog op antwoord.

Kan ik besmetting voorkomen door mijn huis beter te ventileren?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op maandag 11 oktober 2021 de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Het ministerie zegt dat goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en de verspreiding van virusdeeltjes beperkt bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips, onder andere voor gebouweigenaren en –beheerders, om op de juiste manier te ventileren. Lees op Ventileren zo gedaan basistips, de ventilatiekaart – zichtbaar op te hangen met alle informatie over de ventilatie in de betreffende ruimte – en meer over het belang van ventileren.

Als ik besmet zou raken met het coronavirus kan dat grote gevolgen hebben voor mijn gezondheid. Kunnen mijn zorgverleners uit voorzorg persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen?

Het preventief aanvragen van beschermende materialen is mogelijk. Zorgverleners van budgethouders en pgb-zorgverleners in wooninitiatieven kunnen tot 1 januari 2022 gratis beschermingsmiddelen krijgen via de apotheek.

Of je hiervoor in aanmerking komt hangt af van:

 • het aantal besmettingen in je regio;
 • de (mogelijke) besmetting van de zorgvrager/budgethouder.

Hoe kun je dit regelen?

 • Zorgverleners of budgethouders melden zich bij de apotheek, waar gecheckt wordt of er sprake is van pgb-zorg middels de toekenningsbeschikking pgb (budgethouder) of zorgovereenkomst (zorgverlener).
 • Jouw zorgverlener kan de mondneusmaskers voor jou als budgethouder ophalen, maar deze staan wel op jouw naam.
 • Er zit een maximum aan wat je per maand kunt krijgen voor jou en je zorgverleners. Dit zijn 2 pakketten (50 stuks per pakket) of 1 pakket van 100 stuks.
 • Zegt je apotheek van niets te weten? Geeft uw apotheek aan niet bekend te zijn met deze regeling? Meld dan duidelijk om welke apotheek het gaat (naam en adresgegevens) via het emailadres coronavirus@knmp.nl. De KNMP zal dan contact opnemen met uw apotheek om toelichting te geven. Lees ook ons liveblog op 31 maart 2021.
 • Meer informatie ook in dit schema PBM-pakketten.
 • Lees meer  op de website van Rijksoverheid.
 • Lees het liveblog, bericht van 30 juni 2021.

Worden de kosten van de beschermende materialen zoals mondkapjes vergoed als ik verschijnselen heb die wijzen op corona of als ik corona heb?

Als je klachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus kun je voor jezelf en je zorgverleners gratis beschermende materialen krijgen via je huisarts of de GGD-arts. Als je positief test krijg je meer beschermende materialen. Ook dit is gratis. Zie ook de richtlijnen beschermende materialen van de overheid.

Ik heb ziekteverschijnselen, wat moet ik doen?

Corona is een meldingsplichtige ziekte A, dat betekent dat je verplicht bent jouw klachten vast te stellen en hier melding van te maken. Je meldt je verschijnselen wanneer er sprake is van:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Meer dan 38 graden koorts. Of koortsig gevoel bij ouderen boven de 70 jaar
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

In dat geval:

 • neem je contact op met jouw huisarts;
 • woon je in een groep, dan laat je het de huisarts weten als er meer kwetsbare bewoners/bewoners met ademhalingsondersteuning zorg ontvangen in jouw woning;
 • geef aan welke (intensieve) zorg of ondersteuning je nodig hebt;
 • geef aan of je een medische indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie hebt, om aan te geven dat je tot de risicogroep behoort;
 • mocht het mogelijk zijn, zoek alvast contact met je eigen netwerk of zij je extra kunnen ondersteunen.

Ik ben budgethouder en wordt getest op corona, ik blijf thuis, waar moet ik rekening mee houden? Kan ik beschermingsmiddelen krijgen?

 • Als je klachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus kun je gratis beschermende materialen via je huisarts of de GGD-arts krijgen voor jouzelf en en voor je zorgverleners. Als de test positief is, krijg je meer beschermende materialen. Ook dit is gratis. Zie ook de richtlijnen beschermende materialen van de overheid.
 • Ook medische mondneusmaskers mogen door iedereen gebruikt worden, maar deze kunnen niet uit het pgb worden vergoed. Lees hierover meer in dit nieuwsbericht. In dit schema vind je een overzicht van welk masker in welke situatie nodig is.
 • Lees meer over de actuele stand van zaken rondom PBM het nieuwsbericht van 20 mei 2020.
 • Lees meer over PBM voor mantelzorgers en pgb-zorgverleners (richtlijn rijksoverheid).
 • Jouw zorgverleners kunnen deze beschermingsmiddelen gebruiken, totdat de testuitslag bekend is. Blijk je geen corona te hebben, dan zijn de beschermingsmiddelen niet meer nodig. Heb je wél corona, dan krijg je van de apotheek een uitgebreider pakket beschermingsmiddelen voor jouw zorgverleners.
  Kijk voor meer informatie over het gebruik en de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen op de website van het RIVM: veelgestelde vragen over beschermingsmiddelen in de zorg buiten het ziekenhuis.
 • Het RIVM heeft instructievideo’s gemaakt over het gebruik van mondmaskers en handschoenen: Instructievideo gebruik mondmaskers, Instructievideo gebruik handschoenen.
 • Je kunt met je zorgverleners bespreken hoe de hoogstnoodzakelijke zorg in zo min mogelijk contactmomenten kan plaatsvinden.
  Onder hoogstnoodzakelijke zorg wordt verstaan: verpleegkundige handelingen en handelingen rondom ademhalingsondersteuning, helpen bij voeding- en vochtinname, toiletgang en minimale persoonlijke verzorging. Het is bijvoorbeeld onveilig om als verzorgende langdurig in een afgesloten doucheruimte te bevinden met iemand die corona besmet is.
 • Je houdt je koorts bij en je informeer bij verergering van klachten je huisarts.
 • Je ventileert de ruimte waarin je verblijft optimaal.
 • Je zorgt voor goede hygiëne van jezelf en jouw leefomgeving. Lees hiervoor de hygiëneadviezen voor de thuiszorg.van het RIVM.
 • Je zorgt ervoor dat je zorgverleners hun beschermende materialen in een speciaal daarvoor bestemde afvalbak kunnen deponeren.
 • Lees ook de richtlijnen van het RIVM voor medewerkers in de thuiszorg.

Ik moet in quarantaine, wat moet ik doen?

Als je (vermoedelijk) besmet bent met het coronavirus, kan het 2 tot 10 dagen duren voordat je klachten krijgt, zoals hoesten of benauwdheid. Je kunt het coronavirus dus ook verspreiden zonder dat je klachten hebt. Om verdere verspreiding te voorkomen blijf je in sommige situaties thuis en ontvang je geen bezoek.

Ik heb corona, wanneer ben ik weer beter?

Je bent genezen als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten meer hebt gehad. Dan kun je anderen niet meer besmetten. Je draagt het virus niet meer bij je. Bij twijfel: raadpleeg de huisarts.

Het feit dat je genezen bent, betekent niet dat de richtlijnen van de overheid en RIVM niet meer voor jou gelden, zoals de 1,5 meter afstand bewaren met anderen. Houd je dus ook dan aan de geldende regels.

Lees ook de informatie van de GGD.

Als er digitale corona-oplossingen komen, zijn deze toegankelijk voor iedereen?

De minister zegt dat hij informatieveiligheid, privacy, grondrechten en nationale veiligheid uiterst belangrijk vindt. ‘Ik zorg voor voldoende checks op dit proces. Want snelheid en zorgvuldigheid moeten blijven samengaan.’ Lees hierover meer op de website van Ieder(in).

De behandeling die ik nodig heb wordt uitgesteld, wat kan ik doen?

Er zijn de volgende mogelijkheden:

 • Je wacht totdat je hulpverlener je kan helpen
 • Je overlegt met de hulpverlener waar je eventueel sneller geholpen kan worden.
 • Je neemt contact op met je zorgverzekeraar en stelt de vraag: waar kan ik het snelst geholpen worden?
 • Of, waar het kan, zal hulp via telefoon of computer geboden worden (digitale zorg).

Meer uitleg hierover staat in de nieuwe informatiekaart van de Patiëntenfederatie. Lees verder.

Handige websites

Adressen

Informatie over corona (maatregelen)

Informatie allerlei

Ondersteuning

Pgb

 • Per Saldo, nieuws over corona en pgb
 • SVB, met informatie voor budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners

Wet- en regelgeving

Zorgverleners vinden

Mogelijke manieren, zijn:

 • In je directe omgeving, zoals buurtinitiatieven. Dit kan bijvoorbeeld via Facebook of de app Nextdoor voor buurtgenoten. Er is ook een speciale website om mensen die hulp nodig hebben en mensen die willen helpen bij elkaar te brengen.
 • Plaatselijke of regionale instellingen.
 • Clientondersteuning, voor iemand die met je meedenkt
 • Het Rode Kruis heeft de actie Ready2Help. Bel 070 – 445 58 88 als je hulp nodig hebt. Je kunt hier ook terecht voor advies of een luisterend oor.

Zoombijeenkomst Pgb en corona

Op maandag 25 januari 2021 hebben wij leden bijgepraat over de maatregelen rond ‘pgb en corona’. De belangrijkste onderwerpen zijn vaccineren, avondklok en zorgbonus. Hierover zijn ook vragen gesteld.

 • 0.00-3.20: Uitleg programma en poll
 • 3.21-9.25: Aline Molenaar over vaccineren
 • 9.26-16.05: Brigitte Nitsche over vaccineren in pgb-gefinancierde kleinschalige woonvormen
 • 16.06-22.10: Aline Molenaar over de zorgbonus voor pgb zorgverleners
 • 22.11-24.55: Aline Molenaar over de avondklok
 • 24.56-48.34: Vragen en antwoorden over vaccineren, zorgbonus, avondklok, mondkapjes, niet-geleverde zorg en EKC-toeslag.

Je kunt deze opname hieronder terugkijken.

Bron: youtu.be

Filmpjes over corona en budgethouders

Downloaden en uitprinten

Slim lijstje pgb en corona

 1. Op deze manier herkenbaar ↩︎
 2. zie liveblog 30 juni 2021 ↩︎
 3. Onlangs toegevoegd ↩︎
 4. Onlangs toegevoegd ↩︎
 5. Onlangs toegevoegd ↩︎
 6. Onlangs toegevoegd ↩︎
 7. Onlangs toegevoegd ↩︎
 8. Onlangs toegevoegd ↩︎
 9. Onlangs toegevoegd ↩︎
 10. Onlangs toegevoegd ↩︎