Pgb-coronamaatregelen

Als budgethouder moet je niet alleen goed voor jezelf zorgen om gezond te blijven, maar ook instaan voor de veiligheid van jouw zorgverleners. Je bent immers zelf werkgever of opdrachtgever. Je neemt in deze situatie een bijzondere positie in. Op sterk aandringen van Per Saldo zijn er daarom maatregelen getroffen speciaal in het belang van jouw, houder van een pgb.

Het ministerie van VWS kondigde allerlei maatregelen aan voor de zorg, maar hield daarbij onvoldoende rekening met de consequenties voor budgethouders. Wij zijn hier wel direct naar gaan kijken. De afspraken die we zijn overeengekomen met het ministerie en de verstrekkers hebben we voor alle duidelijkheid gerangschikt per wet.

 • Klik op de linker balk met ‘in dit artikel’ en ga door naar de informatie die aansluit bij jouw situatie.
 • Staat jouw vraag er niet bij? Laat het ons weten door te bellen of een e-mail te sturen.
 • Onder nieuws vind je de meest actuele coronaberichten.
 • Deze tekens1 geven de laatst toegevoegde informatie aan.

Meest actuele nieuwsberichten over corona

 

Filmpjes over corona en budgethouders

Lopende lobby

Vraagt je zorgverlener om doorbetaling van niet-geleverde zorg in de periode na 1 juli? Dat mag niet meer, maar wij proberen dit wel weer voor elkaar te krijgen3

Nu we middenin de tweede golf zitten vragen zorgverleners weer om doorbetaling, omdat zij inkomsten mislopen. Hier is landelijk nog niets voor geregeld. Wij willen dat het doorbetalen van niet-geleverde zorg weer mogelijk wordt en zijn hierover in gesprek met de verantwoordelijke instanties. Houd daarom je niet-geleverde uren zorg goed bij. Je kunt intussen met je gemeente (of zorgverzekeraar/zorgkantoor) overleggen als je in de problemen komt. Lees ook dit nieuwsbericht.

Wmo en Jeugdwet (pgb van de gemeente)

Kan ik veilig gebruik maken van Wmo-vervoer en vervoer in het kader van jeugdhulp?

Vervoerders hebben eigen protocollen opgesteld, zodat zij mensen veilig kunnen vervoeren. Deze protocollen zijn gemaakt in samenwerking met het RIVM. Als je twijfelt over je veiligheid, bespreek dit dat met je vervoersaanbieder.

Mijn vervoerder declareert de niet-geleverde ritten, mag dat?

Wmo-vervoerders die worden ingezet voor sociaal recreatieve doeleinden mogen tot 1 september niet geleverde ritten declareren. Deze termijn is inmiddels verstreken.

Hoe declareer ik de niet-gereden ritten?

Je kunt de niet-gereden ritten tot 1 juli declareren als je een contract met de vervoerder hebt. Deze termijn is inmiddels verstreken.

Mag mijn zorgverlener extra uren werken?

Je kunt vanaf 1 augustus alleen een aanvraag voor extra kosten doen als je toch nog extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen én je niet uitkomt met je budget. Dus als het binnen je budget past, kun je geen extra kosten corona aanvragen. Je gemeente beslist of je hier nog recht op hebt.

Mijn zorgverlener kan als gevolg van het coronavirus niet komen werken, kan ik een nieuwe zorgverlener inzetten?

Ja, je mag een vervangende zorgverlener inzetten. Dit mag een formele of informele zorgverlener zijn. Het is van belang dat je hierover eerst contact opneemt met jouw gemeente, bijvoorbeeld telefonisch, om de mogelijkheden te bespreken. Je hoeft vervolgens niet te wachten tot de nieuwe overeenkomst met de vervangende zorgverlener is goedgekeurd, de zorgverlener mag meteen aan de slag.

Ik wil in verband met het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag ik mijn zorgverlener die hierdoor niet kan komen werken toch doorbetalen?

Nee, dat mag vanaf 1 juli 2020 niet meer. Vóór 1 juli was er de volgende regeling:

De niet gewerkte uren konden vergoed worden Bespreek altijd eerst met jouw zorgverlener(s) jouw situatie en jouw zorgen over je eigen veiligheid. Wellicht gaat je zorgverlener (tijdelijk) op zoek naar andere cliënten. Let wel op dat de kans bestaat dat zorgverleners later niet meer beschikbaar zijn als je ze nu niet inzet.

Bespreek eerst met jouw zorgverlener of dit nodig is. Heeft je zorgverlener vervangende werkzaamheden gevonden, dan is doorbetaling niet nodig. Als er geen oplossing is, kun je jouw zorgverleners die als gevolg van het coronavirus op dit moment geen zorg kunnen leveren, toch doorbetalen. Zo wordt voorkomen dat zorgverleners tijdens de coronacrisis in financiële problemen komen en kan de zorg ook na de crisis gewoon doorgaan.

De voorwaarde hierbij is dat je zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Dit is belangrijk, de gemeente kan hier achteraf om vragen. Ook jouw zorgverleners of de zorginstelling moeten op de declaratie of factuur aangeven welke zorg wel geleverd is en welke niet.

Mag ik mijn zorgverlener doorbetalen als hij corona heeft?

Hierbij gelden per 1 juli de normale voorwaarden weer: alleen met een arbeidsovereenkomst kan de zorgverlener worden ziek gemeld bij de SVB. Zzp’ers of informele zorgverleners mogen bij ziekte niet meer worden doorbetaald.

Waarom mag ik de niet-geleverde zorg niet meer doorbetalen, terwijl er nog steeds corona is?

De RIVM-richtlijnen zijn nog steeds van kracht. Maar inmiddels zijn veel maatregelen versoepeld, mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Ook kan iedereen met klachten getest worden op COVID-19 en zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierdoor kan in de meeste gevallen de zorg en ondersteuning weer geleverd worden.

Mijn zorgverlener heeft een arbeidsovereenkomst voor (maximaal) 3 dagen per week, en is inmiddels langer dan 6 weken ziek thuis vanwege corona. Hij/zij krijgt dus geen geld meer van de SVB. Wat nu?

De normale voorwaarden gelden weer. De zorgverlener krijgt niet meer uitbetaald voor niet-geleverde zorg.

Wat valt onder extra kosten?

Extra kosten vanwege corona zijn kosten voor extra zorg of vervangende zorg. Het is nog altijd mogelijk om extra budget aan te vragen. Dit kan tot en met december 2020.

Denk hierbij aan kosten:

  • die een zorgaanbieder maakt gedurende de periode dat de coronamaatregelen gelden;
  • van duurdere vervangende zorg;
  • die noodzakelijk zijn om de benodigde zorg te kunnen blijven geven die voldoet aan de RIVM-richtlijnen.

De zorg kan bijvoorbeeld tijdelijk duurder worden, omdat jouw zorgaanbieder het uurtarief verhoogt om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen. Wil je meer weten? Neem dan contact op met je gemeente.

Het formulier voor het aanvragen van extra vergoeding kun je hier downloaden.

Onze aanvulling

Voor het gebruik van persoonlijke beschermende middelen zijn aparte afspraken gemaakt. Extra informatie hierover staat in eerder berichten van ons:

Als ik besmet zou raken met het virus kan dat grote gevolgen hebben voor mijn gezondheid. Kunnen mijn zorgverleners uit voorzorg persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen?

 • Er is geen tekort meer aan persoonlijke beschermingsmaterialen.
 • Ook het preventief aanvragen hiervan is nu mogelijk. Hier vind je een factsheet van de overheid over de beschermende materialen die nu beschikbaar zijn. In dit overzicht lees je ook waar je deze kunt aanvragen.
 • Ook medische mondneusmaskers mogen door iedereen gebruikt worden, maar deze kunnen niet uit het pgb worden vergoed. Lees hierover meer in dit nieuwsbericht In dit schema vind je een overzicht van welk masker in welke situatie nodig is.

Worden de kosten van de beschermende materialen zoals mondkapjes vergoed?

Als u klachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus kunt u gratis beschermende materialen via uw huisarts of de GGD-arts krijgen voor u en uw zorgverleners. De arts zal u testen op het virus, en als u positief test krijgt u meer beschermende materialen. Ook dit is gratis. Zie ook de richtlijnen beschermende materialen van de overheid.

Ik ben zorgaanbieder en stuur facturen en/of declaraties voor niet-geleverde zorg. Het ministerie van VWS heeft budgethouders verzocht deze te betalen. Wat moet ik doen als een budgethouder toch niet betaalt?

Budgethouders kunnen facturen en declaraties indienen zoals ze gewend zijn, als het om niet-geleverde zorg tot 1 juli gaat. Van zorgaanbieders wordt gevraagd duidelijk op de facturen en declaraties te zetten of de zorg wel of niet geleverd is. Nú doorbetalen betekent dat zorgverleners ook na de coronacrisis weer zoveel mogelijk aan het werk kunnen.

Wil de budgethouder niet betalen omdat de zorg niet geleverd is, en dreigt de zorgverlener hierdoor in financiële problemen te komen? Ga in gesprek met de budgethouder en wijs erop dat het belangrijk is om door te betalen, zodat er nu en in de toekomst zorg beschikbaar is. Kom je er niet uit? Stel dan voor om samen met de verstrekker – de gemeente – in gesprek te gaan.

De dagbesteding is gesloten. Mag ik de niet-geleverde zorg toch doorbetalen?

Tot 1 juli 2020 betaal je de dagbesteding door zoals je gewend bent. Je moet wel opschrijven welke uren niet geleverd zijn. Je gemeente kan om een lijstje vragen van de uren die niet zijn geleverd. Vanaf 1 juli 2020 mag je alleen nog maar betalen voor dagbesteding waar je ook echt aanwezig bent geweest. Als de dagbesteding minder budgethouders tegelijk kan ontvangen omdat 1,5 meter afstand gehouden moet worden kan de dagbesteding het uurtarief ophogen. Je krijgt deze verhoging van het uurtarief vergoed via het EKC-formulier.

Kunnen budgethouders vervoerders doorbetalen als zij hun diensten niet hebben geleverd, bijvoorbeeld naar de dagbesteding

Ja, dat kan tot 1 juli als je als budgethouder een contract met je vervoerder hebt. Je kunt de vervoerder dan doorbetalen voor ‘niet-geleverde zorg’. Je moet deze kosten bijhouden in de registratie voor niet-geleverde zorg. Noteer de kosten op het registratieformulier. Lees ook het nieuwsbericht ‘Niet-geleverde zorg bijhouden’.

Tot hoe lang duren bovenstaande ‘coronamaatregelen’?

Het uitbetalen van niet-geleverde zorg is niet meer mogelijk. Wat wel wordt verlengd is de mogelijkheid om extra kosten aan te vragen via het EKC-formulier. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor duurdere, vervangende zorg, of voor kosten die de dagbesteding moet maken om cliënten te beschermen tegen het coronavirus. Dit kan tot en met december 2020. Het bericht van de VNG over de verlenging kun je hier vinden.

Ik doe mijn administratie in het PGB Portaal (PGB2.0), is daar iets veranderd met de coronacrisis?

In het portaal zelf is niets veranderd, maar er is een apart proces om zorgverleners met corona(klachten) ziek te melden. Meld zorgverleners met een arbeidsovereenkomst die niet komen werken vanwege corona(maatregelen) ziek bij de SVB. Zij krijgen dan gewoon betaald. Ook moeten budgethouders bijhouden welke zorg niet geleverd is. Dit kan niet in het PGB Portaal, maar moet met een apart formulier. Lees het nieuwsbericht ‘Niet-geleverde zorg bijhouden’. Of ga direct naar de contactpagina van de SVB: PGB Contact.

Moet ik bij niet-geleverde zorg toch mijn eigen bijdrage betalen?

Minister De Jonge van VWS heeft op 24 april 2020 laten weten dat de eigen bijdrage, het abonnementstarief, van de Wmo in de maanden april en mei 2020 niet wordt geïnd. Dit geldt voor alle Wmo-cliënten, behalve cliënten met de voorzieningen beschermd wonen en opvang. Van het CAK ontvang je bericht over dit besluit en zij zorgen ook voor de administratieve afhandeling. Lees verder in het nieuwsbericht hierover.

Hoe declareer ik extra kosten?

Kijk voor deze en meer vragen op de website van de SVB.

Ik ben een zorgprofessional werkzaam voor een pgb-houder. Kom ik ook in aanmerking voor de bonus?

Nee, in de huidige regeling komt een pgb-zorgverlener nog niet in aanmerking voor de bonus. Zorgprofessionals werkzaam als pgb-zorgverlener (op grond van pgb) vormen een aparte categorie in de regeling. Als pgb-zorgverlener verricht je namelijk werkzaamheden in het kader van een zorgovereenkomst die is afgesloten tussen de pgb-zorgverlener en de budgethouder. De budgethouder is geen zorgaanbieder zoals deze is gedefinieerd in de subsidieregeling. Dat maakt dat aan een pgb-zorgverlener op dit moment nog geen bonus kan worden uitgekeerd. Voor de pgb-zorgverlener zal een aparte uitwerking van de subsidieregeling volgen, zodat ook deze de mogelijkheid heeft om in aanmerking te komen voor de bonus. Daarover zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.

Kom ik als zorgaanbieder in aanmerking voor de bonus?

Ja, als zorgaanbieder/zorginstelling met zorgverleners in dienst kom je in aanmerking voor de bonus van € 1.000 voor je medewerkers. Ook als je als zorgaanbieder/zorginstelling uit een pgb betaald wordt. Je kon de aanvraag voor de bonus nog doen tot en met 6 november 2020. Lees het bericht op de website van Per Saldo voor meer informatie.

Wlz (pgb van het zorgkantoor)

Ik heb een Wlz-pgb en ga nu weer naar de dagbesteding, maar door de coronamaatregelen minder vaak dan voorheen. Hoe moet ik dit registreren en declareren?

Tot en met 31 juli declareer je voor het Wlz-pgb de zorg zoals deze is afgesproken. Daarnaast houd je bij hoeveel uren hiervan niet geleverd zijn. De verstrekker kan deze informatie opvragen. Na 31 juli betaal je enkel de zorg die daadwerkelijk geleverd is.

Wat moet ik doen met mijn geregistreerde uren niet-geleverde dagbesteding?

Als het goed is heb je hierover een brief ontvangen van de SVB. Het is de bedoeling dat je het daarvoor bestemde formulier invult en de niet-geleverde uren zorg vóór 16 oktober 2020 aan de SVB doorgeeft. Deze termijn is inmiddels verstreken. Wil je hierover meer informatie, neem dan contact op met de SVB.

Mijn dagbesteding moet extra kosten maken om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Kunnen deze kosten uit het pgb worden betaald?

Ja, dat kan. De dagbesteding kan deze kosten bij de budgethouders in rekening brengen door bijvoorbeeld het uurtarief te verhogen. Denk hierbij aan kosten voor het veilig inrichten van de dagbesteding zodat afstand houden mogelijk is, of een hoger uurtarief omdat de dagbesteding minder cliënten tegelijk kan ontvangen. Deze kosten kunt u aanvragen met het EKC-formulier (aanvragen bij het zorgkantoor). Let op, de dagbesteding moet op de factuur aangeven welk deel van de rekening bedoeld is voor deze meerkosten.

Wat moet ik doen met mijn geregistreerde ‘niet gereden ritten’?

Ook bij niet gereden ritten geldt, dat je het daarvoor bestemde formulier invult en de niet-geleverde uren zorg vóór 16 oktober 2020 aan de SVB doorgeeft. Deze termijn is inmiddels verstreken. Wil je hierover meer informatie, neem dan contact op met de SVB.

Mag mijn gecontracteerde zorgverlener extra uren werken tijdens de coronacrisis?

Je kunt vanaf 1 augustus 2020 alleen een aanvraag voor extra kosten doen als je toch nog extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen én je niet uitkomt met je budget. Dus als het binnen je budget past, kun je geen extra kosten corona aanvragen. Het zorgkantoor beslist of je hier nog recht op hebt.

Verder:

 • Bestaande regels hiervoor zijn niet veranderd door de coronacrisis.
 • Lees meer over werktijden en rusttijden in de brochure ‘Arbeidstijdenwet’ van de rijksoverheid.
 • Voor zzp’ers met een overeenkomst van opdracht gelden de regels van de Arbeidstijdenwet niet. Lees daarover meer op de website van de rijksoverheid.
 • Bij vragen kun je altijd contact opnemen met het zorgkantoor.

Mijn gecontracteerde zorgverlener kan als gevolg van het coronavirus niet komen werken, kan ik een nieuwe zorgverlener inzetten?

Het belangrijkste is dat de zorg door blijft gaan. Je mag een vervangende zorgverlener inzetten, neem hiervoor contact op met het zorgkantoor. Je kunt een nieuwe overeenkomst opstellen en een zorgbeschrijving invullen. Deze stuur je allebei op naar het zorgkantoor. Je hoeft niet te wachten tot dit is goedgekeurd, de vervangende  zorgverlener mag meteen aan de slag.

Ik wil in verband met het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag ik mijn zorgverlener die hierdoor niet kan komen werken toch doorbetalen?

Nee, dat mag vanaf 1 juli 2020 niet meer. Met de volgende uitzonderingen bij een pgb in de Wlz:

Vóór 1 juli was er de volgende regeling:

Ja, dit mag. Bespreek eerst met jouw zorgverlener of dit nodig is. Heeft je zorgverlener vervangende werkzaamheden gevonden, dan is doorbetaling niet nodig. Als er geen oplossing is, kun je jouw zorgverleners die als gevolg van het coronavirus op dit moment geen zorg kunnen leveren toch doorbetalen. Zo wordt voorkomen dat zorgverleners tijdens de coronacrisis in financiële problemen komen, en kan de zorg ook na de crisis doorgaan.

De voorwaarde hierbij is dat je zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Er komt een formulier om dit bij te houden, tot die tijd moet je dit zelf bijhouden. Dit is verplicht, het zorgkantoor kan dit achteraf bij je opvragen. Zodra het formulier er is, kun je dat vinden op de website van het zorgkantoor. Wij houden het nieuws hierover dagelijks bij.

Het is de bedoeling dat ook jouw zorgverlener op de declaratie of factuur duidelijk aangeeft welke uren wel zijn geleverd (in de vorm van vervangende zorg, bijvoorbeeld digitaal) en welke uren niet.

Wat moet ik doen met mijn geregistreerde uren niet-geleverde zorg?

Als het goed is heb je hierover een brief ontvangen van de SVB. Het is de bedoeling dat je het daarvoor bestemde formulier invult en de niet-geleverde uren zorg vóór 16 oktober 2020 aan de SVB doorgeeft. Wil je hierover meer informatie, neem dan contact op met de SVB.

Waarom mag ik de niet-geleverde zorg niet meer doorbetalen, terwijl er nog steeds corona is?

De RIVM-richtlijnen zijn nog steeds van kracht. Maar inmiddels zijn veel maatregelen versoepeld, mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Ook kan iedereen met klachten getest worden op COVID-19 en zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierdoor kan in de meeste gevallen de zorg en ondersteuning weer geleverd worden.
Er is een uitzondering gemaakt voor budgethouders met een Wlz-indicatie dagbesteding (gehandicaptenzorg en ouderenzorg) en voor zorg in pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven (Wlz). Zij mogen niet-geleverde zorg doorbetalen tot 1 augustus. Zie ook de vragen hiervoor.

Mag ik mijn zorgverlener doorbetalen als hij corona heeft?

Hierbij gelden per 1 juli de normale voorwaarden: alleen met een arbeidsovereenkomst kan de zorgverlener worden ziek gemeld bij de SVB. Zzp’ers of informele zorgverleners mogen bij ziekte niet meer worden doorbetaald.

Mijn zorgverlener heeft een arbeidsovereenkomst voor (maximaal) 3 dagen per week, en is inmiddels langer dan 6 weken ziek thuis vanwege corona. Hij/zij krijgt dus geen geld meer van de SVB. Wat nu?

De normale voorwaarden gelden weer. De zorgverlener krijgt niet meer uitbetaald voor niet-geleverde zorg.

Wat moet ik doen met mijn geregistreerde uren niet-geleverde zorg?

Als het goed is heb je hierover een brief ontvangen van de SVB. Het is de bedoeling dat je het daarvoor bestemde formulier invult en de niet-geleverde uren zorg vóór 16 oktober 2020 aan de SVB doorgeeft. Deze termijn is inmiddels verstreken. Wil je er meer informatie over, neem dan contact op met de SVB.

Als ik vervangende zorg moet regelen, kom ik in de problemen met mijn budget. Is daar een oplossing voor?

Om je zorgverlener én de vervangende zorgverlener uit te kunnen betalen, kun je tot december 2020 extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. Hiervoor kun je het formulier ‘extra kosten als gevolg van corona’ gebruiken. Dit formulier vind je op de website van je zorgkantoor. Het zorgkantoor beoordeelt zo snel mogelijk het aangevraagde extra budget en laat weten of het bedrag wordt toegekend.

Waarvoor kan ik een aanvraag voor extra kosten tijdens corona (EKC) doen na 1 augustus?

Budgethouders kunnen enkel een EKC-aanvraag Wlz doen wanneer zij na 1 augustus 2020 toch nog extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen én niet uitkomen met hun budget. Het zorgkantoor toetst of het aangevraagde budget noodzakelijk is.

Wat valt onder extra kosten?

Extra kosten vanwege corona (EKC) zijn kosten voor extra zorg of vervangende zorg.

Denk hierbij aan kosten:

 • die een zorgaanbieder maakt gedurende de periode dat de coronamaatregelen gelden;
 • die noodzakelijk zijn om de benodigde zorg te kunnen blijven geven die voldoet aan de RIVM-richtlijnen.

De zorg kan bijvoorbeeld tijdelijk duurder worden, omdat jouw zorgaanbieder het uurtarief verhoogt om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen. Wil je meer weten? Neem dan contact op met je zorgkantoor.

Onze aanvulling

Voor het gebruik van persoonlijke beschermende middelen zijn aparte afspraken gemaakt. Extra informatie hierover staat in eerder berichten van ons:

Hoe bepaal ik het uurtarief bij de extra zorgvraag die het gevolg is van corona bij een vast maandbudget?

Het vaste maandbudget is vastgesteld op basis van een overeengekomen aantal uren x een vastgesteld tarief. Berekening van de kosten voor extra geleverde zorg baseert je op hetzelfde tarief. Kom je er niet uit, bel Per Saldo.

Als ik besmet zou raken met het virus kan dat grote gevolgen hebben voor mijn gezondheid. Kunnen mijn zorgverleners uit voorzorg persoonlijke beschermingsmiddelen aanvragen?

 • Er is geen tekort meer aan persoonlijke beschermingsmaterialen. Ook het preventief aanvragen hiervan is nu mogelijk.
 • Hier vind je een factsheet van de overheid over de beschermende materialen die nu beschikbaar zijn. In dit overzicht lees je ook waar je deze kunt aanvragen.
 • Ook medische mondneusmaskers mogen door iedereen gebruikt worden, maar deze kunnen niet uit het pgb worden vergoed. Lees hierover meer in dit nieuwsbericht In dit schema vind je een overzicht van welk masker in welke situatie nodig is.

Worden de kosten van de beschermende materialen zoals mondkapjes vergoed?

Als u klachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus kunt u gratis beschermende materialen via uw huisarts of de GGD-arts krijgen voor u en uw zorgverleners. De arts zal u testen op het virus, en als u positief test krijgt u meer beschermende materialen. Ook dit is gratis. Zie ook de richtlijnen beschermende materialen van de overheid.

Ik ben zorgaanbieder en stuur facturen en/of declaraties voor niet-geleverde zorg. Het ministerie van VWS heeft budgethouders verzocht deze te betalen. Wat moet ik doen als een budgethouder toch niet betaalt?

Budgethouders kunnen tot en met 30 juni, voor dagbesteding tot en met 31 juli, facturen en declaraties indienen zoals ze gewend zijn, ook als het om niet-geleverde zorg gaat. Van zorgaanbieders wordt gevraagd duidelijk op de facturen en declaraties te zetten of de zorg wel of niet geleverd is. Nú doorbetalen betekent dat zorgverleners ook na de coronacrisis weer zoveel mogelijk aan het werk kunnen.

Wil de budgethouder niet betalen omdat de zorg niet geleverd is, en dreigt de zorgverlener hierdoor in financiële problemen te komen? Ga in gesprek met de budgethouder en wijs erop dat het belangrijk is om door te betalen, zodat er nu en in de toekomst zorg beschikbaar is. Kom je er niet uit? Stel dan voor om samen met de verstrekker – het zorgkantoor – in gesprek te gaan.

Tot hoe lang duren bovenstaande ‘coronamaatregelen’?

De maatregelen gelden van maart tot en met mei, en zijn verlengd tot en met juni. Vanaf 1 juli is de mogelijkheid verlengd om extra kosten aan te vragen via het EKC-formulier. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor duurdere, vervangende zorg, of voor kosten die de dagbesteding moet maken om cliënten te beschermen tegen het coronavirus. Deze verlenging geldt automatisch tot en met 31 juli. Vanaf 1 augustus moet een nieuwe aanvraag worden gedaan voor EKC, dit kan tot en met december 2020.

Het formulier dat je nodig hebt kun je op de website van je zorgkantoor vinden. Of je belt even met je zorgkantoor. Dan sturen zij het naar je op.

Ik doe mijn administratie in het PGB Portaal (PGB2.0), is daar iets veranderd met de coronacrisis?

In het portaal zelf is niets veranderd, maar er is een apart proces om zorgverleners met corona(klachten) ziek te melden. Meld zorgverleners met een arbeidsovereenkomst die niet komen werken vanwege corona(maatregelen) ziek bij de SVB. Zij krijgen dan gewoon betaald. Ook moeten budgethouders bijhouden welke zorg niet geleverd is. Dit kan niet in het PGB Portaal, maar moet met een apart formulier. Lees het nieuwsbericht ‘Niet-geleverde zorg bijhouden’. Of ga direct naar de contactpagina van de SVB: PGB Contact.

Mijn dagbesteding is nog niet (volledig) open, wat kan ik doen?

De dagbesteding moet inmiddels open zijn. Als dat niet zo is en heb je daardoor problemen, dan kun je contact opnemen met Per Saldo.

De kosten van de dagbesteding zijn verhoogd door corona. Wat kan ik doen?

Als de dagbesteding minder budgethouders tegelijk kan ontvangen omdat 1,5 meter afstand gehouden moet worden, kan de dagbesteding het uurtarief ophogen. Je krijgt deze verhoging van het uurtarief vergoed via het EKC-formulier. Meer informatie in de handreiking Dagbesteding Gehandicaptenzorg. Lees ook het nieuwsbericht van 14 juli 2020.

Kunnen budgethouders vervoerders doorbetalen als zij hun diensten niet hebben geleverd, bijvoorbeeld naar de dagbesteding

Ja, dat kan tot en met 31 juli als je als budgethouder een contract met je vervoerder hebt. Je kunt de vervoerder dan doorbetalen voor ‘niet-geleverde zorg’. Je moet deze kosten bijhouden in de registratie voor niet-geleverde zorg. Noteer de kosten op het registratieformulier. Lees ook het nieuwsbericht ‘Niet-geleverde zorg bijhouden’.

Hoe declareer ik extra kosten?

Kijk voor deze en meer vragen op de website van de SVB.

Ik ben een zorgprofessional werkzaam voor een pgb-houder. Kom ik ook in aanmerking voor de bonus?

Nee, in de huidige regeling komt een pgb-zorgverlener nog niet in aanmerking voor de bonus. Zorgprofessionals werkzaam als pgb-zorgverlener (op grond van pgb) vormen een aparte categorie in de regeling. Als pgb-zorgverlener verricht je namelijk werkzaamheden in het kader van een zorgovereenkomst die is afgesloten tussen de pgb-zorgverlener en de budgethouder. De budgethouder is geen zorgaanbieder zoals deze is gedefinieerd in de subsidieregeling. Dat maakt dat aan een pgb-zorgverlener op dit moment nog geen bonus kan worden uitgekeerd. Voor de pgb-zorgverlener zal een aparte uitwerking van de subsidieregeling volgen, zodat ook deze de mogelijkheid heeft om in aanmerking te komen voor de bonus. Daarover zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.

Kom ik als zorgaanbieder in aanmerking voor de bonus?

Ja, als zorgaanbieder/zorginstelling met zorgverleners in dienst kom je in aanmerking voor de bonus van € 1.000 voor je medewerkers. Ook als je als zorgaanbieder/zorginstelling uit een pgb betaald wordt. Je kon de aanvraag voor de bonus nog doen tot en met 6 november 2020. Lees het bericht op de website van Per Saldo voor meer informatie.

Ik heb een aanvraag voor zorg ingediend bij het CIZ. Krijg ik in coronatijd een huisbezoek?

Nu de coronabesmettingen weer toenemen en er nieuwe maatregelen zijn afgekondigd, heeft het CIZ het beleid rondom huisbezoeken aangepast. Lees verder op de website van CIZ. Alleen als het gaat om urgente aanvragen waar het écht niet anders kan en er geen alternatieven mogelijk zijn, zoals videobellen wordt er vanaf begin november wel weer een huisbezoek afgelegd. Lees verder op de website van CIZ4.

 

Zvw (pgb van de zorgverzekeraar)

Mag mijn zorgverlener extra uren werken?

Dit mag helaas niet zomaar. Als je extra zorg nodig hebt, kun je een herindicatie aanvragen bij een wijkverpleegkundige. Verzekeraars en indicatiestellers hebben afspraken gemaakt over de manier waarop deze indicaties worden gesteld. Zie ook de richtlijnen voor indicatiestelling tijdens de coronacrisis, opgesteld door V&VN.

We proberen meer flexibiliteit in deze periode voor elkaar te krijgen bij de zorgverzekeraars. Hierover voeren we dagelijks gesprekken met de beleidsmakers. We adviseren je het nieuws hierover bij te houden op onze website.

Mijn zorgverlener kan als gevolg van het coronavirus niet komen werken, kan ik een nieuwe zorgverlener inzetten?

De zorg moet door blijven gaan. Als je als gevolg van het coronavirus zonder zorgverlener komt te zitten, neem dan direct contact op met jouw zorgverzekeraar. Je kunt dan samen met de zorgverzekeraar de mogelijkheden voor vervangende zorg bespreken.

Ik wil in verband met het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag ik mijn zorgverlener die hierdoor niet kan komen werken toch doorbetalen?

Per 1 juli 2020 kan dat niet meer en gelden de normale voorwaarden weer.

Mag ik mijn zorgverlener doorbetalen als hij corona heeft?

Nee, vanaf 1 juli gelden de normale voorwaarden weer. De zorgverlener krijgt niet meer uitbetaald voor niet-geleverde zorg.

Mijn zorgverlener heeft een arbeidsovereenkomst voor (maximaal) 3 dagen per week, en is inmiddels langer dan 6 weken ziek thuis vanwege corona. Hij/zij krijgt dus geen geld meer van de SVB. Wat nu?

Nee, per 1 juli gelden de normale voorwaarden weer. De zorgverlener krijgt niet meer uitbetaald voor niet-geleverde zorg.

Is er een formulier om niet-gewerkte uren op bij te houden?

Ja, voor de Zvw is dat dit formulier in Pdf, dit formulier in Excel en dit formulier in Word. Meer informatie op de website van Zorgverzekeraars Nederland. Dat is voor de eigen administratie. Stuur het formulier nog niet op. Ná de corona-maatregelen wordt gevraagd de gegevens op het formulier door te geven.

Kunnen budgethouders vervoerders doorbetalen bij niet-geleverde diensten?

Per 1 juli 2020 is dit niet meer mogelijk.

Door hogere kosten door corona kom ik in de problemen met mijn budget. Is daar een oplossing voor?

Als je – duurdere – vervangende zorg of extra zorg nodig hebt, is het van belang contact op te nemen met jouw zorgverzekeraar. De zorg moet kunnen doorgaan. Ons advies is de mogelijkheden met jouw zorgverzekeraar te bespreken. Wij proberen meer maatregelen voor elkaar te krijgen bij de zorgverzekeraars. Hierover voeren we dagelijks gesprekken met de beleidsmakers. We adviseren je het nieuws hierover bij te houden op onze website.

Ik ben zorgaanbieder en stuur facturen en/of declaraties voor niet-geleverde zorg. Het ministerie van VWS heeft budgethouders verzocht deze te betalen. Wat moet ik doen als een budgethouder toch niet betaalt?

Budgethouders kunnen tot 1 juli 2020 facturen en declaraties indienen zoals ze gewend zijn, ook als het om niet-geleverde zorg gaat. Van zorgaanbieders wordt gevraagd duidelijk op de facturen en declaraties te zetten of de zorg wel of niet geleverd is. Nú doorbetalen betekent dat zorgverleners ook na de coronacrisis weer zoveel mogelijk aan het werk kunnen.

Wil de budgethouder niet betalen omdat de zorg niet geleverd is, en dreigt de zorgverlener hierdoor in financiële problemen te komen? Ga in gesprek met de budgethouder en wijs erop dat het belangrijk is om door te betalen, zodat er nu en in de toekomst zorg beschikbaar is. Kom je er niet uit? Stel dan voor om samen met de verstrekker – de zorgverzekeraar – in gesprek te gaan.

Ik doe mijn administratie in het PGB Portaal (PGB2.0), is daar iets veranderd met de coronacrisis?

In het portaal zelf is niets veranderd, maar er is een apart proces om zorgverleners met corona(klachten) ziek te melden. Meld zorgverleners met een arbeidsovereenkomst die niet komen werken vanwege corona(maatregelen) ziek bij de SVB. Zij krijgen dan gewoon betaald. Ook moeten budgethouders bijhouden welke zorg niet geleverd is. Dit kan niet in het PGB Portaal, maar moet met een apart formulier. Lees het nieuwsbericht ‘Niet-geleverde zorg bijhouden’. Of ga direct naar de contactpagina van de SVB: PGB Contact.

Hoe declareer ik extra kosten?

Neem daarover contact op met je zorgverzekeraar.

Ik ben een zorgprofessional werkzaam voor een pgb-houder. Kom ik ook in aanmerking voor de bonus?

Nee, in de huidige regeling komt een pgb-zorgverlener nog niet in aanmerking voor de bonus. Zorgprofessionals werkzaam als pgb-zorgverlener (op grond van pgb) vormen een aparte categorie in de regeling. Als pgb-zorgverlener verricht je namelijk werkzaamheden in het kader van een zorgovereenkomst die is afgesloten tussen de pgb-zorgverlener en de budgethouder. De budgethouder is geen zorgaanbieder zoals deze is gedefinieerd in de subsidieregeling. Dat maakt dat aan een pgb-zorgverlener op dit moment nog geen bonus kan worden uitgekeerd. Voor de pgb-zorgverlener zal een aparte uitwerking van de subsidieregeling volgen, zodat ook deze de mogelijkheid heeft om in aanmerking te komen voor de bonus. Daarover zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.

Kom ik als zorgaanbieder in aanmerking voor de bonus?

Ja, als zorgaanbieder/zorginstelling met zorgverleners in dienst kom je in aanmerking voor de bonus van € 1.000 voor je medewerkers. Ook als je als zorgaanbieder/zorginstelling uit een pgb betaald wordt. Je kon de aanvraag voor de bonus nog doen tot en met 6 november 2020. Lees het bericht op de website van Per Saldo voor meer informatie.

Ouder- en wooninitiatieven

Hoe kan ik in coronatijd verantwoord op bezoek bij mijn kind in een ouder-/wooninitiatief?5

10 organisaties, waaronder Per Saldo, hebben hiervoor samen een handreiking gemaakt: ‘Bezoek en logeren in de gehandicaptenzorg’. Deze sluit aan bij de tijdelijke wet maatregelen covid-19, waarin het recht op bezoek is vastgelegd. In de handreiking is een nuancering aangebracht op hoe we willen omgaan met bezoek bij een (verdenking van een) besmetting. Met verwijzingen naar de meest recente richtlijnen. De handreiking kun je na de handige websites downloaden.

Mijn ouder-/wooninitiatief zit in financiële nood. Hoe kan ik ze helpen?

Je ouder-/wooninitiatief kan contact opnemen met het zorgkantoor om voor de regeling in aanmerking te komen. Vraag aan je ouder-/wooninitiatief wat jij kan doen om ze te helpen.

Mijn ouder-/wooninitiatief zit in financiële nood. Ben ik verplicht om via de EKC-regeling te helpen?

Je ouder-/wooninitiatief kan je niet verplichten om te helpen. Maar het is ook in jouw belang dat de zorg kan blijven doorgaan.

Mag een deel van mijn pgb (tijdelijk) worden ingezet voor het betalen van de huur?

Nee, je pgb mag ook nu niet worden gebruikt voor het betalen van de huur. Het pgb is namelijk alleen bedoeld voor je zorg en/of ondersteuning. Je ouder-/wooninitiatief kan wel afspraken maken met de verhuurder.

Hoe kan mijn ouder-/wooninitiatief financiële nood op tijd voorkomen?

Je kunt je als ouder-/wooninitiatief pas melden bij het zorgkantoor als je ook andere stappen hebt ondernomen om financiële nood te voorkomen. Je kunt hierbij denken aan het vragen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst en/of het pensioenfonds, in gesprek gaan met je bank om uitstel van je betalingen (bv. aflossingen, rente) aan te vragen en afspraken met de verhuurder.

Kun je hiermee de financiële problemen toch niet voorkomen?

Meld je dan bij het zorgkantoor. Op basis van de financiële gegevens van je ouder-/wooninitiatief kun je samen met het zorgkantoor afspraken maken om de zorg aan de bewoners door te kunnen laten gaan.

Wat wordt bedoeld met financiële nood?

Je bent als ouder-/wooninitiatief in financiële nood als:
(1) Je uitstel van betaling hebt aangevraagd (die mogelijk is toegekend) vanwege betalingsproblemen. Het moet in ieder geval gaan om financiële nood door de coronacrisis.
(2) Uitstel van betalingen je nog geen ruimte biedt om aan je financiële verplichtingen te kunnen voldoen, waardoor de zorg en/of ondersteuning voor je bewoners niet meer door kan gaan.
Alle zorgkantoren werken met deze regels.

Wanneer komt mijn ouder-/wooninitiatief in aanmerking voor de tegemoetkoming?

Je kunt zelf de beoordeling maken of je voor tegemoetkoming in aanmerking komt. De zorgkantoren hebben de volgende punten benoemd:
1. De woningen/kamers zijn leeg komen te staan tijdens de coronaperiode (1 maart 2020 – 1 september 2020) door het overlijden van 1 of meerdere bewoners.
2. De lege kamer/woning kon tijdens deze periode niet worden opgelost door de komst van nieuwe bewoners.
3. Het ouder-/wooninitiatief moet kunnen laten zien wat er al is gedaan om financiële nood te voorkomen.
4. Het ouder-/wooninitiatief moet een financieel overzicht aanleveren waaruit blijkt welk financieel tekort voortkomt uit het overlijden van de bewoner(s):
a. Liquide middelen (saldo bankrekening(en)).
b. Verwachte inkomsten komende periode (bv. inschatting tot eind 2020).
c. Verwachte uitgaven komende periode, uitgesplitst in:

  • i. vaste lasten (bv. huur/aflossing, rente, belastingen, salarissen);
  • ii. variabele lasten.

d. Aangeven wat het financiële tekort is dat uit bovenstaande gegevens volgt.
e. Het financieel tekort dat voortkomt uit het overlijden van bewoners(s) uitsplitsen in:

  • i. zorgkosten;
  • ii. huurkosten.

Je kunt gebruik maken van een formulier dat hiervoor is gemaakt. Vraag dit op bij het zorgkantoor. Kun je de informatie op een andere manier geven? Dan is dit ook mogelijk.

Kan ik de tegemoetkoming van het zorgkantoor krijgen zonder dat mijn bewoners hier last van hebben?

Het zorgkantoor kan een ouder-/wooninitiatief niet ondersteunen zonder de hulp van een budgethouder. De ondersteuning verloopt via het pgb en bij voorkeur het pgb van één bewoner. Neem daarom eerst contact op met het zorgkantoor over wat je moet doen. Daarna kun je jouw bewoners informeren over de situatie en de oplossing. Je moet de financiële nood onderbouwen. Daarna kan het zorgkantoor de hoogte van de financiële ondersteuning bepalen en via het pgb van je bewoner(s) toekennen.

Waarom ontvangen zorg in natura-initiatieven een andere compensatie dan pgb-gefinancierde initiatieven?

Zorg in natura-initiatieven ontvangen een andere vergoeding voor hun verlies aan inkomsten dan pgb-gefinancierde initiatieven. Deze vergoeding is gebaseerd op de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een pgb-initiatief valt niet onder deze beleidsregel van de NZa en daarom gaat de vergoeding op een andere manier. Bij de pgb-initiatieven kan de niet geleverde zorg van bewoners die tijdelijk elders verblijven volledig uit het pgb van deze bewoners worden betaald.

Mogen wooninitiatieven ook dagbesteding in onderaannemerschap doorbetalen als deze dagbesteding is gesloten in verband met het coronavirus?

De dagbesteding gesloten vanwege het coronavirus moest doorbetaald worden. De voorwaarde hierbij was dat de budgethouder en de zorgaanbieder bijhielden welke zorg niet was geleverd, maar wel werd betaald. Dit was mogelijk tot en met 31 juli. Lees dit nieuwsbericht. Extra Kosten in verband met corona voor de extra of vervangende zorg kun je nog altijd aanvragen bij het zorgkantoor (Wlz). Voor Wmo, Jeugdwet en Zvw: bel je gemeente of zorgverzekeraar.

Hoe kunnen collectieve uren niet-geleverde zorg van ouder-/wooninitiatieven aangeleverd/bijgehouden worden?

Voor collectieve uren geldt dezelfde regeling als voor individuele uren. Niet-geleverde zorg voor collectieve uren moeten bijgehouden worden op het formulier niet-geleverde zorg. Lees daarvoor dit nieuwbericht. Je mag de zorg die niet geleverd is tot en met 31 juli 2020 doorbetalen. Lees dit nieuwsbericht. Wil je hierover meer informatie, neem dan contact op met de SVB.

Bij Fokus wordt gewerkt met verschillende hulpen, waardoor bewoners bang zijn voor een verhoogde kans op besmetting. Kunnen mensen die in een Fokuswoning wonen en tijdelijk iemand in huis hebben genomen voor 1 op 1 zorg, hiervoor tijdelijk een pgb krijgen?

We hebben op deze vraag nog geen antwoord gekregen van het ministerie van VWS. Mocht je hier vragen over hebben, bel dan even met onze Advieslijn.

Komen onze zorgaanbieders ook in aanmerking voor de bonus?

Ja, als zorgaanbieder/zorginstelling met zorgverleners in dienst kom je in aanmerking voor de bonus van € 1.000 voor je medewerkers. Ook als je als zorgaanbieder/zorginstelling uit een pgb betaald wordt. Je kon de aanvraag voor de bonus nog doen tot en met 6 november 2020. Lees het bericht op de website van Per Saldo voor meer informatie.

Omgaan met corona

Wat is corona?

De symptomen van het coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken er amper iets van de merken. Anderen worden ernstig ziek. De incubatietijd, de tijd tussen besmetting en de ziekte, is een week. Het belangrijkste advies: blijf thuis bij de volgende klachten. Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts.

Hoe kan ik besmetting voorkomen?

Als je schreeuwt, niest of hoest, komen er behalve lucht ook heel veel druppeltjes uit je longen, keel of neusholte. Het nieuwe coronavirus verspreidt zich via deze druppels. Als andere mensen die druppels inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.

Hoe kan ik besmetting van mijn zorgverlener voorkomen6

Als budgethouder ben je werkgever/opdrachtgever en sta je in voor de veiligheid van jouw zorgverleners.

 • Hebben jij en jouw zorgverlener geen verschijnselen van corona (hoesten bijvoorbeeld), dan kan de zorgverlener blijven komen, mits daarbij de afstand van 1,5 meter in acht genomen kan worden. Het RIVM adviseert niet meer dan 3 bezoekers te ontvangen.
 • Als jij en/of je zorgverlener verschijnselen hebben van corona dan kan het nodig zijn beschermende materialen te gebruiken (PBM’s) zoals: handschoenen, schoenbeschermers, halter- of doucheschort, schort lange mouwen, een pak met capuchon, veiligheidsbril, mondneusmasker.
 • Lees hier meer7 over preventief gebruik van mondneusmaskers door zorgmedewerkers in de langdurige zorg.
 • De V&VN heeft voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten een handreiking opgesteld over wat te doen als zij besmettingsgevaar ervaren. Met aanwijzingen voor in de praktijk.
 • Lees meer over PBM voor mantelzorgers en pgb-zorgverleners (rijksoverheid)
 • Voor meer informatie kijk je op de website van de rijksoverheid.
 • Lees verder onder vraag: ik ben budgethouder, wordt getest op corona.

Ik heb ziekteverschijnselen, wat moet ik doen?

Corona is een meldingsplichtige ziekte A, dat betekent dat je verplicht bent jouw klachten vast te stellen en hier melding van te maken. Je meldt je verschijnselen wanneer er sprake is van:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Meer dan 38 graden koorts. Of koortsig gevoel bij ouderen boven de 70 jaar
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

In dat geval:

 • neem je contact op met jouw huisarts;
 • woon je in een groep, dan laat je het de huisarts weten als er meer kwetsbare bewoners/bewoners met ademhalingsondersteuning zorg ontvangen in jouw woning;
 • geef aan welke (intensieve) zorg of ondersteuning je nodig hebt;
 • geef aan of je een medische indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie hebt, om aan te geven dat je tot de risicogroep behoort;
 • mocht het mogelijk zijn, zoek alvast contact met je eigen netwerk of zij je extra kunnen ondersteunen.

Wanneer kan ik of mijn zorgverlener worden getest op corona?

Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met milde klachten zich laten testen Het landelijk nummer voor een testafspraak is 0800-1202. Lees meer. Je kunt ook online een afspraak maken. Lees meer over waar je je kunt laten testen.

Vanaf 18 mei 2020 kunnen zorgverleners die aan kwetsbare mensen thuis zorg verlenen worden getest op corona. Het gaat om:
– mantelzorgers;
– vrijwilligers in palliatieve zorg;
– pgb-gefinancierde (in)formele zorgverleners niet in dienst van of in opdracht werkend voor
een zorginstelling of -aanbieder.
Lees hierover meer op de website van de rijksoverheid.

Voor testen van jezelf als budgethouder: heb je klachten dan kun je je laten testen. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Lees hierover ook op de website van de rijksoverheid.

Ik ben budgethouder en wordt getest op corona, ik blijf thuis, waar moet ik rekening mee houden? Kan ik beschermingsmiddelen krijgen?

 • Als je klachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus kun je gratis beschermende materialen via je huisarts of de GGD-arts krijgen voor jouzelf en en voor je zorgverleners. Als de test positief is, krijg je meer beschermende materialen. Ook dit is gratis. Zie ook de richtlijnen beschermende materialen van de overheid.
 • Ook medische mondneusmaskers mogen door iedereen gebruikt worden, maar deze kunnen niet uit het pgb worden vergoed. Lees hierover meer in dit nieuwsbericht. In dit schema vind je een overzicht van welk masker in welke situatie nodig is.
 • Lees meer over de actuele stand van zaken rondom PBM het nieuwsbericht van 20 mei 2020.
 • Lees meer over PBM voor mantelzorgers en pgb-zorgverleners (richtlijn rijksoverheid).
 • Jouw zorgverleners kunnen deze beschermingsmiddelen gebruiken, totdat de testuitslag bekend is. Blijk je geen corona te hebben, dan zijn de beschermingsmiddelen niet meer nodig. Heb je wél corona, dan krijg je van de apotheek een uitgebreider pakket beschermingsmiddelen voor jouw zorgverleners.
  Kijk voor meer informatie over het gebruik en de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen op de website van het RIVM: veelgestelde vragen over beschermingsmiddelen in de zorg buiten het ziekenhuis.
 • Het RIVM heeft instructievideo’s gemaakt over het gebruik van mondmaskers en handschoenen: Instructievideo gebruik mondmaskers, Instructievideo gebruik handschoenen.
 • Je kunt met je zorgverleners bespreken hoe de hoogstnoodzakelijke zorg in zo min mogelijk contactmomenten kan plaatsvinden.
  Onder hoogstnoodzakelijke zorg wordt verstaan: verpleegkundige handelingen en handelingen rondom ademhalingsondersteuning, helpen bij voeding- en vochtinname, toiletgang en minimale persoonlijke verzorging. Het is bijvoorbeeld onveilig om als verzorgende langdurig in een afgesloten doucheruimte te bevinden met iemand die corona besmet is.
 • Je houdt je koorts bij en je informeer bij verergering van klachten je huisarts.
 • Je ventileert de ruimte waarin je verblijft optimaal.
 • Je zorgt voor goede hygiëne van jezelf en jouw leefomgeving. Lees hiervoor de hygiëneadviezen voor de thuiszorg.van het RIVM.
 • Je zorgt ervoor dat je zorgverleners hun beschermende materialen in een speciaal daarvoor bestemde afvalbak kunnen deponeren.
 • Lees ook de richtlijnen van het RIVM voor medewerkers in de thuiszorg.

Er geldt een dringend advies om mondkapjes te dragen. Voor wie worden uitzonderingen gemaakt?8

Dit geldt voor mensen:

 • die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten en die daarvan ernstig ontregeld raken;
 • die iemand spreken of assisteren die vanwege een auditieve beperking moeten kunnen liplezen of vanwege een verstandelijke of communicatieve beperking afhankelijk is van non-verbale visuele signalen.
 • die begeleider zijn van mensen met een beperking als de persoon met de beperking door de interactie/begeleiding door iemand met een mondkapje ernstig ontregeld raakt.

Er is geen schriftelijk bewijs nodig om aan te tonen dat je tot deze uitzonderingen behoort. Mondelinge toelichting is voldoende. Als dit niet lukt of je wilt discussie voorkomen, neem dan een kaartje met korte toelichting mee om dit in voorkomende gevallen te kunnen laten lezen. Lees meer.

Kan mijn zorgverlener zich laten testen op besmetting door corona?

Zorgverleners met klachten die op corona kunnen duiden (hoesten, niezen, koorts, kortademigheid), kunnen zich laten testen bij de GGD. Zie ook de richtlijnen voor het testen van pgb-zorgverleners. Ook van VGN is een overzicht van richtlijnen voor PBM en testen voor zorgverleners.

Vanaf 21 september 2020 geldt een tijdelijke voorrangsregeling voor zorgverleners die zich willen latent testen. Ook zzp’ers, uitzendkrachten en medewerkers die uit een pgb betaald worden komen in aanmerking. Zorgverleners die onbetaalde/informele zorg verlenen komen niet in aanmerking voor deze voorrangsregeling. Kijk op deze website van de overheid voor meer informatie hierover.

Ik moet in quarantaine, wat moet ik doen?9

Als je (vermoedelijk) besmet bent met het coronavirus, kan het 2 tot 10 dagen duren voordat je klachten krijgt, zoals hoesten of benauwdheid. Je kunt het coronavirus dus ook verspreiden zonder dat je klachten hebt. Om verdere verspreiding te voorkomen blijf je in sommige situaties thuis en ontvang je geen bezoek.

Ik heb corona, wanneer ben ik weer beter?

Je bent genezen als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten meer hebt gehad. Dan kun je anderen niet meer besmetten. Je draagt het virus niet meer bij je. Bij twijfel: raadpleeg de huisarts.

Het feit dat je genezen bent, betekent niet dat de richtlijnen van de overheid en RIVM niet meer voor jou gelden, zoals de 1,5 meter afstand bewaren met anderen. Houd je dus ook dan aan de geldende regels.

Als er digitale corona-oplossingen komen, zijn deze toegankelijk voor iedereen?

De minister zegt dat hij informatieveiligheid, privacy, grondrechten en nationale veiligheid uiterst belangrijk vindt. ‘Ik zorg voor voldoende checks op dit proces. Want snelheid en zorgvuldigheid moeten blijven samengaan.’ Lees hierover meer op de website van Ieder(in).

Wordt er bij de inrichting van de zogenaamde ‘anderhalvemetersamenleving’ rekening gehouden met mensen met een beperking?

Er is een landelijke covid-19-strategie voor mensen met een beperking of chronische ziekte opgesteld. Hier is ook door Per Saldo aan meegewerkt. Deze strategie vormt een belangrijke leidraad voor hoe mensen met een beperking uit de crisis komen en wat voor hen nodig is bij de inrichting van de’ anderhalvemetersamenleving’. De stem van mensen met een beperking of chronische ziekte mag vanaf nu niet meer ontbreken. Lees hier meer over op de website van Ieder(in).

Krijgen mensen met een beperking voorrang zodra er een vaccin is ontwikkeld? Wordt er rekening gehouden met mensen die vanwege onderliggende ziekten niet in aanmerking komen voor vaccinatie?10

We willen dat een coronavaccin op dezelfde manier beschikbaar komt als de griepprik. De griepprik wordt aangeboden aan ouderen en mensen met een verhoogd gezondheidsrisico. Dit zou ook moeten gelden voor een coronavaccin. Daarnaast willen we dat ook mantelzorgers en naasten voorrang krijgen bij vaccineren tegen corona. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Er zijn mensen die geen vaccinatie verdragen. Ook hierop wijzen wij de overheid, met het verzoek deze mensen een alternatief te bieden. Behoor je tot deze doelgroep, meld je bij ons. Dan geven wij de behoefte hieraan door aan de overheid.

De behandeling die ik nodig heb wordt uitgesteld, wat kan ik doen?11

Er zijn de volgende mogelijkheden:

 • Je wacht totdat je hulpverlener je kan helpen
 • Je overlegt met de hulpverlener waar je eventueel sneller geholpen kan worden.
 • Je neemt contact op met je zorgverzekeraar en stelt de vraag: waar kan ik het snelst geholpen worden?
 • Of, waar het kan, zal hulp via telefoon of computer geboden worden (digitale zorg).

Meer uitleg hierover staat in de nieuwe informatiekaart van de Patiëntenfederatie. Lees verder.

Handige websites

Adressen

Informatie over corona

Informatie allerlei

Media

 • Telegraaf, Fenna Corstanje met visuele beperking vertelt over haar lastige leven nu, waarin er vaak te weinig begrip en hulp is.
 • NPO1, coronamaatregelen houden te weinig rekening met mensen met beperking met Rivke van der Lugt
 • Trouw, gehandicapte kinderen in de knel door corona
 • Nieuwsuur, Kamer heeft twijfels over versoepeling
 • Nieuwsuur, ‘Als blinde op anderhalve meter in de bus, hoe doe je dat?’
 • De Gelderlander, interview Dick Cochius, ‘Corona werpt mensen met beperking weer terug’
 • Trouw, kwetsbare mensen zeggen thuiszorg af uit angst
 • Via LinkedIn, Noordhollands Dagblad, interview met Rivka Smit, ‘Door dat rotvirus ben ik terug bij af’
 • NOS, acute geldproblemen bij kleine woonzorginstellingen door corona
 • NRC Next, ingezonden brief Nelleke Cools, moeder zoon met beperking
 • STER zend commercial uit over mensen met verstandelijke beperking (VGN)
 • NPO 1, Feiten en fabels over het coronavirus, met antwoorden op vragen.
 • NPOstart, NPO1, Op 1, 21 april 2020, Rick Brink en Dick Cochius pleiten voor beschermingsmiddelen voor de verplegers van mensen met een beperking. Fragment terug te kijken op NPOstart.
 • Trouw, wie zelf hulp inkoopt in de penarie.
 • Tv-uitzending: van de Monitor ‘Overleeft mijn kind corona?’ over kinderen met ernstig meervoudige beperkingen.
 • You Tube en YouTube: Hoe zit het met mensen die tot een risicogroep behoren en niet naar buiten kunnen terwijl de rest van de maatschappij weer opstart? Wordt daar wel over nagedacht en praten deze mensen zelf wel mee? ⁦Filmpjes van IederIn.
 • YouTube, vlogserie (Jan) Troost & (Mari) Sanders. Waarin zij het hebben over mensen met een beperking vanuit hun eigen observaties in het corona tijdperk en daarna. Jan Troost is rolstoelgebruiker en al 41 jaar betrokken bij de emancipatiebeweging van mensen met een beperking. Mari Sanders is filmmaker en is rolstoelgebruiker.

Ondersteuning

Pgb

 • Per Saldo, nieuws over corona en pgb
 • SVB, met informatie voor budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners

Wet- en regelgeving

Zorgverleners vinden

Mogelijke manieren, zijn:

 • In je directe omgeving, zoals buurtinitiatieven. Dit kan bijvoorbeeld via Facebook of de app Nextdoor voor buurtgenoten. Er is ook een speciale website om mensen die hulp nodig hebben en mensen die willen helpen bij elkaar te brengen.
 • Plaatselijke of regionale instellingen.
 • Clientondersteuning, voor iemand die met je meedenkt
 • Het Rode Kruis heeft de actie Ready2Help. Bel 070 – 445 58 88 als je hulp nodig hebt. Je kunt hier ook terecht voor advies of een luisterend oor.

Handreiking Bezoek en logeren 28 oktober 2020

Slim lijstje om uit te printen

Slim Lijstje Pgb en corona

 1. Op deze manier herkenbaar ↩︎
 2. Onlangs toegevoegd ↩︎
 3. Onlangs toegevoegd ↩︎
 4. Onlangs toegevoegd ↩︎
 5. Onlangs toegevoegd ↩︎
 6. Onlangs toegevoegd als 3e opsomming ↩︎
 7. Onlangs toegevoegd ↩︎
 8. Onlangs toegevoegd ↩︎
 9. Onlangs toegevoegd ↩︎
 10. Onlangs toegevoegd ↩︎
 11. Onlangs toegevoegd ↩︎