In het familiegroepsplan kunnen ouders of vertegenwoordigers zelf aangeven hoe ze de opvoed- en opgroeisituatie voor hun kind(eren) willen verbeteren. Wat kunnen zij zelf doen? Wat kunnen zij met behulp van mensen uit hun omgeving doen? Welke hulp en ondersteuning denken zij daarbij nodig te hebben? En welke doelen wilt u hiermee bereiken?

Een familiegroepsplan is vormvrij, maar om u op weg te helpen vindt u in dit overzicht een voorbeeldformulier. U kunt het formulier naar eigen inzicht aanpassen.

Waarom is een familiegroepsplan nodig?

Met dit plan legt u de volledige hulpvraag van uw kind schriftelijk vast. Hiermee kunt u zo nodig snel informatie geven als erom wordt gevraagd. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor ondersteuning of zorg, bij een bezwaarprocedure of bij een herindicatie. Met het familiegroepsplan voert u uw eigen regie en houdt u grip op de zorgvraag.

Wat is het advies van Per Saldo?

Per Saldo raadt u aan een plan te maken. U beschrijft welke keuzes u wilt maken, voor welke zorgverleners u kiest, waarom u bepaalde zorg of ondersteuning voor een (on)bepaalde tijd wilt inzetten en welk doel u ermee wilt bereiken. Door hier van tevoren goed over na te denken en dit op te schrijven, heeft u houvast en kunt u laten zien waar u hulp bij nodig heeft.

Invulinstructie

Hoe een familiegroepsplan eruitziet is niet aan regels gebonden, maar we geven u een aantal tips en een toelichting op de vragen.

10 tips vooraf

 1. Het hoeft geen uitgebreid verhaal te zijn, 1 of 2 pagina’s kan voldoende zijn. U mag dat zelf bepalen.
 2. Neem de tijd om na te denken over hoe het familiegroepsplan eruit moet komen te zien. U kunt uw plan altijd voorleggen aan Per Saldo.
 3. Bedenk wat u wilt bereiken en wat u daarvoor aan ondersteuning nodig heeft.
 4. Bedenk waar u naartoe wilt werken in de toekomst.
 5. Bedenk wat uw kind nog kan leren of proberen, wat u zou willen veranderen en welke zaken u (nu) niet wilt veranderen.
 6. Bedenk wat u zelf kunt doen, of wat u voor uw kind kunt doen, om de ontwikkeling naar meer zelfstandigheid zo groot mogelijk te maken.
 7. Onthoud dat het soms niet gaat het om ontwikkeling, maar om het voorkomen van achteruitgang of het zo goed mogelijk omgaan met achteruitgang.
 8. Voeg indien van toepassing medische informatie toe als bijlage aan het familiegroepsplan.
 9. Bij het in kaart brengen van de zorgvraag kunt u gebruik maken van het zorgmomentenoverzicht.
 10. Mist u tips, informatie of wilt u zeker zijn van uw zaak? Volg een cursus bij Per Saldo of neem contact op met de advieslijn van Per Saldo.

Toelichting bij de vragen in het familiegroepsplan

Vraag 1. Wie ben ik?
Hier kunt u een omschrijving geven van de gezinssituatie en het leven van uw kind. U kunt hierbij denken aan de volgende vragen.

 • Wat is de gezinssamenstelling?
 • Hoe ziet het sociaal netwerk eruit?
 • Zijn er nog andere mensen binnen het gezin met hulp of ondersteuning?
 • Wat zijn de beperkingen van de uw kind en eventueel van andere gezinsleden?
 • Volgt uw kind (een vorm van) onderwijs en op welke manier?

Vraag 2. Wat wil ik in mijn leven?
Bedenk hoe u wilt dat het leven van uw kind eruit ziet, nu en in de toekomst. Wat is voor hem of haar belangrijk? U kunt hierbij denken aan de volgende vragen.

 • Wat zijn de talenten, kwaliteiten en vaardigheden?
 • Wat vindt hij/zij leuk en niet leuk?
 • Wat maakt hem/haar blij of verdrietig?
 • Wat vindt hij/zij belangrijk in zijn of haar leven? (bijvoorbeeld lichamelijke gezondheid, school, dagbesteding, vrije tijd, sociale contacten, psychische of emotionele gezondheid, leren en ontwikkelen of wonen).

Vraag 3. Wat kan ik zelf oplossen?
Wat kunt u zelf, of met behulp van anderen, doen om de hulpvraag van uw kind op te lossen? Kunt u uw sociale netwerk (partner, familie, vrienden, buren) hierbij betrekken? Zo ja, wat doen zij dan? Geef een omschrijving van de hulp die u al krijgt van hen. Als u al gebruik maakt van een algemene voorziening zoals het buurthuis of vrijwilligers kunt u dat hier ook benoemen.

Vraag 4. Waarbij heb ik zorg of ondersteuning nodig en wanneer?
Bij deze vraag geeft u aan welke hulp u en/of uw kind nodig heeft, en wanneer u deze ondersteuning nodig heeft. U kunt hierbij denken aan de volgende voorbeelden:

 • Hulp bij het indelen van de dag.
 • Fysieke ondersteuning tijdens activiteiten die uw kind dagelijks onderneemt.
 • Ondersteuning bij het opvoeden.
 • Begeleiding bij het regelen van allerhande zaken die u in het dagelijks leven tegenkomt.

Vraag 5. Wat is nodig op het gebied van onderwijs?
Geef aan wat nodig is voor onderwijs, indien dit van toepassing is.

 • Wordt er onderwijs door gevolgd?
 • Gaat het om onderwijs op school en/of om onderwijs thuis?
 • Is er behoefte aan speciaal onderwijs?
 • Welke extra zorg of ondersteuning is nodig tijdens onderwijs?

Vraag 6. Wat verwacht ik van de zorg of ondersteuning?
Geef een omschrijving van de hulp zoals die volgens u het beste bij u en uw gezin past. U kunt hierbij denken aan de volgende voorbeelden:

 • De zorgverlener moet passen bij ons gezinsleven, aansluiten bij onze culturele of religieuze opvattingen of persoonlijke voorkeuren.
 • Ik wil een ondersteuner die zich voor langere tijd aan ons verbindt.
 • Ik heb iemand nodig die flexibel is in werktijden, en die ik altijd kan bereiken.
 • Ik heb een zorgverlener nodig die ook ’s nachts kan ondersteunen.

Vraag 7. Welke doelen wil ik behalen met deze zorg of ondersteuning?
Omschrijf wat u wilt bereiken met de hulp die u aanvraagt. U kunt daarbij de volgende vragen beantwoorden.

 • Zijn er naast korte termijn-doelen ook lange termijn-doelen?
 • Gaat het om vooruitgang, of om het voorkomen van achteruitgang of om het bereiken van rust of stabiliteit?
 • Valt in te schatten wanneer de doelen bereikt zijn? Als dit niet het geval is, kunt u dat ook opschrijven.

Vraag 8. Waarom wil ik zorg of ondersteuning inkopen met een persoonsgebonden budget?
In de Jeugdwet is het verplicht om aan te geven waarom Zorg in natura niet passend is, en waarom u kiest voor een persoonsgebonden budget. U kunt hierbij denken aan de volgende voorbeelden:

 • De zorg is vooraf niet goed in te plannen, en kan op onverwachte momenten nodig zijn.
 • De zorg moet op ongebruikelijke tijden geleverd worden, bijvoorbeeld in de nacht.
 • De zorg moet 24 uur per dag op afroep beschikbaar zijn.
 • De zorg moet op verschillende locaties worden geleverd.
 • Er is een vaste zorgverlener nodig, bijvoorbeeld een zorgverlener die bekend is met specifieke problematiek.

Downloads

Voorbeeldformulier familiegroepsplan (Word)

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 17 KB

Slim Lijstje: Familiegroepsplan (met formulier)

Contact

Heeft u vragen over het familiegroepsplan of wilt u dat een pgb-consulent uw familiegroepsplan bekijkt voor het geven van tips en advies? Neem dan contact op met Per Saldo.