Maak je geen bezwaar? Dan gaat de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor ervan uit dat je het eens bent met hun besluit.

Hoe je bezwaar moet maken, verschilt. Het hangt ervan af of het gaat om een aanvraag bij de gemeente, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Daarom hebben we dit Slimme Lijstje opgedeeld in 3 delen.

Tips bij bezwaar, klacht en beroep

 • Wil je bezwaar maken, een klacht of beroep indienen? Doe dat dan op tijd. Als je te laat bent, behandelt de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor je bezwaar niet. Ook de rechtbank doet niets met je beroep als je dat te laat indient.
 • Verstuur je je bezwaarschrift of beroepschrift met de post? Doe dat dan per aangetekende post. Daarmee kun je altijd bewijzen dat je het bezwaarschrift of beroepschrift hebt verstuurd, en wanneer je dat hebt gedaan.

1. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Heb je bij de gemeente een pgb aangevraagd via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Dan onderzoekt de gemeente je aanvraag en neemt er een besluit over. Dat besluit heet de toekenningsbeschikking. Daarin staat onder andere:

 • of je zorg krijgt;
 • hoeveel uren zorg je krijgt;
 • of je die zorg mag inkopen met een pgb.

Misschien wijst de gemeente je aanvraag af of krijg je volgens jou te weinig uren zorg. Of misschien krijg je alleen zorg in natura terwijl je graag een pgb wilt.

Je kunt dan binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken.

Als je bezwaar wilt maken, stuur je de gemeente een brief. Dat is het bezwaarschrift. Daarin leg je uit waarom je het niet eens bent met het besluit van de gemeente. Leg uit wat de gevolgen van dat besluit zijn voor jou, en vertel wat volgens jou een goede oplossing is.

De gemeente heeft 6 weken de tijd om je bezwaar te onderzoeken en een nieuw besluit te nemen: de ‘beslissing op bezwaar’. Daarbij zijn 2 uitkomsten mogelijk:

 1. Je bezwaar is gegrond: dat betekent dat je gelijk krijgt. De gemeente moet zich aan deze beslissing houden en jou het pgb geven dat je hebt aangevraagd.
 2. Je bezwaar is ongegrond: je krijgt géén gelijk. Je kunt nog wel via de rechtbank in beroep gaan tegen die beslissing.

Voor de leden van Per Saldo hebben we een apart Slim Lijstje waarin je meer leest over Bezwaar en beroep bij de gemeente.

2. Een klacht indienen tegen een besluit van de zorgverzekeraar

Heb je bij de zorgverzekeraar een pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw) aangevraagd? Dan onderzoekt de zorgverzekeraar je aanvraag en neemt er een besluit over. Dat besluit heet de toekenningsverklaring. Daarin staat onder andere:

 • of je zorg krijgt;
 • hoeveel uren zorg je krijgt;
 • of je die zorg mag inkopen met een pgb.

Misschien wijst de zorgverzekeraar je aanvraag af of krijg je volgens jou te weinig uren zorg. Of misschien krijg je alleen zorg in natura, terwijl je graag een pgb wilt.

Je kunt dan de zorgverzekeraar vragen opnieuw naar het besluit te kijken. Dat is een ‘verzoek tot heroverweging’. Je kunt zo’n verzoek tot 1 jaar na het besluit aanvragen.

Als je een verzoek tot heroverweging wilt aanvragen, stuur je de zorgverzekeraar een brief. Daarin leg je uit waarom je het niet eens bent met het besluit. Leg uit wat de gevolgen van dat besluit zijn voor jou, en vertel wat volgens jou een goede oplossing is.

De zorgverzekeraar heeft 4 weken om jouw verzoek te bekijken en een nieuw besluit te nemen. Vind je dat dat besluit niet klopt of reageert de zorgverzekeraar niet binnen 4 weken op je verzoek? Dan kun je een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Je kunt tot 1 jaar na het nieuwe besluit een klacht indienen.

Voor de leden van Per Saldo hebben we een apart Slim Lijstje waarin je meer leest over Verzoek tot heroverweging en klacht bij de zorgverzekeraar.

3. Bezwaar maken tegen een besluit van het zorgkantoor

Heb je bij het zorgkantoor een pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz) aangevraagd? Dan onderzoekt het zorgkantoor je aanvraag en neemt er een besluit over. Dat besluit heet de toekenningsbeschikking. Daarin staat onder andere:

 • of je een pgb krijgt;
 • hoe hoog je budget is;
 • informatie over je eigen bijdrage.

Misschien wijst het zorgkantoor je aanvraag af of wordt je zorgbeschrijving niet goedgekeurd. Je kunt dan binnen 6 weken na het besluit bezwaar maken.

Als je bezwaar wilt maken, stuur je het zorgkantoor een brief. Dat is het bezwaarschrift. Daarin leg je uit waarom je het niet eens bent met het besluit. Leg uit welke gevolgen dat besluit voor jou heeft, en vertel wat volgens jou een goede oplossing is.

Je hebt 6 weken om een bezwaarschrift in te dienen. Na die 6 weken krijgt het zorgkantoor 6 weken de tijd om je bezwaar te onderzoeken en een nieuw besluit te nemen: de ‘beslissing op bezwaar’. Daarbij zijn 2 uitkomsten mogelijk:

 1. Je bezwaar is gegrond: dat betekent dat je gelijk krijgt. Het zorgkantoor moet zich aan deze beslissing houden en jou het pgb geven dat je hebt aangevraagd.
 2. Je bezwaar is ongegrond: je krijgt géén gelijk. Dan kun je nog wel via de rechtbank in beroep gaan tegen die beslissing.

Voor de leden van Per Saldo hebben we een apart Slim Lijstje waarin je meer leest over Bezwaar en beroep bij het zorgkantoor.

Meer weten?

Je moet een bezwaarschrift, verzoek tot heroverweging of beroepschrift altijd juridisch onderbouwen: dat betekent dat je redenen geeft waarom je het niet met een besluit eens bent. Je kunt een advocaat vragen om je te helpen, maar dat is niet verplicht.

Ben je Pluslid? Dan kan Per Saldo je juridisch ondersteunen bij je bezwaar of beroep. Neem contact op met de Advieslijn om te kijken wat we voor je kunnen doen.