Adviesgesprek Pluslid

Heb je vragen over jouw persoonsgebonden budget (pgb) of wat daarmee te maken heeft? Dan kun je als Pluslid een afspraak maken voor een gratis persoonlijk adviesgesprek. Daarin bespreek je je vragen met een pgb-consulent.

Je kunt bijvoorbeeld een adviesgesprek aanvragen als:

  • het gaat over een onderwerp dat aan tafel makkelijker te bepreken is dan telefonisch of per e-mail;
  • je het prettiger vindt om een onderwerp in een vertrouwelijke sfeer met een pgb-consulent te bespreken;
  • je documenten wilt laten bekijken.

Plaats en kosten

  • Het gesprek is op ons kantoor in Utrecht. Het kan ook online, als jij dat wilt.
  • Voor een Pluslid is het adviesgesprek gratis.

Bel ons om een afspraak te maken voor een adviesgesprek.

Documenten beoordelen

Als Pluslid kun je gratis je documenten door ons laten beoordelen, zoals bijvoorbeeld een budgetplan of een zorgbeschrijving.

Je kunt deze documenten naar ons opsturen. De pgb-consulent bekijkt jouw tekst en doet voorstellen voor hoe het beter kan. Als het nodig is kun je de tekst nog een tweede keer laten bekijken.

Je kunt ook je aanvraag voor een herindicatie of je ingevulde budgetplan laten beoordelen door een pgb-consulent.

Ook gratis advies over je situatie? En hulp bij het beoordelen van documenten?