Voor wie?

Alleen Plusleden kunnen een adviesgesprek aanvragen. Je wilt bijvoorbeeld een adviesgesprek als:

  • het gaat over een onderwerp dat aan tafel makkelijker te bepreken is dan telefonisch of per e-mail;
  • je het plezieriger vindt om iets in het bijzijn van een pgb-consulent te bespreken;
  • je stukken wilt laten inzien.

Plaats en kosten

Contact

Bel of stuur een e-mail naar onze Advieslijn om een afspraak te maken: