De plek waar u zorgaanbieders vindt die u kunt inhuren. Instellingen en bureaus, groot, klein, particulier, gesubsidieerd. Zorgverleners, die als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) hun diensten aanbieden.

Voor budgethouders

De Per Saldo Hulpgids is een digitale gids alleen voor leden van Per Saldo. Wij werken hierin nauw samen met de website de Nationale Hulpgids, voorheen Zoekpgbzorg. De databases van beide websites zijn grotendeels gelijk. Verschil is dat:

  • u via de Per Saldo Hulpgids meer informatie krijgt over de zorgaanbieders
  • de Nationale Hulpgids u de mogelijkheid biedt om, tegen betaling, een zorgverlener op maat voor u te zoeken

Voor zorgaanbieders

Wilt u uw diensten breed kenbaar maken aan uw doelgroep? Ga naar de Per Saldo Hulpgids en plaats uw advertentie.

Eigen verantwoordelijkheid

Als zorgaanbieders vermeld staan in de Per Saldo Hulpgids is dat geen garantie voor kwaliteit. Per april 2011 is de informatie over zorgaanbieders uitgebreid. Enerzijds door aanvullende informatie van henzelf, anderzijds door de aanvulling van persoonlijke beoordelingen van ervaringsdeskundige. Dat zijn budgethouders die hun zorgverlener waarderen met een cijfer. Hierdoor kunt u beter beoordelen of de betreffende zorgaanbieder past bij de eisen die u stelt. Want de kwaliteit van uw zorg bepaalt u tenslotte zelf.

Oproep

Heeft u zelf ervaring met een zorgaanbieder in de Per Saldo Hulpgids, dan nodigen we u van harte uit uw waardering te geven. Hiermee helpt u andere budgethouders bij het vinden van een passende zorgverlener.

Disclaimer

Aan de samenstelling van de Per Saldo Hulpgids wordt continue met zorg gewerkt. Toch kan de redactie noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voortkomen. Constateert u fouten, geef die dan door aan info@persaldohulpgids.nl.