Juridische ondersteuning

Ben je het niet eens met een besluit over je persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kun je bezwaar maken tegen dit besluit of een klacht indienen. Kom je daar zelf niet uit dan kunnen wij je juridisch ondersteunen. Als Pluslid kun je een beroep doen op onze afdeling juridische zaken voor ondersteuning in juridische procedures.

Wanneer onze juridisch medewerkers oordelen dat een juridische procedure zinvol is, ondersteunt de afdeling jou bij bezwaarprocedures en klachtenprocedures.
Bij juridisch complexe of principiële vragen kan de afdeling juridische zaken, in overleg met jou, besluiten om het dossier door te sturen naar het advocatenkantoor waarmee we samenwerken. De advocaten nemen dan het bezwaar of de klacht van je over. Daaraan zijn voor jou geen extra kosten verbonden.

Wat valt er onder juridische ondersteuning?

  • Beoordeling van de haalbaarheid van je bezwaarprocedure met betrekking tot het pgb in de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet.
  • Ondersteuning bij het doorlopen van de bezwaarschriftprocedure.
  • Hulp bij het opstellen van een klacht voor de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) over het pgb in de Zorgverzekeringswet (Zvw).
  • Het onderzoeken van de haalbaarheid van een beroepsprocedure bij de rechtbank.

Let op: Ondersteuning in beroepsprocedures bij de rechtbank valt niet onder de juridische ondersteuning van het Pluslidmaatschap.

Erwin Boven

Erwin is competitief ingesteld en wil graag wedstrijdzeilen. De individuele begeleiding die hij daarvoor aanvraagt, wordt afgewezen. Als pluslid van onze vereniging besloot Erwin bij onze juridische afdeling aan te kloppen.

Lees verder

Kosten juridische ondersteuning

Als Pluslid kun je bij ons juridische ondersteuning krijgen.

  • Heb je in de eerste 3 maanden van je Pluslidmaatschap juridische ondersteuning van een advocaat nodig? Dan betaal je een urgentiebedrag van € 134.-. Dit bedrag is gelijk aan de laagste eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
  • Wanneer je binnen 1 kalenderjaar in bezwaar wilt gaan voor meerdere zaken (bijvoorbeeld voor 2 of meer budgethouders in je gezin), kun je voor meerdere zaken juridische ondersteuning krijgen van onze juridische afdeling. Als de juridische afdeling een tweede of derde zaak doorzet naar de advocaten, betaal je eenmalig je € 45 per zaak.

Voorwaarden om zaken in behandeling te nemen

  • We nemen je zaak alleen in behandeling als de bezwaartermijn nog niet is verlopen.
  • De stukken moeten minimaal 2 weken voor het aflopen van de bezwaartermijn bij ons binnen zijn. We hebben dan voldoende tijd om de stukken te beoordelen. Als het nodig is, kunnen we ze doorsturen naar het advocatenkantoor.
  • Je hebt zelf nog geen bezwaarschrift ingediend en er is geen andere advocaat of juridisch ondersteuner bij de zaak betrokken.

Wanneer is geen juridische ondersteuning mogelijk?

  • Bij civiele zaken of bij (arbeids)conflicten met de zorgverlener. Je kunt voor ondersteuning bij conflicten met je zorgverlener terecht bij de Rechtsbijstandverzekering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Beroep

We beoordelen in principe alleen de juridische haalbaarheid van je beroepszaak. Dat wil zeggen of het voor jou, alle omstandigheden in aanmerking genomen, zinvol is om in beroep te gaan. Dit betekent dat we in beginsel geen beroepszaken voor je afhandelen.

Meer informatie

Heb je vragen over bezwaar maken of een klacht indienen? Stuur een mail naar [email protected] met als onderwerp: Juridische vraag.

Bezwaar maken of klacht indienen