Met een pluslidmaatschap van Per Saldo kun je een beroep doen op de afdeling juridische zaken van Per Saldo voor ondersteuning in juridische procedures.

Wanneer de juridisch medewerkers van Per Saldo oordelen dat een juridische procedure zinvol is ondersteunt de afdeling jou bij bezwaarprocedures en klachtenprocedures. Bij juridisch complexe of principiële vragen kan de afdeling juridische zaken, in overleg met met jou, besluiten om het dossier door te sturen naar de advocaten van het advocatenkantoor waar Per Saldo mee samen werkt. De advocaten zullen vervolgens het bezwaar of de klacht van je overnemen en daaraan zijn voor jou geen extra kosten verbonden.

Wat valt er onder juridische ondersteuning?

 • Beoordeling van de haalbaarheid van je bezwaarprocedure met betrekking tot het pgb in de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet.
 • Ondersteuning bij het doorlopen van deze bezwaarschriftprocedure.
 • Hulp bij het opstellen van een klacht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) over het pgb in de Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • Het onderzoeken van de haalbaarheid van een beroepsprocedure bij de rechtbank.

Let op: Ondersteuning in beroepsprocedures bij de rechtbank valt niet onder het de juridische ondersteuning van het pluslidmaatschap.

Kosten juridische ondersteuning

Met een pluslidmaatschap van Per Saldo kun je juridische ondersteuning krijgen.

 • Heb je in de eerste 3 maanden van je pluslidmaatschap juridische ondersteuning van een advocaat nodig? Dan betaal je een urgentiebedrag van € 134.-. Dit bedrag is gelijk aan de laagste eigen bijdrage voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
 • Wanneer je binnen 1 kalenderjaar in bezwaar wilt gaan voor meerdere zaken (bijvoorbeeld wanneer voor 2 of meer budgethouders in uw gezin), kun je voor meerdere zaken juridische ondersteuning krijgen via de juridische afdeling van Per Saldo. Indien de juridische afdeling een tweede of derde zaak doorzet naar de advocaten, betaal eenmalig je € 45 per zaak.
 • Per Saldo voert de juridische ondersteuning zelf uit of schakelt advocaten in.

Voorwaarden voor het in behandeling nemen van zaken

 • Wij nemen je zaak alleen in behandeling als de bezwaartermijn nog niet is verlopen.
 • De stukken moeten minimaal 2 weken voor het aflopen van de bezwaartermijn bij ons binnen zijn, zodat er voldoende tijd is om de stukken te beoordelen en zo nodig door te sturen naar het advocatenkantoor.
 • Je hebt zelf nog geen bezwaarschrift ingediend en er is geen andere advocaat of juridisch ondersteuner bij de zaak betrokken.

Wanneer is geen juridische ondersteuning mogelijk?

 • Bij civiele zaken of bij (arbeids)conflicten met de zorgverlener. Je kunt voor ondersteuning bij conflicten met je zorgverlener terecht bij de Rechtsbijstandverzekering van de SVB.

Beroep

Per Saldo beoordeelt in principe alleen de juridische haalbaarheid van je beroepszaak; dat wil zeggen of het voor jou, alle omstandigheden in aanmerking genomen, zinvol is om in beroep te gaan. Dit betekent dat we in beginsel geen beroepszaken voor je afhandelen.

Meer informatie

Heb je vragen over bezwaar maken of een klacht indienen? Neem dan contact met ons op.

Bezwaar maken of klacht indienen

Samenvattingen van uitspraken door rechtbanken