Het stuk uit 2019 is geëvalueerd en hieruit is het advies gekomen om een nieuwe versie te ontwikkelen. De inhoud is niet veranderd. De teksten zijn herschreven en de toelichting op de 10 punten die je moet kennen en kunnen zit nu in één document, dat waren er twee.

Pgb-vaardigheden kader september 2021
Beeld door: www.rijksoverheid.nl

Bewust kiezen voor een pgb

Ontzettend belangrijke punten zijn:

  • dat je bewust en weloverwogen kiest voor de zorg die bij je past;
  • en dat je, voordat je kunt kiezen voor een pgb, je eerst goed moet weten wat er te kiezen is en wat een keus precies betekent.

Daarbij moet je je afvragen:

  • Overzie ik de situatie?
  • Kan ik de inzet van zorgverleners regelen en afspraken met hen maken?
  • Kan ik de pgb-administratie bijhouden?
  • Kan ik beoordelen of de geleverde zorg kwalitatief goed is?

Behalve dat dit kader voor joú een hulpmiddel is om te bepalen of een pgb bij je past, gebruiken de gemeente, het zorgkantoor en de zorgverzekeraar dit om te beoordelen of je geschikt bent om een pgb te krijgen.

Onze mening

We kunnen het niet genoeg benadrukken: wij vinden het ontzettend belangrijk dat je bewust en weloverwogen kiest voor de zorg die bij je past. Het mag geen keuze zijn uit nood, bijvoorbeeld omdat de betreffende zorg niet in zorg in natura beschikbaar is of omdat een aanbieder alleen maar werkt met het pgb.

Verder vinden we de 10 punten van het ministerie van VWS een goed hulpmiddel om inzicht te krijgen in wat er allemaal bij een pgb komt kijken.

Maar:

  • het is niet zo dat als je niet aan alle punten voldoet, een pgb voor jou niet mogelijk is;
  • je kunt er hulp bij krijgen van mensen uit je naaste omgeving of zelf vaardigheden aanleren;
  • wij kunnen je van informatie en advies voorzien en je kunt ook trainingen bij ons volgen.

Meer informatie

Download

In het pgb-vaardighedenkader van VWS staat uitleg bij elk van de 10 punten die je moet kennen en kunnen en vind je nog meer handige websites.