Hoe gelijk is gelijk in 2019?

Het VN-verdrag Handicap gaat over bestaande mensenrechten, zoals recht op gelijke behandeling, op eigen regie en participatie, op mobiliteit, op inclusief onderwijs. In het vorig jaar verschenen rapport staat dat de Nederlandse overheid wel stappen heeft gezet om een inclusieve maatschappij te bevorderen, maar dat de aanpassingen te langzaam gaan. Hoe gaat het nu, drie jaar na de start van de uitvoering, als je een beperking of chronische ziekte hebt?

Wij hebben ervaringsverhalen zoals die van Caroline nodig. Jouw verhaal! Waarom? Jij kunt zelf het beste aangeven in hoeverre je vindt dat je dezelfde behandeling krijgt als ieder ander. Daar heb je namelijk recht op – dat heeft de Nederlandse overheid met het tekenen van het verdrag in 2016 zélf erkend.

Bundelen ervaringen

De Verenigde Naties (VN) heeft aan Ieder(in), Landelijk Platform GGz, Per Saldo, LFB en Coalitie voor Inclusie (De Alliantie) gevraagd met echte ervaringen een eerlijk beeld van de Nederlandse praktijk te geven. Dat is voor de VN een goede basis om de juiste kritische vragen aan onze overheid te stellen. Zodat de overheid zich in zal spannen om, waar nodig, onze positie in de maatschappij te verbeteren.

De Alliantie bundelt alle ingestuurde verhalen met informatie uit onderzoeken, meldacties, artikelen, zwartboeken en de uitkomsten van verschillende focusgroepen. Je verhaal zal geanonimiseerd in deze schaduwrapportage voor de VN opgenomen worden, dus je privacy blijft gewaarborgd.