Hoe betaal je pgb zorgprofessionals die de Wzd moeten uitvoeren?

De Wet zorg en dwang gaat over onvrijwillige zorg bij mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening en een aantal verwante aandoeningen. Onvrijwillige zorg is zorg die iemand niet zelf kiest en vaak ook niet wil, maar die hij of zij wel nodig heeft. Dit kan voorkomen in ouder- en wooninitiatieven, maar ook op de dagbesteding en thuis. De Wzd geldt alleen voor professionals die zorg verlenen, en dus niet voor familie of andere informele zorgverleners.

Als je te maken krijgt met onvrijwillige zorg en de wet gaat uitvoeren, dan moet je een stappenplan volgen. Het stappenplan wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team. Het multidisciplinair team kan onvrijwillige zorg voorkomen, beoordelen en evalueren.

Knelpunt

We hebben er bij het ministerie van VWS op aangedrongen iets te doen aan de financiering van zorgprofessionals die het stappenplan moeten uitvoeren. Uit een pgb kan je deze zorg namelijk niet betalen. Het gaat dan onder meer om de professional die verantwoordelijk is voor de zorg (de zorgverantwoordelijke), een extern deskundige en een Wzd-functionaris.

Leren van voorbeelden

Significant Public voert nu in opdracht van het ministerie een onderzoek uit om dit knelpunt in beeld te brengen. Ze organiseren in november een aantal bijeenkomsten waarin zij met betrokkenen de benodigde stappen doorlopen aan de hand van zelf bedachte voorbeelden. Hiermee willen zij een beeld krijgen van de tijdsinzet van de professionals en dus de extra kosten die komen kijken bij het uitvoeren van het stappenplan.

Doe mee aan het onderzoek

Significant Public is op zoek naar 2 beroepsgroepen die te maken hebben met de uitvoering van de Wet zorg en dwang. Dit zijn professionals die verantwoordelijk zijn voor de zorg (de zorgverantwoordelijken) en Wzd-functionarissen. Ze werken in:

  • de dagbesteding of individuele zorg thuis voor mensen van 18 jaar of jonger (gehandicaptenzorg);
  • individuele zorg thuis voor mensen van 18 jaar of ouder (gehandicaptenzorg of ouderenzorg);
  • een wooninitiatief (gehandicaptenzorg of ouderenzorg).

Ben je een professional? Meld je dan aan voor 1 van de bijeenkomsten via simulatiesessies Wzd en pgb. Of ken je een professional, vraag hem of haar dan om mee te doen.

Heb je over meedoen een vraag? Dan kun je deze stellen aan Bram Jenster van Significant Public, [email protected].

Extra knelpunt

Naast het hierboven genoemde knelpunt zien we ook dat het in de praktijk van pgb-zorg lastig is voldoende professionals te vinden. Ze hebben naast hun gewone werk vaak geen ruimte om tijd vrij te maken voor betrokkenheid bij de uitvoering van het stappenplan. Ook dat hebben we bij het ministerie van VWS duidelijk gemaakt.

Wat doen wij?

We zitten in de klankbordgroep van dit onderzoek van Significant Public. Onze rol is meedenken over de inrichting van het onderzoek en de werving van deelnemers. Verder geven we mede betekenis aan de resultaten en lezen we mee op de eindrapportage.

En we informeren jou over de uitvoering van de Wet zorg en dwang. Je vindt veel praktische informatie in onze slimme lijst. Ouder- en wooninitiatieven vinden specifieke informatie in onze Toolkit Wonen.