Samenwerking en klankbordgroep

Voor de belangen van ouderinitiatieven en hun bewoners werken wij onder meer nauw samen met RPSW, de Grasboom, LVOI, Naar Keuze en De Latei, in ons Netwerk ouder (woon)initiatieven.

Daarnaast werken we samen met landelijke organisaties en partijen, zoals Ieder(in), Nederlandse Vereniging voor Autisme, Woonbond, ouderenbonden, Aedes, Actiz, VGN en de VNG.

Klankbordgroep Wonen

Wij hebben ook een Klankbordgroep Wonen met daarin ouders/vertegenwoordigers afkomstig van pgb-ouder- en wooninitiatieven. De klankbordgroep signaleert knelpunten en behoeften vanuit eigen ervaringen en die van hun netwerk. En denkt mee over oplossingen.