Wonen in een pgb-wooninitiatief

Ben je als jongvolwassene of volwassene niet in staat om zelfstandig te wonen? Dan kan wonen in een pgb-wooninitiatief de oplossing zijn. Dit kan een ouder-, bewoners- of ondernemersinitiatief zijn. De zorg in zo’n initiatief kun je betalen uit het persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb-wooninitiatief biedt de mogelijkheid om te wonen in een plaats of buurt waar jij voor kiest, met de mensen waar jij voor kiest. Een woning waarin je zelf zeggenschap hebt over je zorg en de manier waarop je je leven inricht, midden in de maatschappij.

Informatie, advies en voorlichting

Wij geven informatie, advies en voorlichting op het gebied van pgb-wooninitiatieven. Dus heb je bijvoorbeeld een vraag over de zorg in een pgb-initiatief of de start of het beheer van een kleinschalig wooninitiatief? Bel of mail dan met onze advieslijn. Heb je een meer complexe vraag en wil je liever een uitgebreider advies? Dat kan in de vorm van een betaald adviesgesprek of een voorlichting. Stuur hiervoor een mail naar [email protected].

Cursussen

Het proces van idee naar de start en het beheer van een pgb-wooninitiatief raakt veel verschillende thema’s en vraagt kennis en inzicht. Daarom bieden wij hier verschillende cursussen voor aan.

Informatie op onze website

Toolkit wonen
In de Toolkit Wonen vind je alle informatie over een pgb-wooninitiatief. Van een eerste oriëntatie tot en met de opening van je initiatief, met veel praktische voorbeelden. En je vindt er alle relevante wet- en regelgeving.
Slimme lijst
We hebben ook een Slimme lijst Beschermd Wonen met een pgb van de gemeente. Met overzichtelijke informatie voor alle betrokkenen bij pgb-wooninitiatieven.
Vraag en aanbod
Ben je op zoek naar een plek in een bestaand initiatief of wil je jouw initiatief zichtbaar maken voor geïnteresseerden? Voor abonnees Wonen en leden hebben we een overzicht van pgb-wooninitiatieven op onze website: Vind een ouder- wooninitiatief

Belangenbehartiging

We voeren een actieve lobby voor bewoners van pgb-wooninitiatieven. We zijn onder meer actief op het gebied van toereikende budgetten, langdurende indicaties, behoud van het pgb en optimale keuzevrijheid en verminderen van regeldruk. Met onze samenwerkingspartners geven we een krachtig signaal af om iedere keer weer de positie en eigen regie van bewoners veilig te stellen.

Nieuws over wonen

Ben je nog geen abonnee Wonen? Word dan lid!

Als abonnee Wonen krijg je veel voordelen, zoals een uitgebreide helpdesk en korting op cursussen. Wil je hier ook gebruik van maken? We heten je alvast welkom.

Abonnement Wonen