Wat moet je doen als er iets verandert?

Heb je een persoonsgebonden budget (pgb) en verandert er iets? Bijvoorbeeld in je persoonlijke situatie, de zorg die je nodig hebt of in de afspraken met je zorgverlener? Dan moet je dat zo snel mogelijk doorgeven.

Heb je een pgb van de gemeente of van het zorgkantoor?

Sommige veranderingen geef je door aan de gemeente of het zorgkantoor. Maar andere veranderingen laat je weten aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Want de SVB betaalt bijvoorbeeld je zorgverleners uit. Dus de gegevens van de SVB over jouw zorgverleners moeten kloppen.

Veelgestelde vragen

Heb je een pgb van de zorgverzekeraar?

Alle veranderingen geef je door aan de zorgverzekeraar. Hiervoor kun je op de website van je zorgverzekeraar een wijzigingsformulier downloaden. Bijvoorbeeld:

  • Je krijgt zorg van een andere zorgverlener of andere zorgorganisatie.
  • Je krijgt een andere vertegenwoordiger.
  • Je bent langer dan 2 maanden opgenomen in een zorginstelling.
  • Je wilt je pgb voor een deel of helemaal omzetten in zorg in natura (ZIN).
  • Je wilt het pgb stopzetten.

Veelgestelde vragen

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.