Zorgovereenkomst stopzetten

In bepaalde situaties is het niet nodig zelf de zorgovereenkomst te beëindigen, maar stopt deze vanzelf. In andere situaties moet je wel zelf actie ondernemen.

Geen actie

De zorgovereenkomst stopt vanzelf wanneer:

 • De budgethouder overlijdt.
 • De gemeente of het zorgkantoor keurt de zorgovereenkomst af (dit geldt niet bij een arbeidsovereenkomst, dan moet je wel opzeggen).
 • De zorginstelling staat niet meer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • De zorginstelling is failliet gegaan.
 • De verstrekker van het pgb vindt dat je geen recht meer hebt op een pgb, bijvoorbeeld doordat er iets is veranderd in jouw situatie.

Wel actie

Als het pgb om een andere reden dan hierboven is gestopt, dan moet je zelf stappen ondernemen.

 • Informeer je zorgverleners – bij voorkeur mondeling – over de ontstane situatie.
 • Je vertelt dat je een ontslagbrief gaat sturen.
 • Zet in de brief wanneer en waarom je de zorgovereenkomst opzegt.
 • Houd daarbij rekening met de opzegtermijn.

En verder

 • Zeg de zorgovereenkomst op bij de SVB door het wijzigingsformulier ‘Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener’ in te vullen. Bij een arbeidsovereenkomst van 4 dagen of meer geeft de SVB de beëindiging door aan de Belastingdienst.
 • Heb je vrijwillig de salarisadministratie geregeld via de SVB, lees dan hier wat je moet doen.