Recht op werkloosheidsuitkering

Alleen zorgverleners met een arbeidsovereenkomst die meer dan 3 dagen per week voor 1 budgethouder werken en buiten hun schuld werkloos zijn geworden, hebben recht op een werkloosheidsuitkering. Dit geldt niet voor de andere zorgovereenkomsten.

ZorgovereenkomstUitkering
– Partner en familie
– Arbeidsovereenkomst minder dan 4 dagen/ week
– Van opdracht
Je betaalt als budgethouder geen werkgeverslasten met deze zorgovereenkomsten. Als de overeenkomst stopt, kan jouw zorgverlener dan ook geen uitkering krijgen vanuit de Werkloosheidswet (WW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of Ziektewet (ZW).
Arbeidsovereenkomst meer dan 3 dagen/ weekJe zorgverlener is verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De werknemersverzekeringen bestaan uit: Werkloosheidswet (WW) Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Ziektewet (ZW) Bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekte kan uw zorgverlener een uitkering aanvragen bij UWV.

Verdere voorwaarden

Krijgt je zorgverlener aanvullende ww-uitkering als hij een nieuwe baan heeft maar minder verdient? Moet je zorgverlener een aantal weken hebben gewerkt om aanspraak te kunnen maken op ww-uitkering?

Lees hier meer over op de website van UWV.