Ontslagvergunning aanvragen

Als er geen werk meer is omdat het pgb is gestopt, moet je soms een ontslagvergunning aanvragen. Dat moet als je zorgverlener werkt met een arbeidsovereenkomst op 4 dagen per week of meer.