Wat als het pgb stopt?

De redenen waarom een pgb stopt kunnen heel verschillend zijn. De vraag is in alle gevallen: ‘Wat moet je doen?’ En welke gevolgen heeft dit voor jou en je zorgverleners.

  • Het feit dat je pgb stopt kan een vrijwillige keuze zijn: omdat je het niet meer nodig hebt of omdat je overstapt naar een zorg in natura organisatie.
  • Het kan ook een gedwongen keuze zijn. Als de verstrekker geen pgb meer toekent. Of als de omstandigheden je ertoe dwingen, omdat je je zorg niet meer geregeld krijgt vanwege te weinig toegekende uren of te lage tarieven.
  • Of je hebt helemaal geen keuze, zoals bij overlijden van de budgethouder of bij langdurige opname in een ziekenhuis of elders.

Wij zetten voor je op een rijtje wat je vervolgens moet doen om het goed af te sluiten voor jou en je zorgverleners. De bron van veel informatie in dit hoofdstuk is afkomstig van de SVB.

Een lijst van pagina's