Verplichte regels en afspraken

Je bent gewend om je zorg en ondersteuning flexibel te regelen. Op dagen en tijden dat het nodig is. De meeste zorgverleners hebben daar geen enkel probleem mee. De afspraken die in de wet staan, passen niet altijd bij jouw manier van zorg en ondersteuning inzetten. Bepaalde regels kun je daardoor lastig uitvoeren.

De regels zijn er om werknemers te beschermen. Bijvoorbeeld voor werknemers met een oproepcontract. Deze regels moeten hen meer zekerheid bieden als het gaat om de te werken dagen en uren. Ook budgethouders moeten zich aan deze regels houden. Wat betekent dit voor jou en hoe kun je ermee omgaan?

Vaste uren

Je bent verplicht om je zorgverlener met een arbeidsovereenkomst, die op jouw afroep een wisselend aantal uren werkt, na 1 jaar vaste uren aan te bieden. De SVB informeert je hierover op het moment dat je een oproepovereenkomst afsluit. In de bevestigingsbrief van de zorgovereenkomst voegt de SVB informatie toe over ‘oproepkracht’.

  • Doe binnen een maand nadat je zorgverlener een jaar in dienst is een schriftelijk aanbod voor vaste uren. Dat mag per mail of whatsapp.
  • Je aanbod is het aantal uren dat je zorgverlener in de afgelopen 12 maanden gemiddeld voor je heeft gewerkt.
  • Je zorgverlener heeft 1 maand de tijd om op je aanbod te reageren.
  • Spreken jullie wel een vast aantal uren af? Dan moeten die vaste uren uiterlijk op de eerste dag van de derde maand na het gewerkte jaar ingaan: dat is dus de eerste dag van de 15e maand.
  • Bijvoorbeeld: Op 1-1-2022 loopt de oproepovereenkomst met je zorgverlener 12 maanden. Je moet dan uiterlijk 31-1-2022 een aanbod hebben gedaan voor vaste uren. Je zorgverlener moet hier uiterlijk 28-2-2022 op reageren. En als je vaste uren afspreekt dan gaan deze uiterlijk op 1-3-2022 in.

Doe je geen aanbod aan je zorgverlener? Dan heeft je zorgverlener recht op uitbetaling van de uren die je minimaal zou moeten aanbieden. Wanneer je zorgverlener deze niet heeft gewerkt, kan hij toch uitbetaling opeisen. Uren die niet gewerkt zijn, mag je niet uit het pgb betalen. Die moet je dus zelf betalen.

Accepteert je zorgverlener je aanbod niet?

  1. Leg de afspraak over niet willen van vaste uren schriftelijk vast.
  2. Doe dit niet later dan één maand na het aanbieden van het schriftelijke aanbod.
  3. De afspraak is 1 jaar geldig. Bied na 12 maanden opnieuw schriftelijk vaste uren aan. Ook dan kan je zorgverlener het afspreken van vaste uren weer niet willen en stel je dit weer schriftelijk vast.
  4. Je kunt daarvoor onze voorbeeldbrief gebruiken.

Download voorbeeldbrief

Geen vaste uren

Kun je niet werken met een zorgverlener met vaste uren? Dan heb je wel te maken met regels die gelden bij oproepovereenkomsten.

1. Minimaal 3 uur werken

Per keer moet je zorgverlener er minimaal 3 uur zijn. Zijn het er minder? Dan kan je zorgverlener eisen dat je 3 uur uitbetaalt.

LET OP: Uren die niet zijn gewerkt, mag je nooit uit je pgb betalen. Die moet je dus zelf betalen. Je kunt vaste uren afspreken als je dit wilt voorkomen, dan is je zorgverlener geen oproepkracht meer. Maar dit belemmert wel het flexibel kunnen inzetten van je zorgverleners.

2. Schriftelijk oproepen

Je moet je zorgverlener minimaal 4 dagen, voordat je zorg nodig hebt, schriftelijk oproepen. Dat kan per mail of whatsapp. Doe je het later, dus bijvoorbeeld 3 dagen ervoor, dan is je zorgverlener niet verplicht om te komen. Je moet je zorgverlener duidelijk informeren over de dagen en tijden waarop hij/zij kan worden opgeroepen. Valt je oproep buiten deze dagen en tijden dan mag je zorgverlener weigeren te komen. Heb je bijvoorbeeld afgesproken dat je zorgverlener op maandag en woensdag overdag werkt? Dan kun je hem/haar niet verplichten om ook op zaterdagnacht te werken.

3. Schriftelijk wijzigen

Wil je de afgesproken werktijd wijzigen? Dan moet je dit minimaal 4 dagen ervoor schriftelijk doorgeven aan je zorgverlener. Doe je het later? Dan kan je zorgverlener dit weigeren. Het kan gaan om een wijziging van de werktijd, van het aantal uren of een afzegging. Je moet je zorgverlener dan wel betalen voor de eerder afgesproken uren. Uren die niet zijn gewerkt, mag je niet uit het pgb betalen, dus die moet je zelf betalen.

Tip: zet de afspraken die je met je zorgverlener maakt op papier. Zo hebben jullie allebei houvast.

Testimonial

Let op! Spreek je een contract voor minder dan 15 uur per week af zonder vaste werktijden? Dan moet je per oproep minimaal 3 uur loon betalen.

Deze regels en afspraken staan ook in een brochure van de SVB. Daarin staan extra opmerkingen over bijvoorbeeld de opzegtermijn.

Download de brochure van de SVB

Opzegverbod arbeidsovereenkomst

Wil je de arbeidsovereenkomst met je zorgverlener stoppen? Dit kan niet als je zorgverlener ziek of zwanger is. Of als je zorgverlener aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof heeft. Dit noemen we een opzegverbod. De SVB informeert je hierover.

Meer weten?

Deze regels werken niet goed voor budgethouders. We lobbyen voor betere regels. Lees er alles over in het thema Wets- en regelwijzigingen.

We geven cursussen waarin je leert om met een pgb te werken. Bijvoorbeeld over wat je als werk- of opdrachtgever moet weten over wet en regelgeving.

Ook op deze websites vind je meer informatie:

Vragen over jouw situatie?

Heb je persoonlijk advies nodig over het persoonsgebonden budget in jouw situatie? Bel ons.