Het PGB Portaal maakt het je gemakkelijk

De pgb-administratie werkt eenvoudiger en gaat sneller met het PGB Portaal. Dit is een nieuw systeem dat aansluit bij de wensen van budgethouders. Op dit moment profiteren alle budgethouders met een pgb uit de Wlz en van een aantal gemeenten van de voordelen: snel, makkelijk, overzichtelijk en veilig. Minder handelingen, meer grip.

Het PGB Portaal op mijnpgb.nl is het nieuwe administratiesysteem voor budgethouders. Het portaal werkt zoveel mogelijk intuïtief: de ene stap volgt de andere logisch op. Natuurlijk moet je er even in thuisraken, maar de praktijk wijst uit dat het portaal voor de meeste budgethouders en vertegenwoordigers, maar ook voor zorgverleners en organisaties goed werkt.

Testimonial

In juni 2016 vonden wij het tijd voor een alternatief van het trekkingsrecht. We vroegen de Tweede Kamer om de wens van de budgethouder en eigen regie voorop te stellen. Na een sterke lobby is het ervan gekomen. Daarmee gaat een grote wens in vervulling. Met het PGB Portaal ben je beheerder van je eigen account, krijgen anderen inzage daar waar nodig. Je heb meer rust, het is veilig en je bent verzekerd van eigen regie. Daarmee kunnen we vooruit!
Aline Molenaar
Directeur Aline Molenaar

Wie doen al mee?

Budgethouders van alle zorgkantoren zijn er al op aangesloten. Ook de eerste budgethouders met een pgb via de gemeente werken met het PGB Portaal. Budgethouders waarderen dit systeem met een 8,0 (april 2023). De snelheid van uitbetalen en het overzicht over de pgb-uitgaven zijn de meest genoemde positieve punten.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Margot, onze voorlichter en gebruiker van het PGB Portaal, vertelt over het systeem

Uiteindelijk alle budgethouders

Op dit moment werkt ongeveer de helft van de budgethouders met het PGB Portaal. Het is de bedoeling dat alle budgethouders er gebruik van gaan maken. Gaat jouw zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar ermee werken? Dan word je vanzelf uitgenodigd mee te gaan doen. Je kunt dus niet op eigen initiatief met het portaal beginnen.

Voorgeschiedenis

Het systeem is er niet van de ene op de andere dag gekomen. Tot 2015 kregen budgethouders hun pgb nog op hun eigen bankrekening. Om ervoor te zorgen dat het budget alleen aan geleverde zorg wordt uitgegeven, is het zogenoemde trekkingsrecht ingesteld. Het systeem waarmee je de SVB een betalingsopdracht geeft. Alleen voldoet dit trekkingsrecht niet aan de eisen die budgethouders stellen. Bovendien werkt het ook niet foutloos. Als vereniging zijn we er na 2015 direct achteraan gegaan om hier verbetering in te krijgen.

Testimonial

Wat ik erg belangrijk vind, is de eenvoud. Je wordt niet overladen met informatie. Vanaf het beginscherm kun je kiezen waar je verder wilt gaan. Je krijgt pas informatie als je daar zelf om vraagt. Heerlijk vind ik dat.
Corina Heijstek in rolstoel met hulphond
Corina Heijstek Werkt vanaf de start als ervaren budgethouder mee aan de ontwikkeling van het portaal

Welke eisen stellen budgethouders

Wat voorop moet staan is het gebruikersgemak. Een systeem dat de budgethouder ondersteunt, dat de regeldruk verlaagt, zo veilig en eenvoudig mogelijk. Een zorgverzekeraar, DSW, was bereid met ons mee te denken en stelde ervaren ICT-medewerkers ter beschikking. De kosten werden gedeeld met de andere zorgverzekeraars. Zo ontstond eerst het budgethoudersportaal, dat we nu het PGB Portaal noemen. Het kwam tot stand met medewerking van experts: ervaren budgethouders en medewerkers van Per Saldo. Bij het ontwikkelen zijn de lessen van het verleden meegenomen, is alles van alle kanten doordacht, is elke versie volop getest en is de groep die als eerste overging klein gehouden om snel aanpassingen te kunnen doen. Zorgvuldigheid voor snelheid was en blijft het motto. Want we zijn er nog niet, er wordt nog altijd doorontwikkeld naar een zo perfect mogelijk systeem.

Testimonial

Voorheen moest ik bij een nieuwe zorgovereenkomst alle 7 pagina’s – ook de lege – scannen, opslaan, uitprinten en opsturen naar de zorgverlener, wachten op de handtekening, doorsturen naar SVB en zorgkantoor, wachten op goedkeuring. Dat gaat nu online veel sneller en gemakkelijker!
Een enthousiaste gebruiker

Veiligheid

Veelgestelde vragen

Testimonial

Natuurlijk vraag ik me af of mijn privacy is gewaarborgd. Maar was dat voorheen wel het geval? Hoe vaak waren er niet papieren zoek? Waar zijn die stukken gebleven, slingeren die op bureaus? Nu heb ik het in eigen hand, kan ik alles wat er met mijn pgb gebeurt zelf zien. Ik denk dat de privacy eerder toeneemt dan afneemt.
Een kritische gebruiker

Basiskennis

Heb je basiskennis nodig om ermee aan de slag te gaan?

  • Je hoeft niet bijzonder computervaardig te zijn, maar je moet wel bekend zijn met de digitale wereld. Maak je gebruik van een smartphone, tablet, laptop of computer? Dan gaat het voor jou vast en zeker lukken.
  • Zit je niet op internet, ben je er niet in thuis, dan raden we je aan een basiscursus te gaan volgen bij bijvoorbeeld je plaatselijke bibliotheek. Of vraag een  bibliotheekmedewerker je te helpen zoeken op ‘cursus computervaardigheid’ plus je woonplaats.
  • Ben je niet zeker van je zaak of denk je dat je dit echt niet onder de knie gaat krijgen, vraag dan iemand in je directe omgeving die je hiermee kan helpen.

Testimonial

We proberen het hoor en we komen best een eind. Als we er niet uitkomen vragen we onze kleinzoon. Dat vinden we nog gezellig ook. Vaak gaat het om een klein dingetje, maar we willen zeker weten of we het goed doen.
Ouder echtpaar met toetsenbord computer samen met jongeman
Een minder ervaren gebruiker

Gebruikersgemak

Veelgestelde vragen

Testimonial

De ouders van onze bewoners laten het grootste deel van hun zorgtaak over aan het ouderinitiatief. Zij regelen het pgb allemaal zelf, met ondersteuning vanuit het ouderinitiatief. Nu dat zoveel gemakkelijker is geworden, hebben ze ook daar steeds minder werk aan. Heel fijn dit nieuwe systeem!
Bewoners van ouderinitiatief roepen en gebaren hoera
Blije kinderen met tevreden ouders