Handige websites

Op onze website vind je veel informatie. Natuurlijk kun je op het internet nog veel meer lezen over het persoonsgebonden budget (pgb). Daarom een kort overzicht met een aantal handige websites.

Bekijk ook deze pagina’s:

Algemeen: Rijksoverheid

De overheid is verantwoordelijk voor de zorgwetten: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) de Wet langdurige zorg (Wlz). Op de website rijksoverheid.nl vind je informatie over deze wetten.

Algemeen: Informatie langdurige zorg en ondersteuning

Informatie langdurige zorg en ondersteuning is een website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De website is vooral gericht op langdurige zorg thuis en complexe zorgvragen waarbij maatwerk nodig is.

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Als je zorg krijgt, moet je vaak een eigen bijdrage betalen. Informatie hierover vind je in de Slimme Lijst Alle bedragen bij de hand 2024. Je betaalt je eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Met de rekenhulp van het CAK kun je uitrekenen hoe hoog jouw eigen bijdrage is.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het CIZ stelt in heel Nederland de voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een Wlz-indicatie kun je een pgb krijgen van het zorgkantoor.

Op de website van het CIZ vind je veel informatie over deze wet. Je kunt ook een korte vragenlijst invullen, de WLZ-check. Zo ontdek je of jouw zorg mogelijk valt onder de Wlz. Zo ja, dan kun je op de site direct een indicatie aanvragen.

Gemeenten

Bij de gemeente kun je een pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet aanvragen. Gemeenten voeren deze wetten op hun eigen manier uit. Dat leidt tot verschillen tussen gemeenten. Kijk daarom op de website van je gemeente welke regels in jouw gemeente gelden.

Daarnaast hebben de meeste gemeenten een Wmo-loket of wijkteam waar je je situatie kunt bespreken met een medewerker. Die kan bijvoorbeeld ook uitleggen hoe je een pgb kunt aanvragen.

Kamer van Koophandel (KvK)

Waar krijgt je  mee te maken als je start als zelfstandige in de zorg? De Kamer van Koophandel heeft een stappenplan gemaakt. Kijk op de website van de Kamer van Koophandel.

Regelhulp

Het gaat op Regelhulp over alle mogelijkheden voor zorg, niet alleen over het pgb. Lees meer op de website van Regelhulp, een website van de Rijksoverheid.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Heb je een pgb van de gemeente of het zorgkantoor? Dan betaalt de SVB je zorgverleners uit. Heb je een pgb van de zorgverzekeraar? Dan kun je er ook voor kiezen om de SVB jouw betalingen te laten doen. Op de website van de SVB vind je veel informatie over het pgb, betalingen en zorgovereenkomsten.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Wil je op de hoogte blijven van nieuwtjes rond het pgb via de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Kijk dan op de website van de VNG.

Zorginstituut Nederland

Op de website van Zorginstituut Nederland vind je uitgebreide informatie over zorg via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz)

ZorgkaartNederland

Op ZorgkaartNederland vertellen mensen over hun ervaringen met zorgorganisaties en zorgprofessionals. Dit kan je helpen om een zorgverlener te vinden die bij je past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Zorgkantoor

Heb je een voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en wil je bijvoorbeeld een pgb aanvragen bij het zorgkantoor? Kijk dan op de website van het zorgkantoor bij jou in de regio.

In de Pgb vergoedingenlijst Wlz staat welke zorg je met een pgb van het zorgkantoor mag inkopen.De zorgverzekeraar voert de Zorgverzekeringswet (Zvw) uit. Elke zorgverzekeraar heeft eigen regels. Daarom maken we elk jaar de pgb-zorgvergelijker.

Vraag je je af of je voor jouw zorg een pgb via de Zvw kunt krijgen? Op onze website vind je een stappenplan hoe je een pgb bij de zorgverzekeraar kunt aanvragen. Vaak vind je ook veel handige informatie op de website van de zorgverzekeraar.

Zorgwijzer

Wil je verschillende zorgverzekeringen vergelijken?

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.