Extra budget aanvragen (Wlz)

Heb je een persoonsgebonden budget (pgb) van het zorgkantoor, maar kun je daarvan niet alle zorg betalen die je nodig hebt? Dan kun je een herindicatie aanvragen. Ook kun je in de Wet langdurige zorg (Wlz) soms extra budget krijgen. Op deze pagina een overzicht van de mogelijkheden.

Vraag je een pgb aan via de Wlz? Dan besluit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) welk zorgprofiel bij jouw situatie past. Bij elk zorgprofiel hoort een vast bedrag. Je vindt die bedragen in de Slimme Lijst: Pgb-tarieven 2024.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Extra budget aanvragen (Wlz)

Herindicatie aanvragen

Van je budget moet je alle zorg kunnen betalen. Is er iets veranderd waardoor je meer of andere zorg nodig hebt? Dan kun je bij het CIZ een aanvragen.

We geven regelmatig de cursus Goed voorbereid naar je (her)indicatie.

Nieuw budgetplan maken

Klopt je indicatie maar heb je niet genoeg budget? Dan kun je een nieuw budgetplan maken. Misschien kun je zo het tekort zelf oplossen. Bijvoorbeeld door zorg goedkoper in te kopen of je budget anders te verdelen.

Volg onze gratis online mini-cursus Hoe maak ik een pgb-budgetplan?

Extra budget aanvragen via toeslagen

Misschien kost jouw zorg meer dan je met je budget kan betalen. Bijvoorbeeld omdat je veel uren zorg nodig hebt of specialistische zorg moet inkopen.

Daarvoor zijn er binnen de Wlz verschillende toeslagen waarmee je extra budget krijgt. Voor elke toeslag kun je een aanvraagformulier downloaden bij het zorgkantoor in jouw regio.

Je moet meestal invullen hoe je je budget nu uitgeeft. Ook wil het zorgkantoor weten hoeveel budget je nodig hebt om alle zorg te kunnen betalen die je nodig hebt.

Het zorgkantoor onderzoekt je aanvraag en besluit of je extra budget krijgt. Dit duurt maximaal 6 weken. Als het zorgkantoor extra tijd nodig heeft voor het onderzoek, kan het langer duren. Ben je het niet eens met het besluit van het zorgkantoor? Dan kun je bezwaar maken.

Let op: Extra budget voor palliatieve zorg krijg je direct. Er vindt geen onderzoek vooraf plaats.

Extra Kosten Thuis (EKT)

Heb je niet genoeg budget en kun je dat niet zelf oplossen? Het zorgkantoor kan met Extra Kosten Thuis (EKT) je budget met maximaal 25% verhogen.

Naast je aanvraagformulier vul je een zorgmomentenoverzicht in. Je laat zien:

  • welke zorg je elke week nodig hebt; en
  • welke zorg je daarvoor wilt inkopen.

Zo kun je duidelijk maken waarom het budget dat je krijgt te laag is.

Meerzorg

Heb je minstens 25% extra uren zorg per week nodig dan je kunt inkopen met je pgb? Dan kun je meerzorg aanvragen.

Je kunt niet bij elk zorgprofiel meerzorg aanvragen. Dat kan alleen bij 4GGZ-B, 5 GGZ-B, 5LG, 6LG, 7LG, 7VV, 8VV, 5VG, 7VG, 8VG, 5ZGvis en 3ZGaud.

Extra budget voor beademingszorg

Heb je beademing? Dan kun je extra budget krijgen voor de beademingszorg.

Toeslag voor bewoners van wooninitiatieven

Ben je budgethouder en woon je in een wooninitiatief? Dan krijg je een toeslag van €5401,- per jaar.

Je krijgt deze toeslag alleen als in jouw wooninitiatief 3 bewoners of meer een pgb hebben. Krijgen jullie de toeslag en verandert er niets in jullie situatie? Dan krijg je daarna de toeslag elk jaar. Daar hoef je niets voor te doen.

Toeslag voor kwaliteit verpleging en verzorging in wooninitiatieven

Woon je in een ouderinitiatief of wooninitiatief en heb je een zorgprofiel Verpleging en verzorging (VV) 4 of hoger? Dan kun je  een extra toeslag van €4.295,00 per jaar krijgen.

Dit geld is bedoeld om de zorg in het wooninitiatief te verbeteren. Bewoners spreken met het wooninitiatief af wat ze met de toeslag willen doen. Denk aan extra opleiding voor de zorgverleners of extra deskundig personeel inzetten.

Gespecialiseerd verpleegkundig handelen thuis (Gvh)

Heb je tijdelijk gespecialiseerde verpleging nodig, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis? Dan kun je extra budget aanvragen voor gespecialiseerd verpleegkundig handelen thuis (GvH).

Met een GvH kun je de extra verpleging betalen die je volgens het ziekenhuis nodig hebt. Je krijgt een GvH voor maximaal 3 maanden. Heb je daarna nog steeds gespecialiseerde verpleging nodig? Dan kun je het zorgkantoor vragen om het GvH te verlengen.

Toeslag Maatwerk thuis bij dure dagbesteding of behandeling

Deze toeslag kun je in 2 situaties aanvragen:

  • Je betaalt dagbesteding met je pgb. Is die dagbesteding zo duur dat je te weinig budget overhoudt? Dan kun je de toeslag Maatwerk aanvragen.
  • Je krijgt behandeling of dagbehandeling. Dat is altijd zorg in natura; je kunt behandeling niet met je pgb betalen. Het zorgkantoor trekt de kosten voor de behandeling van je pgb af. Is je (dag)behandeling duur? Dan is je pgb dus lager. Je houdt misschien te weinig budget over, en ook dan kun je de toeslag Maatwerk aanvragen.

Let op: Je kunt deze toeslag niet aanvragen als je al de toeslag Extra Kosten Thuis (EKT) of meerzorg krijgt.

Toeslag thuiswonend kind met ontwikkelperspectief

Heb je te weinig budget voor de zorg voor je kind onder de 18 jaar? Dan kun je de Toeslag thuiswonend kind met ontwikkelperspectief aanvragen.

Die toeslag is bedoeld voor kinderen met een verstandelijke beperking die óók een lichamelijke of zintuigelijke beperking hebben. Je kunt dit extra budget gebruiken voor de ontwikkeling van je kind. Denk aan speciale dagbehandeling of dagbesteding.

Let op: Deze toeslag kun je alleen aanvragen als je geen andere toeslagen kunt krijgen.

Extra budget voor palliatieve terminale zorg (PTZ)

Palliatieve terminale zorg (PTZ) is zorg in de laatste levensfase: iemand kan niet meer genezen en de arts denkt dat iemand binnen 3 maanden overlijdt.

In die periode heb je misschien extra zorg nodig. Ben je budgethouder en heb je PTZ nodig? Dan kun je het zorgkantoor vragen om extra budget. Dit extra budget krijg direct.

Persoonlijk Assistentie Budget (PAB)

Een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) is voor mensen met een zware lichamelijke beperking. Je kunt daarmee zorgverleners betalen die 24 uur per dag aanwezig zijn.

Je kunt een PAB alleen aanvragen als je een van deze zorgprofielen hebt: 5LG, 6LG, 7LG, 7VV of 8VV.

Meer weten?

Er zijn dus veel verschillende manieren om extra budget te krijgen. Per Saldo kan met je meedenken welke toeslag je in jouw situatie kunt aanvragen.

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.