Administratie bijhouden

Als je een persoonsgebonden budget (pgb) hebt, hoort daar een administratie bij. Zo houd je overzicht over afspraken en betalingen. Ook kun je eenvoudig terugvinden hoe je je budget hebt besteed.

We adviseren om altijd zelf de administratie bij te houden, ook als de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of een (door zichzelf erkend) pgb-bureau (een deel van) de administratie doet. Besef dat jij altijd zelf verantwoordelijk blijft voor hoe je het geld hebt uitgegeven.

Probeer zoveel mogelijk digitaal te regelen. Dat gaat vaak sneller en er kan niets bij de post kwijtraken. Ook kun je in je eigen administratie makkelijker formulieren terugvinden.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Je administratie bijhouden

Wat moet je bewaren in de administratie?

Welke gegevens je moet bewaren, hangt af van je pgb. Denk aan:

 • brieven en andere informatie van de gemeente, en brieven van jou aan de gemeente
 • brieven en andere informatie van de SVB, en brieven van jou aan de SVB
 • brieven en andere informatie van de zorgverzekeraar, en brieven van jou aan de zorgverzekeraar
 • brieven en andere informatie van het zorgkantoor, en brieven van jou aan het zorgkantoor
 • brieven en andere informatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en brieven van jou aan het CIZ
 • brieven en facturen van het CAK
 • brieven of e-mails tussen jou en je zorgverleners
 • de zorgovereenkomsten met je zorgverleners
 • je persoonlijk plan, zorgmomentenoverzicht en budgetplan
 • facturen en urenbriefjes van je zorgverleners, óók als je ze hebt doorgestuurd naar de SVB of zorgverzekeraar

Je kunt de administratie in de online omgeving van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en in het Portaal bijhouden. Maar naast die digitale administratie kun je het beste ook alles opslaan op je eigen computer. Of je print het uit en bewaart alles in mappen.

In het algemeen wordt 5 jaar aangehouden als bewaartermijn. Ook de SVB geeft dit aan. Als we de achtergrondinformatie bekijken komen we echter tot ruimere termijnen. Per Saldo adviseert budgethouders daarom om de volledige administratie, (inclusief overeenkomsten en wijzigingsformulieren) langer te bewaren: voor de WLZ 7 jaar en voor de Jeugdwet, WMO of Zvw 15 jaar.

Wat is de rol van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?

Als je een pgb van de gemeente of het zorgkantoor hebt, betaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) je zorgverleners uit. Dat heet trekkingsrecht.

Het online portaal van de SVB heet Mijn PGB. Daar kun je onder andere:

 • de urenbriefjes van je zorgverleners doorgeven en kijken of de uren al betaald zijn;
 • facturen uploaden;
 • zien hoeveel geld je hebt uitgegeven en hoeveel geld je nog kunt uitgeven;
 • wijzigingen doorgeven.

Veelgestelde vragen

Wanneer moet je een salarisadministratie bijhouden?

Een salarisadministratie is verplicht als je met een zorgverlener:

 • een arbeidsovereenkomst hebt; én
 • deze zorgverlener 4 dagen of meer voor je werkt.

Als werkgever betaal je je zorgverlener een nettobedrag uit. Je betaalt belasting en premies over het loon direct aan de Belastingdienst. De SVB regelt dit voor je als je een pgb van gemeente of zorgkantoor. De SVB stuurt elke maand een salarisstrook.

Heb je een pgb van de zorgverzekeraar en moet je een salarisadministratie bijhouden? Dan kun je dan zelf doen. Maar je kunt er ook voor kiezen om dit de SVB te laten doen.

Vrijwillige salarisadministratie

Heeft je zorgverlener een arbeidsovereenkomst voor 3 dagen of minder? Of huur je een partner, familielid of zelfstandige in die geen ondernemer is? Dan kun je er samen met je zorgverlener voor kiezen om de salarisadministratie aan de SVB uit te besteden.

Heb je een pgb van de zorgverzekeraar? Ook dan kun je ervoor kiezen de salarisadministratie door de SVB te laten doen.

Lees hoe je de salarisadministratie door de SVB kunt laten doen.

Veelgestelde vragen

Ben jij voldoende pgb-vaardig?

Je krijgt alleen een pgb als je goed met het pgb kunt omgaan. Dus als je voldoende pgb-vaardig bent. Een van de eisen is dat de administratie goed wordt bijgehouden. Kun je dat niet zelf? Dan moet je zorgen dat iemand anders de administratie voor je doet.

Wil je weten of jij al voldoende pgb-vaardig bent? Doe dan de pgb-test.

Meer weten?

We geven cursussen waarin je leert om met een pgb te werken. Lees meer over de cursus ‘Hoe beheer ik een pgb?’

Word lid van Per Saldo

Voor algemene vragen over het pgb kun je ons altijd bellen, ook als je niet lid bent. Ben je lid van onze vereniging? Dan kun je bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij je pgb. We bekijken jouw situatie en helpen je verder.