Transparante financiële bedrijfsvoering

Om publiek draagvlak te behouden is een transparante financiële bedrijfsvoering noodzakelijk. Zodat kan worden aangetoond dat collectieve middelen goed worden besteed.

De regels

  • De zorgaanbieder draagt zorg voor een eenduidige verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële bedrijfsvoering en legt die verdeling schriftelijk vast.
  • De zorgaanbieder onderscheidt in ieder geval in financiële zin zijn activiteiten op het gebied van zorgverlening van zijn andere beroeps of bedrijfsmatige activiteiten.
  • In de financiële administratie van de zorgaanbieder zijn ontvangsten, betalingen en de aangetrokken financiële derivaten traceerbaar naar bron en bestemming en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de zorgaanbieder is aangegaan.
  • De regels voor zorgaanbieders over het gebruik van financiële derivaten zijn opgenomen in de ministeriële regeling.

Let op: de regels over het gebruik van derivaten gelden voor alle zorgaanbieders, niet voor zzp’ers. Doel is te voorkomen dat zorgaanbieders financiële derivaten aantrekken om mee te speculeren.