Wonen met pgb bij zorgaanbieder

Je kunt nog altijd geen pgb krijgen wanneer je het volledige budget wil inzetten bij een organisatie/aanbieder die een contract heeft met het zorgkantoor. Je krijgt dan zorg in natura. Door een wijziging in de Regeling langdurige zorg (Rlz) kan dat vanaf 2021 wel als je in een pgb-wooninitiatief woont, maar het wooninitiatief wil overstappen naar zorg in natura.

Is het bij jou zo dat je woont bij een wooninitiatief die een contract heeft gekregen met het zorgkantoor? Dan kun je gelukkig door de wijziging je pgb houden. En daarmee kun je de zorg blijven inkopen, zoals jij dat wilt, bij je eigen wooninitiatief.

Door deze aanpassing is het voor kleinschalige wooninitiatieven makkelijker om over te stappen van pgb naar zorg in natura, als zij dat willen.

Altijd kunnen kiezen

We zijn het ermee eens dat wanneer je alle zorg inkoopt bij een aanbieder, die een contract heeft met het zorgkantoor, je dit in zorg in natura zou moeten doen. Alleen vinden we wel dat er uitzonderingen mogelijk moeten blijven. We zijn blij dat de mogelijkheden worden uitgebreid. Maar we vinden het jammer dat duidelijk in het artikel staat dat de mogelijkheid om je zorg met een pgb in te kopen bij een aanbieder, die een contract heeft met het zorgkantoor, alleen mogelijk is gemaakt voor de budgethouders, die bij het wooninitiatief al zorg regelden met een pgb. Toen wij de wijziging van de regels hebben gezien en onze reactie hebben gegeven was deze beperking er nog niet. We vinden dat het altijd mogelijk moet blijven voor een pgb te kiezen.