Budgetgarantie

Budgetgarantie is een persoonlijk vastgestelde ophoging van het pgb. Het is in 2007 in het leven geroepen toen een aantal budgethouders te maken kreeg met een behoorlijke verlaging van het budget. Anderen krijgen deze budgetgarantie nog steeds.

Het gaat hierbij om budgethouders die een indicatie in functies en klassen hadden en als gevolg van de invoering van de zzp-systematiek in 2007 na een herindicatie op een lager pgb zouden zijn uitgekomen. Veel van hen wonen in een ouder- of wooninitiatief.

De regeling

Voor een deel van de budgethouders is de budgetgarantie afgebouwd en inmiddels vervallen. Maar woonde je op 31 december 2012 in een wooninitiatief en ben je daar ook blijven wonen, dan krijg je nog altijd budgetgarantie. Het zorgkantoor verhoogt het pgb tot 103.52% van het pgb dat was verleend voor de subsidieperiode die eindigde op 31 december 2016. En het is daarna meerdere malen verhoogt: in 2021 met 3.83% verhoogd, in 2022 is dit 1.55%.

Belangrijk om te weten

  • Je verliest de budgetgarantie bij een verhoging van je pgb. Dat kan het geval zijn als dagbesteding naar pgb wordt omgezet, bij een meerzorg-aanvraag of als er een ander profiel met meer budget wordt geïndiceerd. Er was slechts garantie op het oorspronkelijke bedrag. Indien het budget zodanig wordt verhoogd, bijvoorbeeld na een herindicatie, dat is er geen budgetgarantie meer van toepassing en komt deze te vervallen.
  • Bij verhuizing vervalt de budgetgarantie niet voor mensen die vanaf 30 december 2012 onafgebroken in een wooninitiatief woonden. Mocht dit niet aansluitend zijn, dan zal de budgetgarantie vervallen. Het zorgkantoor kan echter vanuit redelijkheid coulance toepassen op deze strikte ‘aansluitendheid’.