Ouderinitiatieven en wooninitiatieven en de zorgwetten

Als (toekomstig) initiatief is het van belang om te weten uit welke wet bewoners van je initiatief een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangen en waar je als initiatief verder mee te maken gaat krijgen.

Budgethouders kunnen zorg en ondersteuning krijgen vanuit verschillende wetten. Bij het opstarten en in stand houden van een initiatief krijg je te maken met minstens één van deze wetten. Soms zelfs met meerdere wetten tegelijk. In het menu ‘ouderinitiatieven en wooninitiatieven en de zorgwetten’ vind je informatie over wat de wetten betekenen voor jou als initiatief.

Heeft je (toekomstige) bewoner behoefte aan ondersteuning bij zaken die geregeld moeten worden rondom het pgb, dan kan zij onze advieslijn bellen. Het is ook mogelijk om een onafhankelijk cliëntondersteuner in te schakelen. In elke wet is staat dat deze beschikbaar moet zijn en kosteloos is.