De uitvoering

De IGJ heeft zich ten doel gesteld nieuwe zorgaanbieders binnen een half jaar na de daadwerkelijke start van de zorgverlening te bezoeken. De IGJ krijgt deze starters door via het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zij kondigt haar bezoek altijd van tevoren aan en zal wooninitiatieven vragen de relevante documenten gereed te leggen.

  • Na het bezoek stelt de inspectie een rapport op, gericht op 15 kwaliteitseisen.
  • De 15 randvoorwaarden moeten op orde zijn bij de start van de zorgverlening. Indien bij een bezoek blijkt dat het wooninitiatief nog niet voldoet aan alle eisen dan krijgt deze de mogelijkheid om daar binnen zes weken aantoonbaar verbetering in aan te brengen.
  • De rapporten van de IGJ worden gepubliceerd en zijn vrij toegankelijk. Voorbeelden kunt u vinden op www.igz.nl.

Bestaande wooninitiatieven worden bezocht als er een melding wordt gedaan waaruit blijkt dat de kwaliteit van zorg in het geding is of als er een thema is, waarop een wooninitiatief wordt getoetst, zoals bijvoorbeeld de manier waarop er met medicijnen wordt omgegaan. Het is echter ook voor al eerder gestarte wooninitiatieven verplicht om de kwaliteitseisen af te stemmen op de huidige wetgeving. Elk wooninitiatief moet tenslotte voldoen aan de wet. Bovendien  kan het IGJ onaangekondigd op de stoep staan en wordt er niet alleen getoetst op de 15 basiskwaliteitseisen, maar wordt de kwaliteit ook nog breder en intensiever bekeken.