Integrale brandveiligheid

Integrale brandveiligheid wil zeggen dat niet alleen het gebouw brandveilig moet zijn, maar dat er ook organisatorische maatregelen moeten zijn om brand te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.

De 7 basiseisen van brandveiligheid bij wonen met zorg zijn:

 1. Voorkom dat er brand ontstaat;
 2. Zorg dat een brand zich niet snel kan ontwikkelen;
 3. Zorg voor brandalarmering;
 4. Zorg voor blusmiddelen;
 5. Zorg voor veilige vluchtroutes;
 6. Houd een brand binnen de perken;
 7. Voorkom dat de bouwconstructie bij brand instort.

Brandveiligheid, zorgbehoefte en gebruiksfunctie

Hoe je in de praktijk aan de 7 basiseisen van brandveiligheid moet voldoen hangt af van het soort woon-zorg initiatief dat je bent. Hierbij geldt: voor een doelgroep met een lichte zorgvraag zijn de eisen minder zwaar dan voor een doelgroep met een zwaardere zorgvraag.

Het Bouwbesluit onderscheidt 3 soorten zorgbehoefte:

 1. Zorg op afspraak;
 2. Zorg op afroep;
 3. 24-uurszorg.

De gebruiker bepaalt in principe zelf de gebruiksfunctie in overleg met de eigenaar van het gebouw.

Het Bouwbesluit ziet een ouder- en wooninitiatief als een vorm van wonen en de regels zijn daarom minder streng dan voor zorginstellingen.

Een ouder- en wooninitiatief vallen in de categorie woonfunctie voor zorg. Voorwaarde voor deze categorie is dat er vanuit het zorgaanbod een georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg is. De woningen worden toegewezen aan mensen met een zorgvraag en een contract met een zorgaanbieder.

De woonfunctie voor zorg kent 2 typen (Bouwbesluit):

 1. De zorgclusterwoning; dit is een zelfstandige woning die met minstens 4 andere woningen met een soortgelijk zorgaanbod grenst aan dezelfde gemeenschappelijke verkeersruimte (een galerij of portiek).
 2. De groepszorgwoning is een woning waar 5 of meer zorgcliënten samen wonen in individuele zorgappartementen. Dat kunnen zelfstandige woningen zijn, zodat er vanuit zorgperspectief geen verschil is met de zorgclusterwoning.

Meer informatie over brandveiligheid in wooninitiatieven staat in de volgende publicaties: