De kosten van brandveiligheid

In het Bouwbesluit 2012 staat dat de eigenaar of verhuurder verantwoordelijk is voor een bouwkundig en installatietechnisch brandveilig gebouw. Ben je zelf als initiatief de eigenaar of verhuurder dan ben je dus zelf hiervoor verantwoordelijk.

Wanneer je een gebouw huurt van een woningcorporatie, mag je ervan uitgaan dat de corporatie de kosten voor de brandveiligheid betaalt, inclusief de aanschaf en installatie van een brandmeldinstallatie en rookmelders. Die kosten worden (waarschijnlijk) verrekend in de huurprijs.

De kosten van beheer, onderhoud en inspectie van de installatie zijn meestal voor rekening van de huurders. De verhuurder kan de kosten in eerste instantie betalen en daarna via servicekosten doorberekenen aan de huurders, zoals dat ook gebeurt met liftonderhoud.

De huurders betalen ook het gebruik van de installaties, zoals meldingen naar een Regionale Alarmcentrale. Het ligt voor de hand dat de woningcorporatie daar niet tussen zit. Je kunt in de verdeling van de kosten zoals hier beschreven natuurlijk ook andere afspraken maken met de verhuurder. Ook de zorgaanbieder kan een rol spelen bij de kosten van beheer en onderhoud van de brandmeldinstallatie.