Brandmeldingen

Initiatieven moeten een brandmeldinstallatie hebben. Wie er bij een brandalarm op de hoogte moet worden gebracht, hangt af van het gebruik van het gebouw en de doelgroep van het initiatief.

Er is altijd een interne melding die de aanwezige medewerkers (de zorgpost) alarmeert. Bij brandalarm wordt de ontruimingsinstallatie aangestuurd. Als er geen 24-uurszorg is, dan moet het alarm ook overgaan op een zorgcentrale buiten het gebouw.

Er kan ook een externe melding zijn die de hulpdiensten alarmeert. Veel brandmeldinstallaties zijn aangesloten op een particuliere alarmcentrale, maar bij bewoners die zonder hulp niet kunnen vluchten en 24-uurszorg krijgen is een rechtstreekse doormelding aan een Regionale Alarmcentrale (de brandweer) vereist.

De brandweeringang moet bij brand automatisch opengaan. Als een initiatief zorg op afroep biedt (acute, niet planbare zorg), is een doormelding naar de brandweer niet noodzakelijk (maar wel een melding naar een zorgcentrale). Soms worden ook hulpverleners elders in het gebouw gealarmeerd.